IT v kurze > Štúdium > Databases
Prejsť na navigáciu

Databases

Štúdium: Java Developer Junior: Miesto celé Slovensko
Štúdium: Java Developer Junior: Poskytovateľ IT v kurze
Štúdium: Java Developer Junior: Špecializácia IT
Štúdium: Java Developer Junior: Typ štúdiaškolenie
Štúdium: Java Developer Junior: Zameranie vývoj softvéru
Štúdium: Java Developer Junior: Termín začiatku termín začiatku:
Štúdium: Java Developer Junior: Dĺžka trvania 5 týždňov 10 týždňov/10 lekcií
Štúdium: Java Developer Junior: Intenzita denne 3 hodiny denne
Štúdium: Java Developer Junior: Celková cena obsahu celková hodnota obsahu 500€
Štúdium: Java Developer Junior: Cena cena 500€

Moderované online vzdelávanie

Vzdelávame prostredníctvom vzdelávacieho portálu METIS Academy online formou. Pri spoločných seminároch, cvičeniach a konzultáciách dochádza k priamej komunikácii a interakcii študenta s lektorom a s ostatnými študentami vo virtuálnej učebni, pričom študent sa môže nachádzať na ľubovoľnom mieste a je pripojený online.

Pre koho je školenie určené

Pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť základy práce s databázami.

Vstupný profil/požiadavky/prerekvizity

Skúsený užívateľ PC, ktorý už vie počítač správne a s istotou používať na pokročilej úrovni v príkazovom riadku, ovláda všeobecné základy programovania spoločné pre všetky programovacie jazyky, efektívnu manipuláciu so súbormi a adresármi v operačnom systéme Windows či verziovanie súborov/adresárov pomocou technológie GIT. Taktiež ovláda základné konštrukcie niektorého z programovacích jazykov - sekvencia, vetvenie, cyklus a typické formáty súborov (XML, JSON, CSV).

Obsah školenia

Detailný pohľad na tieto témy:
 • motivácia a východiská pre databázové systémy v kontexte enterprise aplikácií
 • základné pojmy a vzťahy, inštalácia a konfigurácia databázového systému
 • matematický základ pre databázové systémy - relačná algebra v databázach
 • štruktúra databázy a predstavenie základných objektov spravovaných databázovým systémom
 • performance vyhľadávania údajov v databáze, obmedzenia a ich využitie
 • databázové operácie nad databázou a viaceré možnosti ich využitia
 • agregačné funkcie, negácia v SQL príkazoch a operácie zjednotenia
 • všetky typy join operácií, alisy v SQL a vnorené selecty
 • dátové typy v SQL, reťazcové operácie a pretypovanie v SQL
 • pokročilé databázové operácie: porovnávacie operácie, operácie vetvenia a iné
 • vytváranie databázového spojenia k databáze a pridávanie nových záznamov
 • správa, ukladanie a manipulovanie s obrázkami v databáze
 • optimalizácia SQL príkazov využijúc exekučné plány a vhodný návrh databáz
 • ďalšie databázové objekty a ich využitie v praxi
 • najdôležitejšie konštrukcie jazyka SQL
 • motívy, ktoré viedli k tvorbe databázových systémov
 • rozdiely medzi databázovým systémom a databázou
 • formalizmus skrývajúci sa za relačnými databázami
 • konzistencia, perzistencia, redundancia, transakčnosť a tiež ako ich databázový systém adresuje
Výstupný profil/znalosti absolventa školenia

Absolvent školenia bude mať základné znalosti a zručnosti v dvoch rôznych databázových platformách - PostgreSQL a MySQL - a bude vedieť: 
 • nainštalovať a nakonfigurovať najpoužívanejšie databázové systémy, ktoré sú naviac voľne dostupné - MySQL a PostgreSQL
 • pracovať s rôznymi typmi databázových objektov: tabuľka, pohľad, spúšťač, procedúra, synonymum, adresár, schéma a iné
 • pracovať s agregačnými funkciami nad údajmi v databáze
 • pracovať s operáciami typu DDL (operácie pracujúce nad štruktúrou databázy) a DML (operácie pracujúce nad údajmi v databáze)
 • zvýšiť performance/výkonnosť svojich dopytov
 • používať vnorené SELECT príkazy
 • používať všetky typy JOIN operácie
 • používať ALIASy
 • vytvárať spojenie k databáze použijúc JDBC API
 • a mnoho iného . . .

Celý tento vzdelávací program je súčasťou:

Chcem viac informácií o tomto vzdelávaní

Po vyplnení údajov Vás budeme kontaktovať. Pre urýchlenie komunikácie a na to, aby sme Vám vedeli relevantne poradiť s výberom, potrebujeme poznať niekoľko faktorov, ktoré podstatne ovplyvňujú vhodný výber. Preto nám, prosím, zanechajte Váš telefonický kontakt.

Nový semester začína 2.9.

Viac informácií

Ako sa prihlásiť?

Viac informácií

Prihlás sa dnes a získaj zľavu

Viac informácií

"Počítač, Google a veľa, veľa kávy."

Viac informácií

Ako uhradiť kurzovné?

Viac informácií

"Tí, ktorí kontrolujú kód, kontrolujú svet!"

Viac informácií

"Netreba čakať a odkladať štúdium."

Viac informácií

Kurzoviny

Viac informácií

"Najviac oceňujem prístup lektorov."

Viac informácií

"Prešiel som procesom zmeny."

Viac informácií

"IT bude stále v kurze."

Viac informácií

Ochutnávka nášho štúdia

Viac informácií

"Choď za svojim snom."

Viac informácií

Otázky a odpovede

Viac informácií

"Moje očakávania sa splnili."

Viac informácií

"Podstatný je záujem."

Viac informácií

Kontaktujte nás

Viac informácií

"V IT v kurze vedia, čo robia!"

Viac informácií

Prihlás sa do 30.4. a získaj zľavu 8%

Viac informácií

Preplatenie kurzovného pre UoZ

Viac informácií
x

ODCHÁDZAŠ?

Prihlás sa na odoberanie newslettra. Raz do mesiaca získaš informáciu o pripravovaných aktivitách a zároveň sa naučíš niečo nové nielen z oblasti IT.