Prejsť na navigáciu

Najčastejšie kladené otázky

Spoznajte všetky možnosti, priebeh a výhody profesionálneho IT štúdia IT v kurze - pripravili sme pre Vás prehľad najčastejšie kladených otázok a konkrétnych odpovedí na ne.

Zhrnutie hlavných informácií nájdete v nasledujúcich videách:

Ak máte otázku, na ktorú ste nenašli odpoveď, napíšte nám. Radi Vám poskytneme všetky ďalšie potrebné informácie.

1. Ako sa líši štúdium IT v kurze od iných online IT vzdelávacích platforiem? 


Aby ste sa stali skutočným IT špecialistom, potrebujete do štúdia a rozvoja investovať potrebné množstvo času a aktivít. Na rozdiel od iných poskytovateľov IT online kurzov preto prinášame našim študentom dlhodobé a na získanie reálnych IT poznatkov zamerané štúdium, porovnateľné so štúdiom na vysokej škole. Dĺžka štúdia je minimálne 5 mesiacov (konkrétna pracovná pozícia – Java Developer, C# Developer, Front-End Developer, Software Tester) a maximálne 2,5 roka (softvérový inžinier). Štúdium prebieha formou moderovaného online vzdelávania, vďaka čomu je možné študovať odkiaľkoľvek a vo Vami preferovanom čase (okrem spoločných webinárov a konzultácií). 


2. Pre koho je naše štúdium určené? 


Naše štúdium je určené pre každého, kto má záujem a chuť vzdelávať sa bez ohľadu na úroveň doterajších IT vedomostí, resp. nemeckého jazyka, a získané znalosti chce využiť pri práci najmä v IT oblasti alebo na riadiacej pozícii s cieľom získať nadštandardné ohodnotenie. Zároveň ušetrí každý deň množstvo času tým, že za naším vzdelávaním nemusí dochádzať a v budúcnosti chce mať možnosť v rovnakom režime aj pracovať, pričom študijné povinnosti si môže plniť v čase, ktorý mu vyhovuje. Takto získa kvalitné vzdelanie, ktoré mu umožní už po 5-mesiacoch získať prácu v IT a nadštandardne zarábať, pričom má možnosť pokračovať v našom vzdelávaní aj popri zamestnaní, napr. v 2,5-ročnom štúdiu METIS Academy Software Engineer, a získať tak značnú konkurenčnú výhodu na pracovnom trhu. Najčastejšie sú našimi študentami:

1. Zamestnaní:

 • bez IT skúseností, ktorí chcú zmeniť svoje pracovné zameranie a naštartovať svoju kariéru v IT,
 • s IT skúsenosťami, ktorí chcú zlepšiť úroveň svojich IT znalostí a kariérne rásť,
 • používajúci pri práci počítač, ktorí ho chcú dokonale ovládať a tým zefektívniť svoju prácu,
 • používajúci v práci nemecký jazyk, pričom jeho nedostatočná znalosť im neumožňuje plnohodnotne pracovať a kariérne rásť.

2. Nezamestnaní, ktorí sú evidovaní na úrade práce a teda majú možnosť požiadať úrad práce o Preplatenie kurzovného úradom práce cez KOMPAS+.

3. Študenti:

 • strednej školy, ktorí nechcú alebo nemajú možnosť v štúdiu pokračovať na vysokej škole,
 • strednej alebo vysokej školy, ktorí by radi prepojili alebo rozšírili oblasť svojho doterajšieho štúdia,
 • vysokej školy, ktorí zistili, že zameranie ich terajšieho štúdia nie je pre nich to pravé,
 • študujúci na vysokej škole/univerzite v zahraničí, ktorí sa rozhodli vrátiť na Slovensko a čím skôr chcú nastúpiť do zamestnania v IT.

4. Slováci, žijúci alebo pracujúci v zahraničí:

 • a bez ohľadu na terajšiu profesiu chcú rozbehnúť svoju kariéru v IT,
 • ktorí chcú pracovať s počítačom efektívne aj na riadiacej pozícii,
 • ktorí sa potrebujú zdokonaliť v nemeckom jazyku.

