Šanca na zmenu

prihláste sa do 27.1.2020

Viac informácií

Kvalitné vzdelanie je nutnou podmienkou pre atraktívne a dobre ohodnotené zamestnanie

Cieľom nášho vzdelávania je pripraviť záujemcov na výkon konkrétnej pracovnej pozície v oblasti vývoja softvéru prostredníctvom 5-mesačných vzdelávacích programov Software Tester, Java, C# a Front-End Developer, pričom Office Specialist/Manager zahŕňa všeobecné zručnosti potrebné pri práci s PC najmä na manažérskych pozíciach, ktoré sú v kombinácii so znalosťou nemeckého jazyka čoraz viac požadované nielen IT spoločnosťami. Pomôžeme zdokonaliť prácu s PC (balíky školení - ako správne a s istotou používať PC, jeho prostredníctvom komunikovať, efektívne spracovávať, analyzovať a prezentovať informácie na manažérskej úrovni), prehĺbiť znalosti v určitej oblasti IT (školenia - databázy a počítačové siete) a získať mäkké zručnosti (komunikačné a prezentačné zručnosti, tímová spolupráca a časový manažment, príprava na pracovný pohovor a vytvorenie životopisu, ktorý zaujme) potrebné pri uchádzaní sa o nové zamestnanie.


Zvýšené nároky na nových zamestnancov prispeli k tomu, že sme vytvorili nové 2,5-ročné štúdium softvérového inžinierstva a 3-ročné štúdium nemeckého jazyka, na ktoré je možné prihlásiť sa aj po jednotlivých semestroch alebo ročníkoch, pričom je možné ich absolvovať aj súbežne. Naši študenti sa môžu zúčastniť pracovnej stáže u našich firemných partnerov, prípadne od nich môžu získať pracovnú ponuku už po prvých 5 mesiacoch vzdelávania a v štúdiu môžu pokračovať popri zamestnaní.


Vzdelávame prostredníctvom vzdelávacieho portálu METIS academy, študovať je možné z ľubovoľného miesta (stačí internetové pripojenie) a v ľubovoľnom čase (okrem spoločných webinárov). Výučba prebieha pod vedením našich kvalitných a kvalifikovaných lektorov (profesionálov z praxe), ktorí pomáhajú s každým zadaním a úlohou, pričom tento spôsob plnenia zadaných úloh sa približuje reálnemu pracovnému prostrediu. Štúdium začína vždy v septembri a vo februári a je potrebné sa mu venovať 3 hodiny denne, čo je možné aj popri zamestnaní. Pri INTENZÍVNYCH vzdelávacích programoch, ktoré sú kombináciou dvoch 5-mesačných vzdelávacích programov prebiehajúcich súbežne je intenzita vzdelávania 6 hodín denne (tieto spĺňajú požiadavky úradu práce na ich preplatenie nezamestnaným uchádzačom o zamestnanie cez KOMPAS+).

Prečítajte si o IT v kurze z prvej ruky

Martin Balický

Martin Balický

IT v kurze 2017

Java Developer

Accenture

"Nepoznám žiadnu spoločnosť na SK ani v ČR, ktorá ponúka IT vzdelávanie pre úplných začiatočníkov v oblasti developmentu, takže určite odporúčam každému skúsiť, kto sa zaujíma o development a nemá žiadne skúsenost"  

Mário Belay

Mário Belay

IT v kurze 2016

Front End Developer

Accenture

"Vzdelávací program mi zabezpečil všetko, čo aj ponúkal. Som veľmi spokojný s jeho absolvovaním, vďaka čomu som si aj okamžite našiel prácu v oblasti IT."

Beáta Tóthová

Beáta Tóthová

IT v kurze 2016

Front End Developer

Accenture

"Vzdelávací program odporúčam a nezáleží na tom, či je človek úplný začiatočník alebo už nejaké základy má, dôležité je to, či je ochotný pracovať na sebe a vzdelávať sa aj po jeho absolvovaní a na stáži. Po jeho skončení som sa zamestnala prakticky hneď a to na takej pozícií, na ktorú by som nemala odvahu sa prihlásiť a ísť na pohovor."

Dávid Raček

Dávid Raček 

IT v kurze 2017

Java Developer

Accenture

"Príjemné vzdelávacie prostredie, veľmi ochotní a príjemní školitelia + mnoho nových vecí nielen z oblasti JAVA, ktoré vám pomôžu uplatniť sa na burze práce."

Tatiana Malíková

Tatiana Malíková

IT v kurze 2016

Software Tester

Accenture

"IT v kurze mi dalo dobré základy v oblasti IT, konkrétne v testingu, v ktorom si momentálne začínam budovať kariéru - vytváram test cases, prevolávam webové servisy a hľadám defekty v softvéri."

Tibor Mészáros

Tibor Mészáros

IT v kurze 2015

Software Tester

Accenture

"Vďaka IT v kurze som získal prácu v spoločnosti Accenture. Splnil sa jeden z mojich najväčších snov, a to vďaka znalostiam a zručnostiam, ktoré som získal počas štyroch mesiacov. Ďakujem za všetko, práve to mi pomohlo spraviť jeden veľký krok dopredu."

Marek Pilarčík

Marek Pilarčík

IT v kurze 2016

Software Tester

Accenture

 „Tento vzdelávací program nie je len o spoznaní nových a hlavne skvelých ľudí, nazbieraní potrebných skúseností a znalostí, či vylepšení svojho CV na jeho plný potenciál. Po jeho skončení som nemal žiadny problém dostať sa na ktorýkoľvek pohovor a čo je ešte dôležitejšie - uspieť na všetkých!“

 

Nina Kuľhová

Nina Kuľhová

IT v kurze 2016

Software Tester

Accenture

„Prostredníctvom vzdelávacieho programu som mala možnosť nadobudnúť znalosti z oblasti testovania softvéru, ktoré mi následne pomohli uplatniť sa na trhu práce a zamestnať sa na vytúženej pozícií. IT v kurze bola pre mňa perfektná voľba a vrelo odporúčam každému, kto má záujem rozvíjať sa v tejto oblasti.“
Kristína Křečková

Kristína Křečková

IT v kurze 2016

Software Tester

Accenture

„Vzdelávací program, ktorý odporúčam každému, kto sa chce zamestnať v IT oblasti a nevie ako a kde začať. Skvelý organizačný tím aj lektori sú zárukou kvalitných školení, vďaka ktorým sa absolventom programu výrazne zvyšuje šanca uplatnenia sa na trhu práce.“

Peter Sabo

Peter Sabo

IT v kurze 2016

Software Tester

Accenture

 „Osobne si myslím, že zúčastnenie sa vzdelávacieho programu IT v kurze bolo prospešné, nakoľko ma to viac vtiahlo do sveta IT, najmä v problematike testovania softvéru, kde som si nakoniec aj našiel prácu v spoločnosti Accenture. Tiež som získal lepší prehľad v oblasti Soft Skills, Hard Skills a pod.“