IT v kurze > Štúdium > Software Engineering
Prejsť na navigáciu

Software Engineering

Štúdium: Software Engineering: Miesto celé Slovensko
Štúdium: Software Engineering: Poskytovateľ
Štúdium: Software Engineering: Špecializácia IT
Štúdium: Software Engineering: Typ štúdia 5-mesačný vzdelávací program
Štúdium: Software Engineering: Zameranie vývoj softvéru
Štúdium: Software Engineering: Termín začiatku termín začiatku:
Štúdium: Software Engineering: Dĺžka trvania 20 týždňov/40 lekcií
Štúdium: Software Engineering: Intenzita denne 3 hodiny denne
Štúdium: Software Engineering: Celková cena obsahu celková hodnota obsahu 3000€
Štúdium: Software Engineering: Cena cena 3000€

Moderované online vzdelávanie

Vzdelávame prostredníctvom vzdelávacieho portálu METIS Academy prezenčnou (dennou) formou, pri ktorej dochádza k priamej komunikácii a interakcii študenta s lektorom a s ostatnými študentami vo virtuálnej učebni, pričom študent sa môže nachádzať na ľubovoľnom mieste a je pripojený online.

Certifikát 

MAC in Software Engineering

Pre koho je vzdelávací program určený 

Pre tých, ktorí už ovládajú všetky fázy vývoja softvéru, rozumejú databázam a počítačovým sieťam a chcú svoje znalosti a zručnosti v IT povýšiť na najvyššiu úroveň s cieľom mať možnosť vykonávať pokročilé, komplexné a manažérske pozície v oblasti IT.

Vstupný profil/požiadavky/prerekvizity

Skúsený užívateľ PC, ktorý už vie počítač správne a s istotou používať na pokročilej úrovni, ovláda všeobecné princípy programovania spoločné pre všetky programovacie jazyky, efektívnu manipuláciu so súbormi a adresármi, ovláda minimálne na mierne pokročilej úrovni niektorý z programovacích jazykov, má teoretické znalosti a praktické skúsenosti so základnými fázami vývoja softvéru - analýza, návrh, programovanie, testovanie a implementácia – rovnako ako s databázami a počítačovými sieťami. Ideálny kandidát má veľmi dobré abstraktné, logické, algoritmické, analytické a syntetické myslenie, komunikačné a prezentačné zručnosti, má zvládnutý časový manažment a plánovanie činností, má manažérske predpoklady a ambície, je precízny a schopný pracovať v tíme, zamýšľa sa nad tým, ako veci zjednodušiť a zautomatizovať a je odhodlaný na sebe pracovať. Vie efektívne a v súlade s bezpečnostnými pravidlami pracovať s dátami a vytvárať z nich informácie – zber, voľba správnych kritérií, analýza scenárov, vyhodnotenie, úschova/zálohovanie a následná prezentácia v elektronickej aj verbálnej forme.

* alternatívou ku Java II. je C# II.

Obsah/zloženie vzdelávacieho programu 

Všetky fázy vývoja softvéru a pracovné pozície, ktoré na vývoji softvéru participujú ako aj komplexné, vyššie a manažérske pozície:

• Fázy vývoja softvéru - analýza, špecifikácia požiadaviek, návrh, programovanie, testovanie, nasadenie, aktualizácia

• Pracovné pozície kooperujúce v rámci vývoja softvéru - analytik, tester, vývojár (developer), architekt, administrátor, projektový manažér

 • zodpovednosti rolí a spôsob ich kooperácie v procese vývoja softvéru
 • výstupy jednotlivých rolí

