Prejsť na navigáciu

Príbehy našich absolventov

Študenti, ktorí zistili, že ich pôvodné študijné zameranie nebude pre nich tou pravou oblasťou, ktorej by sa chceli pracovne venovať, sa prihlásili do jedného zo vzdelávacích programov IT v kurze. Po jeho ukončení absolvovali stáž v spoločnosti Accenture, ktorá im následne ponúkla pracovné miesto v tej oblasti IT, na ktorú bol nimi absolvovaný vzdelávací program zameraný. Aj na ich príklade je jasne vidieť trend, ktorý sa pomaly dostáva aj na Slovensko - naši rodičia si v minulosti vyberali zamestnanie na celý život, v dnešnej dobe je však čoraz častejšou praxou rekvalifikácia absolventov, ktorí majú záujem pracovať v perspektívnom odvetví. Najlepšie uplatnenie na trhu práce v súčasnosti majú práve informatici, a preto atraktivita vzdelania v oblasti IT je priamo úmerná vysokému množstvu pracovných ponúk v tomto odbore.

Právničke Ivane absolvovanie 5-mesačného vzdelávacieho programu otvorilo dvere do veľkého sveta IT


 


viac

Toto je Tatiana a Márioviac

Referencie našich absolventov

Prečítajte si referencie našich študentov, ktorí absolvovali niektorý vzdelávací program.


viac
x

ODCHÁDZAŠ?

Prihlás sa na odoberanie newslettra. Raz do mesiaca získaš informáciu o pripravovaných aktivitách a zároveň sa naučíš niečo nové nielen z oblasti IT.