IT v kurze > Štúdium > Databases
Prejsť na navigáciu

Databases

Štúdium: Java Developer Junior: Miesto celé Slovensko
Štúdium: Java Developer Junior: Poskytovateľ IT v kurze
Štúdium: Java Developer Junior: Špecializácia IT
Štúdium: Java Developer Junior: Typ štúdiaškolenie
Štúdium: Java Developer Junior: Zameranie vývoj softvéru
Štúdium: Java Developer Junior: Termín začiatku termín začiatku:
Štúdium: Java Developer Junior: Dĺžka trvania 5 týždňov 10 týždňov/10 lekcií
Štúdium: Java Developer Junior: Intenzita denne 3 hodiny denne
Štúdium: Java Developer Junior: Celková cena obsahu celková hodnota obsahu 500€
Štúdium: Java Developer Junior: Cena cena 500€

Moderované online vzdelávanie

Vzdelávame prostredníctvom vzdelávacieho portálu METIS Academy online formou. Pri spoločných seminároch, cvičeniach a konzultáciách dochádza k priamej komunikácii a interakcii študenta s lektorom a s ostatnými študentami vo virtuálnej učebni, pričom študent sa môže nachádzať na ľubovoľnom mieste a je pripojený online.

Pre koho je školenie určené

Pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť základy práce s databázami.

Vstupný profil/požiadavky/prerekvizity

Skúsený užívateľ PC, ktorý už vie počítač správne a s istotou používať na pokročilej úrovni v príkazovom riadku, ovláda všeobecné základy programovania spoločné pre všetky programovacie jazyky, efektívnu manipuláciu so súbormi a adresármi v operačnom systéme Windows či verziovanie súborov/adresárov pomocou technológie GIT. Taktiež ovláda základné konštrukcie niektorého z programovacích jazykov - sekvencia, vetvenie, cyklus a typické formáty súborov (XML, JSON, CSV).

Obsah školenia

Detailný pohľad na tieto témy:
 • motivácia a východiská pre databázové systémy v kontexte enterprise aplikácií
 • základné pojmy a vzťahy, inštalácia a konfigurácia databázového systému
 • matematický základ pre databázové systémy - relačná algebra v databázach
 • štruktúra databázy a predstavenie základných objektov spravovaných databázovým systémom
 • performance vyhľadávania údajov v databáze, obmedzenia a ich využitie
 • databázové operácie nad databázou a viaceré možnosti ich využitia
 • agregačné funkcie, negácia v SQL príkazoch a operácie zjednotenia
 • všetky typy join operácií, alisy v SQL a vnorené selecty
 • dátové typy v SQL, reťazcové operácie a pretypovanie v SQL
 • pokročilé databázové operácie: porovnávacie operácie, operácie vetvenia a iné
 • vytváranie databázového spojenia k databáze a pridávanie nových záznamov
 • správa, ukladanie a manipulovanie s obrázkami v databáze
 • optimalizácia SQL príkazov využijúc exekučné plány a vhodný návrh databáz
 • ďalšie databázové objekty a ich využitie v praxi
 • najdôležitejšie konštrukcie jazyka SQL
 • motívy, ktoré viedli k tvorbe databázových systémov
 • rozdiely medzi databázovým systémom a databázou
 • formalizmus skrývajúci sa za relačnými databázami
 • konzistencia, perzistencia, redundancia, transakčnosť a tiež ako ich databázový systém adresuje
Výstupný profil/znalosti absolventa školenia

Absolvent školenia bude mať základné znalosti a zručnosti v dvoch rôznych databázových platformách - PostgreSQL a MySQL - a bude vedieť: 
 • nainštalovať a nakonfigurovať najpoužívanejšie databázové systémy, ktoré sú naviac voľne dostupné - MySQL a PostgreSQL
 • pracovať s rôznymi typmi databázových objektov: tabuľka, pohľad, spúšťač, procedúra, synonymum, adresár, schéma a iné
 • pracovať s agregačnými funkciami nad údajmi v databáze
 • pracovať s operáciami typu DDL (operácie pracujúce nad štruktúrou databázy) a DML (operácie pracujúce nad údajmi v databáze)
 • zvýšiť performance/výkonnosť svojich dopytov
 • používať vnorené SELECT príkazy
 • používať všetky typy JOIN operácie
 • používať ALIASy
 • vytvárať spojenie k databáze použijúc JDBC API
 • a mnoho iného . . .

Celý tento vzdelávací program je súčasťou:

Chcem viac informácií o tomto vzdelávaní

Po vyplnení údajov Vás budeme kontaktovať. Pre urýchlenie komunikácie a na to, aby sme Vám vedeli relevantne poradiť s výberom, potrebujeme poznať niekoľko faktorov, ktoré podstatne ovplyvňujú vhodný výber. Preto nám, prosím, zanechajte Váš telefonický kontakt.

Kontaktujte nás

Viac informácií

Ochutnávka nášho štúdia

Viac informácií

Ako sa prihlásiť?

Viac informácií

Prihlás sa dnes a získaj zľavu

Viac informácií

"Počítač, Google a veľa, veľa kávy."

Viac informácií

Ako uhradiť kurzovné?

Viac informácií

"Tí, ktorí kontrolujú kód, kontrolujú svet!"

"Netreba čakať a odkladať štúdium."

Viac informácií

Kurzoviny

Viac informácií

"Najviac oceňujem prístup lektorov."

Viac informácií

"Prešiel som procesom zmeny."

Viac informácií

"IT bude stále v kurze."

x

ODCHÁDZAŠ?

Prihlás sa na odoberanie newslettra. Raz do mesiaca získaš informáciu o pripravovaných aktivitách a zároveň sa naučíš niečo nové nielen z oblasti IT.