5. Rodičia na materskej dovolenke.


3. Čo ak nemám žiadne predošlé IT skúsenosti či IT vzdelanie - môžem začať štúdium IT v kurze aj tak? 


Štúdium IT v kurze sme vytvorili tak, aby nebolo viazané na predošlé IT skúsenosti alebo IT vzdelanie. Štúdium je preto vhodné pre každého, kto má skutočný záujem získať odborné IT poznatky a stať sa IT špecialistom. Predpokladom pre štúdium je základná znalosť PC.


4. Ako prebieha výučba a koľko času musím štúdiu venovať?


Výučba prebieha formou moderovaného online vzdelávania. Na vzdelávacom portáli METIS Academy plníte rôzne úlohy a zadania, a taktiež sa pravidelne zúčastňujete spoločných webinárov a konzultácií. Pevne stanovený čas majú webináre (v priemere 3 webináre týždenne) a konzultácie (ku každému webináru prislúcha jedna konzultácia). Výučbe je potrebné venovať minimálne tri hodiny denne. Pri intenzívnych programoch, ktoré sú kombináciou dvoch vzdelávacích programov a sú určené pre nezamestnaných, je potrebné vyhradiť si na štúdium aspoň šesť hodín počas každého dňa. Okrem pevne stanoveného času webinárov a konzultácií vypracujete ostatné úlohy a zadania v ľubovoľnom čase. 

Keďže všetky aktivity prebiehajú online, môžete ich absolvovať z ľubovoľného miesta (Vaša izba, obľúbená kaviareň, kancelária, či exotická pláž na druhom konci sveta) vždy, keď máte chvíľu voľna. Takto dokážete využiť naplno Váš čas, ktorý si na štúdium vyhradíte. 


5. Ak som začiatočník v IT, ktorý študijný program je pre mňa vhodný (resp. pre koho je vhodný ktorý študijný program)?


Každý vzdelávací program je vhodný aj pre úplného začiatočníka a po jeho ukončení je absolvent pripravený vykonávať pracovnú pozíciu, na ktorú je program zameraný. Všetky IT vzdelávacie programy sú obsahom 2,5-ročného štúdia softvérového inžinierstva. 

Správna voľba pre začiatočníka, ktorý chce pracovať v IT:

Minimálne skúsenosti s programovaním sú výhodou pre:

Pre všeobecné používanie PC v ľubovoľnej oblasti života alebo práce:

Viac informácií o jednotlivých IT pozíciách nájdete na našej stránke Svet IT.


6. Čo je webinár a ako prebieha?


Webinár je online seminár vo vopred stanovenom čase. Študenti aj lektor sedia pri svojom PC na ľubovoľnom mieste a prostredníctvom videohovoru lektor prezentuje novú tému (prednáška) a študenti komunikujú s lektorom aj medzi sebou pri vypracovávaní zadaní, pričom lektor zdieľa svoju obrazovku. Ku každému webináru prislúcha jedna konzultácia.

Každý webinár je nahrávaný, videozáznam je sprístupnený študentom ihneď po skončení webinára, takže v prípade neúčasti má študent možnosť pozrieť si webinár zo záznamu.


7. Je potrebné zakúpiť si nejakú literatúru?


Nie, študent po nástupe na štúdium získa prístup na vzdelávací portál METIS Academy, kde nájde všetky potrebné študijné materiály. Prístup na vzdelávací portál, obsah, vrátane videozáznamov z webinárov bude mať študent k dispozícii počas celého trvania štúdia a minimálne 6 mesiacov po skončení vzdelávania.


8. Aké sú minimálne technické požiadavky?


Podrobný prehľad minimálnych technických požiadaviek, potrebných pre funkčné online štúdium nájdete na https://www.itvkurze.sk/minimalne-poziadavky-na-technicke-vybavenie-studenta.


9. Je možné študovať zo zahraničia?


Áno. Vďaka moderovanej online forme štúdia môžete študovať z ktoréhokoľvek miesta. Jedinou podmienkou je funkčné pripojenie na internet. 


10. Prebieha výučba v slovenskom jazyku?


Áno, štúdium IT v kurze prebieha v slovenskom jazyku. 


