IT v kurze > Štúdium > METIS Academy Software Engineer
Prejsť na navigáciu

METIS Academy Software Engineer

 Štúdium: METIS Academy Software Engineer: Miesto celé Slovensko
 Štúdium: METIS Academy Software Engineer: Poskytovateľ TRY IT
 Štúdium: METIS Academy Software Engineer: Špecializácia IT
 Štúdium: METIS Academy Software Engineer: Typ štúdia 2,5-ročné štúdium
  Štúdium: METIS Academy Software Engineer: Termín začiatku termín začiatku:
2. september 2024*
  Štúdium: METIS Academy Software Engineer: Dĺžka trvania 2,5 roka/230 lekcií
 Štúdium: METIS Academy Software Engineer: Intenzita denne 3 hodiny denne
  Štúdium: METIS Academy Software Engineer: Celková cena obsahu celková hodnota obsahu 15250€
 Štúdium: METIS Academy Software Engineer: Cena cena pri jednorazovej platbe 9000€ (semester 1800€)**

* 2.9.2024 sa začína úvodný týždeň, 9.9.2024 sa začína s výučbou

** Štúdium je možné absolvovať aj po jednotlivých semestroch, resp. rokoch - možnosti, ceny a spôsob ich úhrady sú uvedené v prihláške.
(Využite zľavový countdown.) 

Moderované online vzdelávanie 

Vzdelávame prostredníctvom vzdelávacieho portálu METIS Academy online formou. Pri spoločných seminároch, cvičeniach a konzultáciách dochádza k priamej komunikácii a interakcii študenta s lektorom a s ostatnými študentami vo virtuálnej učebni, pričom študent sa môže nachádzať na ľubovoľnom mieste a je pripojený online.

Diplom (po získaní všetkých certifikátov)

MAD in Software Engineering

Pre koho je štúdium určené

Pre všetkých, ktorí chcú ovládať softvérové inžinierstvo ako profesiu bez ohľadu na to, či už nejaké skúsenosti s vývojom softvéru majú alebo nie.

Vstupný profil/požiadavky/prerekvizity

Chuť učiť sa s cieľom zdokonaliť svoje znalosti a zručnosti pri práci s PC a vývoji softvéru. Bežný užívateľ PC, ktorý pokiaľ už má nejaké skúsenosti s programovaním, je to len výhoda. Ideálny kandidát má veľmi dobré abstraktné, logické, algoritmické, analytické a syntetické myslenie, má manažérske predpoklady a ambície, je precízny a schopný pracovať v tíme, zamýšľa sa nad tým, ako veci zjednodušiť a zautomatizovať a je odhodlaný na sebe pracovať.

Obsah/zloženie štúdia

* alternatívou ku Java I. je C# I. a alternatívou ku Java II. je C# II.

Výstupný profil/znalosti absolventa štúdia

Absolvent štúdia bude skúsený užívateľ PC, ktorý vie počítač správne, bezpečne a s istotou používať na pokročilej úrovni, bude ovládať všeobecné princípy programovania spoločné pre všetky programovacie jazyky, efektívnu manipuláciu so súbormi a adresármi a na pokročilej úrovni niektorý z programovacích jazykov. Naučí sa využívať a zdokonalí svoje abstraktné, logické, algoritmické, analytické a syntetické myslenie, komunikačné a prezentačné zručnosti, zvládne časový manažment a plánovanie činností, získa pracovné návyky a bude schopný pracovať v tíme, pochopí ako veci zjednodušiť a zautomatizovať. Bude vedieť efektívne a v súlade s bezpečnostnými pravidlami pracovať s dátami a vytvárať z nich informácie – zber, voľba správnych kritérií, analýza scenárov, vyhodnotenie, úschova/zálohovanie a následná prezentácia v elektronickej aj verbálnej forme. Bude mať pokročilé teoretické znalosti a praktické zručnosti vo všetkých fázach vývoja softvéru a vo všetkých pracovných pozíciach, ktoré na tomto vývoji participujú, bude rozumieť databázam a počítačovým sieťam a svoje znalosti a zručnosti v IT povýši na najvyššiu úroveň s cieľom mať možnosť vykonávať pokročilé, komplexné a manažérske pozície v oblasti IT, bude pripravený a schopný sa o tieto pozície uchádzať a bude vedieť a rozumieť:

 • ako sa profesionálne pristupuje k realizácii dielčích aktivít v procese vývoja softvéru
 • pracovať v príkazovom riadku viacerých operačných systémov
 • pracovať s databázami a verziovacími nástrojmi a nástrojmi spájajúcimi softvérové súčiastky
 • objektovo orientovanej paradigme pri vývoji softvéru, komponentovému vývoju či dokerizácii
 • navrhovať a vytvárať enterprise aplikácie – najmä webové a to v jazykoch Java alebo C#
 • používať návrhové vzory a základné architektonické vzory, či rámce
 • rozlíšiť vlastnosti softvérového produktu, ktoré sú v danej situácii kritické a ako ich adresovať vhodným softvérovým návrhom
 • testovaniu, plánovaniu softvérového projektu, rozpočtu a metodikám pre vývoj softvéru
 • zaujať ľubovoľnú rolu v rámci SDLC (Software development life cycle) – tester, analytik alebo developer a neskôr projektový manažér alebo architekt
 • vytvárať a dokumentovať výstupy z jednotlivých fáz vývoja softvéru: špecifikácia požiadaviek, analýza problému, návrh, programovanie, testovanie, implementácia, údržba a aktualizácia
 • a mnoho iného . . .

Chcem viac informácií o tomto vzdelávaní

Po vyplnení údajov Vás budeme kontaktovať. Pre urýchlenie komunikácie a na to, aby sme Vám vedeli relevantne poradiť s výberom, potrebujeme poznať niekoľko faktorov, ktoré podstatne ovplyvňujú vhodný výber. Preto nám, prosím, zanechajte Váš telefonický kontakt.

Nový semester začína 2.9.

Viac informácií

Ako sa prihlásiť?

Viac informácií

Prihlás sa dnes a získaj zľavu

Viac informácií

"Počítač, Google a veľa, veľa kávy."

Viac informácií

Ako uhradiť kurzovné?

Viac informácií

"Tí, ktorí kontrolujú kód, kontrolujú svet!"

Viac informácií

"Netreba čakať a odkladať štúdium."

Viac informácií

Kurzoviny

Viac informácií

"Najviac oceňujem prístup lektorov."

Viac informácií

"Prešiel som procesom zmeny."

Viac informácií

"IT bude stále v kurze."

Viac informácií

Ochutnávka nášho štúdia

Viac informácií

"Choď za svojim snom."

Viac informácií

Otázky a odpovede

Viac informácií

"Moje očakávania sa splnili."

Viac informácií

"Podstatný je záujem."

Viac informácií

Kontaktujte nás

Viac informácií

"V IT v kurze vedia, čo robia!"

Viac informácií

Prihlás sa do 30.6. a získaj zľavu 4%

Viac informácií

Preplatenie kurzovného pre UoZ

Viac informácií
x

ODCHÁDZAŠ?

Prihlás sa na odoberanie newslettra. Raz do mesiaca získaš informáciu o pripravovaných aktivitách a zároveň sa naučíš niečo nové nielen z oblasti IT.