• Činnosti vykonávané pri vývoji softvéru

 • formálne zachytenie požiadaviek zadávateľa
 • dekompozícia problému a funkcionálne či nefunkcionálne požiadavky kladené na softvérový produkt
 • použitie jazyka UML (všetky jeho diagramy) a notácie BPMN na návrh modelov softvérového systému
 • použitie architektonických vzorov pri návrhu komplexných enterprise systémov
 • architektonické rozhodnutia
 • príprava všetkých potrebných podkladov k vývoju softvérového produktu pre developerov a rola developera
 • určenie závislosti projektových aktivít a zostavenie projektového plánu
 • výpočet projektového času a nákladov
 • analýza rizík projektu
 • použitie najnovšej metodiky vo vývoji softvéru
 • programovanie a implementácia softvérového produktu podľa požiadaviek zadávateľa tak, aby spĺňal prísne kritériá kladené na súčasné moderné systémy
 • prezentácia výsledného softvérového produktu a návrhových rozhodnutí adresujúcich prísne kritériá kladené na súčasné moderné systémy

Výstupný profil/znalosti absolventa vzdelávacieho programu

Absolvent vzdelávacieho programu bude mať pokročilé znalosti a zručnosti vo všetkých fázach vývoja softvéru a vo všetkých pracovných pozíciach, ktoré na tomto vývoji participujú, a bude vedieť:

 • rozlíšiť program od softvérového produktu
 • vytvoriť formálny dokument - špecifikácia požiadaviek 
 • rozlíšiť dobre zadefinované požiadavky od tých nesprávne zadefinovaných
 • dekomponovať/rozbiť komplexný problém na menšie podproblémy a adresovať ich vhodným softvérovým riešením
 • vytvárať a dokumentovať výstupy z jednotlivých fáz vývoja softvéru: špecifikácia požiadaviek, analýza problému, návrh, programovanie, testovanie, implementácia, údržba a aktualizácia
  • procesné modely – v notácii UML a BPMN
  • modely prípadov použitia, dátový model,  stavové, interakčné, implementačné sieťové a iné modely – v notácii UML 
 • zaujať ľubovoľnú rolu v rámci SDLC (Software development life cycle) - analytik, developer, projektový manažér, tester, architekt, administrátor
 • rozhodnúť o výbere vhodnej knižnice či frameworku na základe požiadaviek a vízií zadávateľa zvažujúc architektonické kritériá, čo sú kritické atribúty produktu
 • a mnoho iného . . .

Celý tento vzdelávací program je súčasťou:

Chcem viac informácií o tomto vzdelávaní

Po vyplnení údajov Vás budeme kontaktovať. Pre urýchlenie komunikácie a na to, aby sme Vám vedeli relevantne poradiť s výberom, potrebujeme poznať niekoľko faktorov, ktoré podstatne ovplyvňujú vhodný výber. Preto nám, prosím, zanechajte Váš telefonický kontakt.

Nový semester začína 2.9.

Viac informácií

Ako sa prihlásiť?

Viac informácií

Prihlás sa dnes a získaj zľavu

Viac informácií

"Počítač, Google a veľa, veľa kávy."

Viac informácií

Ako uhradiť kurzovné?

Viac informácií

"Tí, ktorí kontrolujú kód, kontrolujú svet!"

Viac informácií

"Netreba čakať a odkladať štúdium."

Viac informácií

Kurzoviny

Viac informácií

"Najviac oceňujem prístup lektorov."

Viac informácií

"Prešiel som procesom zmeny."

Viac informácií

"IT bude stále v kurze."

Viac informácií

Ochutnávka nášho štúdia

Viac informácií

"Choď za svojim snom."

Viac informácií

Otázky a odpovede

Viac informácií

"Moje očakávania sa splnili."

Viac informácií

"Podstatný je záujem."

Viac informácií

Kontaktujte nás

Viac informácií

"V IT v kurze vedia, čo robia!"

Viac informácií

Prihlás sa do 30.4. a získaj zľavu 8%

Viac informácií

Preplatenie kurzovného pre UoZ

Viac informácií
x

ODCHÁDZAŠ?

Prihlás sa na odoberanie newslettra. Raz do mesiaca získaš informáciu o pripravovaných aktivitách a zároveň sa naučíš niečo nové nielen z oblasti IT.