11. Môžem sa počas štúdia zdokonaliť aj v inom cudzom jazyku?


Áno. Pre našich študentov sme priniesli možnosť profesionálneho štúdia nemeckého jazyka, pretože práve kombinácia IT poznatkov + ovládanie nemeckého jazyka je momentálne v rámci IT firiem veľmi žiadaná a prináša našim študentom ďalšiu výhodu pri uplatnení na IT pracovnom trhu tak na Slovensku, ako aj v zahraničí. 


12. Ako sa viem na štúdium prihlásiť?


Vyplnením Záväznej prihlášky https://www.itvkurze.sk/prihlaska


13. Koľko štúdium stojí a je možné si rozložiť platbu do viacerých splátok, príp. ich odložiť?


Platbu za štúdium je možné rozložiť na splátky (nezamestnaní študenti majú možnosť požiadať o odloženie splátok). Podrobné informácie o úhrade za štúdium a o možnostiach financovania štúdia nájdete na stránke Kurzovné.

Cena štúdia závisí od zvoleného študijného programu. Detailné informácie o cene konkrétneho programu ako aj možnostiach splátok nájdete priamo v Záväznej prihláške, po voľbe študijných preferencií. 


14. Je možné požiadať úrad práce o preplatenie štúdia IT v kurze?


Áno. Vybrané študijné programy IT v kurze je možné preplatiť prostredníctvom úradu práce. Detailné informácie nájdete v samostatnej sekcii Preplatenie kurzovného úradom práce cez KOMPAS+ na stránke Kurzovné.


15. Získam po absolvovaní štúdia certifikát / Osvedčenie o absolvovaní?


Áno. Každý úspešný absolvent štúdia získa Osvedčenie o absolvovaní (toto je taktiež nutnou podmienkou pre pokračovanie v ďalšom semestri štúdia).
Absolventi, ktorí zároveň splnia náročnejšie podmienky získajú certifikát METIS Academy Certificate (MAC).
Študenti, ktorí získajú všetky certifikáty počas 2,5-ročného štúdia softvérového inžinierstva získajú METIS Academy Diploma (MAD).
Bližšie informácie nájdete v samostatnej sekcii Hodnotenie a certifikácia na stránke Ako vzdelávame

Výklad, spôsob výpočtu, hodnotenie, certifikácia, poskytnutie a uplatnenie jednotlivých pravidiel, postupov je výhradne v kompetencii Poskytovateľa výučby a nie je na ne právny nárok.


16. Aké sú podmienky na získanie Osvedčenia o absolvovaní? 


Na získanie Osvedčenia o absolvovaní je potrebné úspešne absolvovať štúdium. Pod úspešným absolvovaním štúdia sa rozumie splnenie nasledujúcich podmienok za každé školenie samostatne:

 • minimálne 80 % účasť na výučbe (ospravedlnená neúčasť na webinári z dôvodu pracovných povinností a jeho absolvovanie v inom termíne alebo v offline režime sa nepovažuje za neúčasť na výučbe),
 • absolvovanie všetkých povinných úloh a ich splnenie v priemere minimálne na 50 %.

Výklad, spôsob výpočtu, hodnotenie, certifikácia, poskytnutie a uplatnenie jednotlivých pravidiel, postupov je výhradne v kompetencii Poskytovateľa výučby a nie je na ne právny nárok. Bližšie informácie sú uvedené vo Všeobecných podmienkach.


17. Aké sú podmienky na získanie certifikátu METIS Academy Certificate (MAC)?


Študent automaticky bez ďalšej certifikačnej skúšky získa odborný certifikát METIS Academy Certificate (MAC) po úspešnom absolvovaní 5-mesačného vzdelávacieho programu a zároveň splnení všetkých nasledujúcich podmienok za každé školenie samostatne:

 • minimálne 80 % účasť na výučbe (ospravedlnená neúčasť na webinári z dôvodu pracovných povinností a jeho absolvovanie v inom termíne alebo v offline režime sa nepovažuje za neúčasť na výučbe),
 • maximálne 20% ospravedlnenej neúčasti na výučbe, 
 • žiadna neospravedlnená neúčasť na výučbe,
 • absolvovanie všetkých povinných úloh a splnenie každej jednej z nich minimálne na 50% a v priemere minimálne na 65%,
 • vypracovanie záverečného testu minimálne na 65% a
 • vypracovanie záverečného projektu minimálne na 65%.

