IT v kurze > Štúdium > Front-End Development
Prejsť na navigáciu

Front-End Development

Štúdium: Front-End Development: Miesto celé Slovensko
Štúdium: Front-End Development: Poskytovateľ
Štúdium: Front-End Development: Špecializácia IT
Štúdium: Front-End Development: Typ štúdia školenie
Štúdium: Front-End Development: Zameranie vývoj softvéru
Štúdium: Front-End Development: Termín začiatku termín začiatku:
Štúdium: Front-End Development: Dĺžka trvania 15 týždňov/30 lekcií
Štúdium: Front-End Development: Intenzita denne 3 hodiny denne
Štúdium: Front-End Development: Celková cena obsahu celková hodnota obsahu 2250€
Štúdium: Front-End Development: Cena cena 2250€

Moderované online vzdelávanie

Vzdelávame prostredníctvom vzdelávacieho portálu METIS Academy prezenčnou (dennou) formou, pri ktorej dochádza k priamej komunikácii a interakcii študenta s lektorom a s ostatnými študentami vo virtuálnej učebni, pričom študent sa môže nachádzať na ľubovoľnom mieste a je pripojený online.

Pre koho je školenie určené

Pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť základy tvorby webových aplikácií, tvoriť prezentačné webové stránky a poznať princípy fungovania aj zložitejších webových aplikácií.

Vstupný profil/požiadavky/prerekvizity

Bežný užívateľ PC, ktorý už ale vie počítač správne a s istotou používať a ovláda všeobecné základy programovania spoločné pre všetky programovacie jazyky. Pokiaľ už má nejaké skúsenosti s programovaním, je to len výhoda, vítaný je cit pre grafiku a vizuálne detaily. V ideálnom prípade má analytické a logické myslenie, pozerá sa na problémy z algoritmického hľadiska, zamýšľa sa nad tým, ako veci zjednodušiť a zautomatizovať a je odhodlaný na sebe pracovať.

Obsah školenia 

Základy tvorby webových aplikácií:

• Vyskladanie webovej stránky v HTML 5

 • najnovšia verzia jazyka HTML, ktorý umožňuje definovať rozmiestnenie (layout) textových, grafických (obrázky), multimediálnych (audio, video), či iných prvkov stránky

• Naštýlovanie stránky pomocu CSS3

 • najnovšia verzia jazyka CSS umožňujúceho definovať štýl (vzhľad) ľubovoľného prvku webovej stránky

• Zefektívnenie písania CSS pomocou SASS

 • nadstavbový CSS jazyk, ktorý robia CSSko jednoduchším a všestranným - pridávajú do CSS premenné, operátory, funkcie a umožňujú vnáranie pravidiel - selektorov

• Použitie knižnice Bootstrap na tvorbu webovej stránky

 • umožňuje vytvárať veľmi jednoducho responzívne stránky, a teda multiplatformové, za svoju popularitu vďačí najmä novej vetve vo vývoji - vývoj mobilných aplikácií

• Základy jazyka Javascript prinesú do stránky dynamickosť

 • Javascript prináša do statických stránok dynamickosť, asynchrónnosť a množstvo iných funkcií, ktoré podporujú interakciu webovej stránky s používateľom

• Základy Javascript - knižnice jQuery na ľahšiu prácu s Javascriptom

 • knižnica, ktorá zjednodušuje (a tiež sprehľadňuje) zdrojový kód napísaný v Javascripte

• Moderné programovanie webových aplikácii v REACT JS

 • framework (sada nástrojov) na tvorbu zložitejších a interaktívnych web-aplikácií

Výstupný profil/znalosti absolventa školenia

Absolvent školenia bude ovládať základy tvorby webových aplikácií a bude vedieť:

 • pretaviť grafický návrh do funkčnej webovej stránky
 • vytvoriť webovú stránku úplne od nuly (HTML, CSS) alebo s využitím rôznych knižníc (Bootstrap, jQuery)
 • technológie, ktoré sa používajú v súčasnosti na tvorbu moderných webových stránok a komplexnejších webových aplikácií
 • ako štrukturovať súbory, aby boli ľahko dohľadateľné a logicky pospájané
 • ako urobiť statickú stránku dynamickou a zapojiť aj interakciu používateľa (Javascript, jQuery)
 • ako identifikovať chyby a riešiť problémy
 • aký štýl a štandardy dodržiavať pri písaní kódu
 • ako dynamicky pracovať s dátami (REST)
 • a mnoho iného . . .

Celé toto školenie je súčasťou:

Chcem viac informácií o tomto vzdelávaní

Po vyplnení údajov Vás budeme kontaktovať. Pre urýchlenie komunikácie a na to, aby sme Vám vedeli relevantne poradiť s výberom, potrebujeme poznať niekoľko faktorov, ktoré podstatne ovplyvňujú vhodný výber. Preto nám, prosím, zanechajte Váš telefonický kontakt.

Nový semester začína 2.9.

Viac informácií

Ako sa prihlásiť?

Viac informácií

Prihlás sa dnes a získaj zľavu

Viac informácií

"Počítač, Google a veľa, veľa kávy."

Viac informácií

Ako uhradiť kurzovné?

Viac informácií

"Tí, ktorí kontrolujú kód, kontrolujú svet!"

Viac informácií

"Netreba čakať a odkladať štúdium."

Viac informácií

Kurzoviny

Viac informácií

"Najviac oceňujem prístup lektorov."

Viac informácií

"Prešiel som procesom zmeny."

Viac informácií

"IT bude stále v kurze."

Viac informácií

Ochutnávka nášho štúdia

Viac informácií

"Choď za svojim snom."

Viac informácií

Otázky a odpovede

Viac informácií

"Moje očakávania sa splnili."

Viac informácií

"Podstatný je záujem."

Viac informácií

Kontaktujte nás

Viac informácií

"V IT v kurze vedia, čo robia!"

Viac informácií

Prihlás sa do 30.4. a získaj zľavu 8%

Viac informácií

Preplatenie kurzovného pre UoZ

Viac informácií
x

ODCHÁDZAŠ?

Prihlás sa na odoberanie newslettra. Raz do mesiaca získaš informáciu o pripravovaných aktivitách a zároveň sa naučíš niečo nové nielen z oblasti IT.