IT v kurze > Štúdium > Front-End Development
Prejsť na navigáciu

Front-End Development

Štúdium: Front-End Development: Miesto celé Slovensko
Štúdium: Front-End Development: Poskytovateľ
Štúdium: Front-End Development: Špecializácia IT
Štúdium: Front-End Development: Typ štúdia školenie
Štúdium: Front-End Development: Zameranie vývoj softvéru
Štúdium: Front-End Development: Termín začiatku termín začiatku:
Štúdium: Front-End Development: Dĺžka trvania 15 týždňov/30 lekcií
Štúdium: Front-End Development: Intenzita denne 3 hodiny denne
Štúdium: Front-End Development: Celková cena obsahu celková hodnota obsahu 2250€
Štúdium: Front-End Development: Cena cena 2250€

Moderované online vzdelávanie

Vzdelávame prostredníctvom vzdelávacieho portálu METIS Academy prezenčnou (dennou) formou, pri ktorej dochádza k priamej komunikácii a interakcii študenta s lektorom a s ostatnými študentami vo virtuálnej učebni, pričom študent sa môže nachádzať na ľubovoľnom mieste a je pripojený online.

Pre koho je školenie určené

Pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť základy tvorby webových aplikácií, tvoriť prezentačné webové stránky a poznať princípy fungovania aj zložitejších webových aplikácií.

Vstupný profil/požiadavky/prerekvizity

Bežný užívateľ PC, ktorý už ale vie počítač správne a s istotou používať a ovláda všeobecné základy programovania spoločné pre všetky programovacie jazyky. Pokiaľ už má nejaké skúsenosti s programovaním, je to len výhoda, vítaný je cit pre grafiku a vizuálne detaily. V ideálnom prípade má analytické a logické myslenie, pozerá sa na problémy z algoritmického hľadiska, zamýšľa sa nad tým, ako veci zjednodušiť a zautomatizovať a je odhodlaný na sebe pracovať.

Obsah školenia 

Základy tvorby webových aplikácií:

• Vyskladanie webovej stránky v HTML 5

 • najnovšia verzia jazyka HTML, ktorý umožňuje definovať rozmiestnenie (layout) textových, grafických (obrázky), multimediálnych (audio, video), či iných prvkov stránky

• Naštýlovanie stránky pomocu CSS3

 • najnovšia verzia jazyka CSS umožňujúceho definovať štýl (vzhľad) ľubovoľného prvku webovej stránky

• Zefektívnenie písania CSS pomocou SASS

 • nadstavbový CSS jazyk, ktorý robia CSSko jednoduchším a všestranným - pridávajú do CSS premenné, operátory, funkcie a umožňujú vnáranie pravidiel - selektorov

• Použitie knižnice Bootstrap na tvorbu webovej stránky

 • umožňuje vytvárať veľmi jednoducho responzívne stránky, a teda multiplatformové, za svoju popularitu vďačí najmä novej vetve vo vývoji - vývoj mobilných aplikácií

• Základy jazyka Javascript prinesú do stránky dynamickosť

 • Javascript prináša do statických stránok dynamickosť, asynchrónnosť a množstvo iných funkcií, ktoré podporujú interakciu webovej stránky s používateľom

• Základy Javascript - knižnice jQuery na ľahšiu prácu s Javascriptom

 • knižnica, ktorá zjednodušuje (a tiež sprehľadňuje) zdrojový kód napísaný v Javascripte

• Moderné programovanie webových aplikácii v REACT JS

 • framework (sada nástrojov) na tvorbu zložitejších a interaktívnych web-aplikácií

Výstupný profil/znalosti absolventa školenia

Absolvent školenia bude ovládať základy tvorby webových aplikácií a bude vedieť:

 • pretaviť grafický návrh do funkčnej webovej stránky
 • vytvoriť webovú stránku úplne od nuly (HTML, CSS) alebo s využitím rôznych knižníc (Bootstrap, jQuery)
 • technológie, ktoré sa používajú v súčasnosti na tvorbu moderných webových stránok a komplexnejších webových aplikácií
 • ako štrukturovať súbory, aby boli ľahko dohľadateľné a logicky pospájané
 • ako urobiť statickú stránku dynamickou a zapojiť aj interakciu používateľa (Javascript, jQuery)
 • ako identifikovať chyby a riešiť problémy
 • aký štýl a štandardy dodržiavať pri písaní kódu
 • ako dynamicky pracovať s dátami (REST)
 • a mnoho iného . . .

Celé toto školenie je súčasťou:

Chcem viac informácií o tomto vzdelávaní

Po vyplnení údajov Vás budeme kontaktovať. Pre urýchlenie komunikácie a na to, aby sme Vám vedeli relevantne poradiť s výberom, potrebujeme poznať niekoľko faktorov, ktoré podstatne ovplyvňujú vhodný výber. Preto nám, prosím, zanechajte Váš telefonický kontakt.

Kontaktujte nás

Viac informácií

Ochutnávka nášho štúdia

Viac informácií

Ako sa prihlásiť?

Viac informácií

Prihlás sa dnes a získaj zľavu

Viac informácií

"Počítač, Google a veľa, veľa kávy."

Viac informácií

Ako uhradiť kurzovné?

Viac informácií

"Tí, ktorí kontrolujú kód, kontrolujú svet!"

"Netreba čakať a odkladať štúdium."

Viac informácií

Kurzoviny

Viac informácií

"Najviac oceňujem prístup lektorov."

Viac informácií

"Prešiel som procesom zmeny."

Viac informácií

"IT bude stále v kurze."

x

ODCHÁDZAŠ?

Prihlás sa na odoberanie newslettra. Raz do mesiaca získaš informáciu o pripravovaných aktivitách a zároveň sa naučíš niečo nové nielen z oblasti IT.