Alternatívou k takto získanému odbornému certifikátu METIS Academy Certificate je úspešné absolvovanie samostatnej certifikačnej skúšky v rovnakej oblasti a na rovnakej úrovni.

Výklad, spôsob výpočtu, hodnotenie, certifikácia, poskytnutie a uplatnenie jednotlivých pravidiel, postupov je výhradne v kompetencii Poskytovateľa výučby a nie je na ne právny nárok. Bližšie informácie sú uvedené vo Všeobecných podmienkach.


18. Čo znamená, že na získanie Osvedčenia o absolvovaní a certifikátu METIS Academy Certificate (MAC) nie je právny nárok - podľa článku III. bodu 18 Všeobecných podmienok?


Pri celkovom hodnotení berieme do úvahy aj iné kritériá, ktoré nie sú zohľadnené v číselnom vyjadrení systémového hodnotenia (% úspešnosť vypracovaných úloh), napr. samostatnosť pri vypracovaní úloh, schopnosť odprezentovať riešenie, schopnosť klásť otázky a iné. Naše celkové hodnotenie vyjadruje schopnosť riešiť komplexné úlohy, t.j. vykonávať konkrétnu pracovnú pozíciu v praxi, pričom systémové hodnotenie sa vzťahuje na čiastkové úlohy, a teda je pre nás iba podporným ukazovateľom pri celkovom hodnotení.


19. V akých prípadoch môže záujemca/študent absolvovať certifikačnú skúšku?


Certifikačnú skúšku môže záujemca alebo študent absolvovať v prípade záujmu o:

 • potvrdenie svojich znalostí v konkrétnej oblasti bez absolvovania 5-mesačného vzdelávacieho programu,
 • účasť v nadväzujúcom programe,
 •  vylepšenie si dosiahnutého hodnotenia v už absolvovanom programe. 

Samostatná certifikačná skúška je spoplatnená a nie je zahrnutá v Kurzovnom.


20. Je možnosť pokračovať v štúdiu po absolvovaní niektorého zo vzdelávacích programov/školení/balíka školení?


Áno, po úspešnom absolvovaní akéhokoľvek vzdelávania majú študenti možnosť pokračovať v ďalšom štúdiu za zvýhodnených podmienok, napr.:

 • po absolvovaní balíka školení Experienced PC Manager môže študent pokračovať v 5-mesačnom vzdelávacom programe Office Specialist/Manager, pričom už uhradená suma (za Experienced PC Manager ) sa odpočíta od ceny tohto rozsiahlejšieho vzdelávania (Office Specialist/Manager) alebo
 • po absolvovaní 5-mesačného vzdelávacieho programu Java Developer Junior môže študent pokračovať v 1-ročnom štúdiu Java Developer Medior, pričom už uhradená suma (za Java Developer Junior) sa odpočíta od ceny tohto rozsiahlejšieho vzdelávania (Java Developer Medior) alebo 
 • po absolvovaní 5-mesačného vzdelávacieho programu Software Tester môže študent pokračovať v 2,5-ročnom štúdiu METIS Academy Software Engineer, pričom už uhradená suma (za Software Tester) sa odpočíta od ceny tohto rozsiahlejšieho vzdelávania (METIS Academy Software Engineer.

Možnosť odpočítať už uhradenú sumu môže študent jedenkrát počas celého obdobia vzdelávania. 
Ak sa študent rozhodne pokračovať v rozsiahlejšom štúdiu, absolvuje iba neabsolvovanú časť štúdia.


21. Aké mám možnosti uplatnenia sa na trhu práce po úspešnom absolvovaní štúdia IT v kurze?


Naše vzdelávanie je zamerané na získanie znalostí a zručností potrebných pre výkon konkrétnej pracovnej pozície v oblasti vývoja softvéru, ako aj na dosiahnutie určitej úrovne práce s PC, resp. na získanie znalostí v určitej oblasti IT spolu s mäkkými zručnosťami potrebnými pri uchádzaní sa o prácu, ako aj na získanie znalosti nemeckého jazyka. 

