IT v kurze > Štúdium > Software Engineering
Prejsť na navigáciu

Software Engineering

Štúdium: Software Engineering: Miesto celé Slovensko
Štúdium: Software Engineering: Poskytovateľ
Štúdium: Software Engineering: Špecializácia IT
Štúdium: Software Engineering: Typ štúdia 5-mesačný vzdelávací program
Štúdium: Software Engineering: Zameranie vývoj softvéru
Štúdium: Software Engineering: Termín začiatku termín začiatku:
Štúdium: Software Engineering: Dĺžka trvania 20 týždňov/40 lekcií
Štúdium: Software Engineering: Intenzita denne 3 hodiny denne
Štúdium: Software Engineering: Celková cena obsahu celková hodnota obsahu 3000€
Štúdium: Software Engineering: Cena cena 3000€

Moderované online vzdelávanie

Vzdelávame prostredníctvom vzdelávacieho portálu METIS Academy prezenčnou (dennou) formou, pri ktorej dochádza k priamej komunikácii a interakcii študenta s lektorom a s ostatnými študentami vo virtuálnej učebni, pričom študent sa môže nachádzať na ľubovoľnom mieste a je pripojený online.

Certifikát 

MAC in Software Engineering

Pre koho je vzdelávací program určený 

Pre tých, ktorí už ovládajú všetky fázy vývoja softvéru, rozumejú databázam a počítačovým sieťam a chcú svoje znalosti a zručnosti v IT povýšiť na najvyššiu úroveň s cieľom mať možnosť vykonávať pokročilé, komplexné a manažérske pozície v oblasti IT.

Vstupný profil/požiadavky/prerekvizity

Skúsený užívateľ PC, ktorý už vie počítač správne a s istotou používať na pokročilej úrovni, ovláda všeobecné princípy programovania spoločné pre všetky programovacie jazyky, efektívnu manipuláciu so súbormi a adresármi, ovláda minimálne na mierne pokročilej úrovni niektorý z programovacích jazykov, má teoretické znalosti a praktické skúsenosti so základnými fázami vývoja softvéru - analýza, návrh, programovanie, testovanie a implementácia – rovnako ako s databázami a počítačovými sieťami. Ideálny kandidát má veľmi dobré abstraktné, logické, algoritmické, analytické a syntetické myslenie, komunikačné a prezentačné zručnosti, má zvládnutý časový manažment a plánovanie činností, má manažérske predpoklady a ambície, je precízny a schopný pracovať v tíme, zamýšľa sa nad tým, ako veci zjednodušiť a zautomatizovať a je odhodlaný na sebe pracovať. Vie efektívne a v súlade s bezpečnostnými pravidlami pracovať s dátami a vytvárať z nich informácie – zber, voľba správnych kritérií, analýza scenárov, vyhodnotenie, úschova/zálohovanie a následná prezentácia v elektronickej aj verbálnej forme.

* alternatívou ku Java II. je C# II.

Obsah/zloženie vzdelávacieho programu 

Všetky fázy vývoja softvéru a pracovné pozície, ktoré na vývoji softvéru participujú ako aj komplexné, vyššie a manažérske pozície:

• Fázy vývoja softvéru - analýza, špecifikácia požiadaviek, návrh, programovanie, testovanie, nasadenie, aktualizácia

• Pracovné pozície kooperujúce v rámci vývoja softvéru - analytik, tester, vývojár (developer), architekt, administrátor, projektový manažér

 • zodpovednosti rolí a spôsob ich kooperácie v procese vývoja softvéru
 • výstupy jednotlivých rolí

• Činnosti vykonávané pri vývoji softvéru

 • formálne zachytenie požiadaviek zadávateľa
 • dekompozícia problému a funkcionálne či nefunkcionálne požiadavky kladené na softvérový produkt
 • použitie jazyka UML (všetky jeho diagramy) a notácie BPMN na návrh modelov softvérového systému
 • použitie architektonických vzorov pri návrhu komplexných enterprise systémov
 • architektonické rozhodnutia
 • príprava všetkých potrebných podkladov k vývoju softvérového produktu pre developerov a rola developera
 • určenie závislosti projektových aktivít a zostavenie projektového plánu
 • výpočet projektového času a nákladov
 • analýza rizík projektu
 • použitie najnovšej metodiky vo vývoji softvéru
 • programovanie a implementácia softvérového produktu podľa požiadaviek zadávateľa tak, aby spĺňal prísne kritériá kladené na súčasné moderné systémy
 • prezentácia výsledného softvérového produktu a návrhových rozhodnutí adresujúcich prísne kritériá kladené na súčasné moderné systémy

Výstupný profil/znalosti absolventa vzdelávacieho programu

Absolvent vzdelávacieho programu bude mať pokročilé znalosti a zručnosti vo všetkých fázach vývoja softvéru a vo všetkých pracovných pozíciach, ktoré na tomto vývoji participujú, a bude vedieť:

 • rozlíšiť program od softvérového produktu
 • vytvoriť formálny dokument - špecifikácia požiadaviek 
 • rozlíšiť dobre zadefinované požiadavky od tých nesprávne zadefinovaných
 • dekomponovať/rozbiť komplexný problém na menšie podproblémy a adresovať ich vhodným softvérovým riešením
 • vytvárať a dokumentovať výstupy z jednotlivých fáz vývoja softvéru: špecifikácia požiadaviek, analýza problému, návrh, programovanie, testovanie, implementácia, údržba a aktualizácia
  • procesné modely – v notácii UML a BPMN
  • modely prípadov použitia, dátový model,  stavové, interakčné, implementačné sieťové a iné modely – v notácii UML 
 • zaujať ľubovoľnú rolu v rámci SDLC (Software development life cycle) - analytik, developer, projektový manažér, tester, architekt, administrátor
 • rozhodnúť o výbere vhodnej knižnice či frameworku na základe požiadaviek a vízií zadávateľa zvažujúc architektonické kritériá, čo sú kritické atribúty produktu
 • a mnoho iného . . .

Celý tento vzdelávací program je súčasťou:

Chcem viac informácií o tomto vzdelávaní

Po vyplnení údajov Vás budeme kontaktovať. Pre urýchlenie komunikácie a na to, aby sme Vám vedeli relevantne poradiť s výberom, potrebujeme poznať niekoľko faktorov, ktoré podstatne ovplyvňujú vhodný výber. Preto nám, prosím, zanechajte Váš telefonický kontakt.

Kontaktujte nás

Viac informácií

Ochutnávka nášho štúdia

Viac informácií

Ako sa prihlásiť?

Viac informácií

Prihlás sa dnes a získaj zľavu

Viac informácií

"Počítač, Google a veľa, veľa kávy."

Viac informácií

Ako uhradiť kurzovné?

Viac informácií

"Tí, ktorí kontrolujú kód, kontrolujú svet!"

"Netreba čakať a odkladať štúdium."

Viac informácií

Kurzoviny

Viac informácií

"Najviac oceňujem prístup lektorov."

Viac informácií

"Prešiel som procesom zmeny."

Viac informácií

"IT bude stále v kurze."

x

ODCHÁDZAŠ?

Prihlás sa na odoberanie newslettra. Raz do mesiaca získaš informáciu o pripravovaných aktivitách a zároveň sa naučíš niečo nové nielen z oblasti IT.