Táto pre IT zamestnávateľov atraktívna kombinácia odborných IT poznatkov, komunikačných zručností a cudzieho jazyka je pre našich absolventov kľúčovou výhodou pri úspešnom uplatnení sa v pracovnej IT oblasti. Viac ako 90% našich absolventov získa dobre ohodnotenú prácu prakticky ihneď po ukončení štúdia.

Viac informácií o pracovných pozíciách nájdete v samostatnej sekcii Pracovná stáž a zamestnanie na stránke Ako vzdelávame


22. Pomôžete mi pri hľadaní práce aj s prípravou na pracovný pohovor?


Áno. Vďaka významným dlhoročným partnerstvám s top slovenskými a medzinárodnými IT spoločnosťami vieme našim absolventom pomôcť tak s hľadaním práce, ako aj s prípravou na úspešné zvládnutie vstupných pracovných pohovorov.


23. Je potrebná znalosť anglického jazyka pre uplatnenie sa v IT?


Samotná výučba prebieha v slovenskom jazyku, ale znalosť akéhokoľvek cudzieho jazyka zvyšuje šancu uplatniť sa na trhu práce, príp. absolvovať stáž v medzinárodnej spoločnosti.


24. Kedy má študent nárok na zľavový countdown?


Štúdium otvárame dvakrát ročne, a to vždy vo februári a v septembri. Konkrétne termíny začiatku sú uvedené pri každom programe. Študent automaticky získava zľavu za včasné prihlásenie. Podmienkou pre uplatnenie zľavy je vyplnenie Záväznej prihlášky a úhrada kurzovného, resp. jeho časti (zápisné). Zľavový countdown sa vzťahuje iba na prvé prihlásenie na naše vzdelávanie (najvýhodnejšie je prihlásiť sa hneď na rozsiahlejšie, resp. komplexné štúdium s jednorazovou platbou) a nevzťahuje sa na 5-mesačné INTENZÍVNE vzdelávacie programy.


25.  Je možné získať zľavu za odporúčanie nášho štúdia?


Áno, pokiaľ náš študent alebo absolvent odporučí naše vzdelávanie novému študentovi, získa študent/absolvent odmenu vo forme zľavy na ľubovoľné naše vzdelávanie, a to vo výške 10% z každej sumy, ktorú nový študent uhradí. Túto zľavu môže študent/absolvent využiť sám pre seba alebo ju môže s rovnakými parametrami preniesť na ľubovoľnú tretiu osobu, t.j. aj na nového študenta.

Podmienkou na získanie zľavy za odporúčanie je uvedenie mena a priezviska študenta/absolventa v Záväznej prihláške.


26. Aká je maximálna výška zľavy?


Zľavy nie je možné kombinovať. Maximálna výška zľavy je 10 %.

Nový semester začína 2.9.

Viac informácií

Ako sa prihlásiť?

Viac informácií

Prihlás sa dnes a získaj zľavu

Viac informácií

"Počítač, Google a veľa, veľa kávy."

Viac informácií

Ako uhradiť kurzovné?

Viac informácií

"Tí, ktorí kontrolujú kód, kontrolujú svet!"

Viac informácií

"Netreba čakať a odkladať štúdium."

Viac informácií

Kurzoviny

Viac informácií

"Najviac oceňujem prístup lektorov."

Viac informácií

"Prešiel som procesom zmeny."

Viac informácií

"IT bude stále v kurze."

Viac informácií

Ochutnávka nášho štúdia

Viac informácií

"Choď za svojim snom."

Viac informácií

Otázky a odpovede

Viac informácií

"Moje očakávania sa splnili."

Viac informácií

"Podstatný je záujem."

Viac informácií

Kontaktujte nás

Viac informácií

"V IT v kurze vedia, čo robia!"

Viac informácií

Prihlás sa do 31.5. a získaj zľavu 6%

Viac informácií

Preplatenie kurzovného pre UoZ

Viac informácií
x

ODCHÁDZAŠ?

Prihlás sa na odoberanie newslettra. Raz do mesiaca získaš informáciu o pripravovaných aktivitách a zároveň sa naučíš niečo nové nielen z oblasti IT.