IT v kurze > Štúdium > Computer Networks
Prejsť na navigáciu

Computer Networks

Štúdium: Computer Networks: Miesto celé Slovensko
Štúdium: Computer Networks: Poskytovateľ
Štúdium: Computer Networks: Špecializácia IT
Štúdium: Computer Networks: Typ štúdia školenie
Štúdium: Computer Networks: Zameranie vývoj softvéru
Štúdium: Computer Networks: Termín začiatku termín začiatku:
Štúdium: Computer Networks: Dĺžka trvania 5 týždňov/10 lekcií
Štúdium: Computer Networks: Intenzita denne 3 hodiny denne
Štúdium: Computer Networks: Celková cena obsahu celková hodnota obsahu 500€
Štúdium: Computer Networks: Cena cena 500€

Moderované online vzdelávanie

Vzdelávame prostredníctvom vzdelávacieho portálu METIS Academy prezenčnou (dennou) formou, pri ktorej dochádza k priamej komunikácii a interakcii študenta s lektorom a s ostatnými študentami vo virtuálnej učebni, pričom študent sa môže nachádzať na ľubovoľnom mieste a je pripojený online.

Pre koho je školenie určené 

Pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť základy práce s počítačovými sieťami.

Vstupný profil/požiadavky/prerekvizity

Skúsený užívateľ PC, ktorý už vie počítač správne a s istotou používať na pokročilej úrovni v príkazovom riadku, ovláda všeobecné základy programovania spoločné pre všetky programovacie jazyky, efektívnu manipuláciu so súbormi a adresármi v operačnom systéme Windows či verziovanie súborov/adresárov pomocou technológie GIT. Taktiež ovláda základné konštrukcie niektorého z programovacích jazykov -sekvencia, vetvenie, cyklus a typické formáty súborov (XML, JSON, CSV).

Obsah školenia 

Detailný pohľad na tieto témy:

• Motivácia a východiská pre operačný systém Linux

• Základy virtualizácie a kontajnerizácie – predstavenie Docker technológie

• Základné pojmy a vzťahy, inštalácia a konfigurácia Linuxu do Docker kontajnera

• Práca so systémom Linux - pohyb v adresárovej štruktúre, vyhľadávanie

• Definovanie oprávnení pre používateľov a skupiny

• Administrovanie/spravovanie procesov a úloh operačného systému

• Študovanie manuálových stránok, pokročilé funkcie nástrojov Linuxu určených na čítanie textu

• Diagnostické nástroje na prácu s textom

• Viacnásobné reťazenie príkazov v príkazovom riadku – využitie vzoru Pipes & Filters

• Presmerovanie chybového výstupu na STDOUT

• Princípy pre práva k súborom, diagnostika oprávnení, zmena vlastníka a prístupu k súboru

• Pevné verzus symbolické odkazy, aliasy, súbor .bashrc

• Efektívna práca v editore Vim

• Príkazy na diagnostiku sieťovej konfigurácie - hostname, ping, telnet, atď.

• Generovanie cudzieho kľúča a verejného kľúča, kopírovanie kľúčov

• SSH pripojenie použitím putty, passphrase, tunelovanie

• Ako spúšťať procesy na pozadí, ako ich pozastaviť a úplne zrušiť

• Pokročilé príkazy na diagnostiku sieťovej konfigurácie - traceroute, netstat, atď.

• Algoritmus RSA a problematika cudzieho a verejného kľúča

• Rozdiely medzi HTTPS a SSH

• Súbor known hosts, adresár .ssh, súbor authorized_keys

• Príkaz cert a curl v kontexte bezpečnosti

• Ako sa dáta ukladajú do blokov a ako sa indexujú

• Archivácia ako typický proces v komerčnej sfére ako aj jeho technické aspekty

Výstupný profil/znalosti absolventa školenia

Absolvent školenia bude mať základné znalosti a zručnosti v dvoch rôznych sieťových platformách/operačných systémoch – Unix a Linux  - a bude vedieť:

 • zistiť rôzne údaje o sieťových a nesieťových prvkoch operačného systému, ich nastaveniach a vzájomnej interakcii
 • nainštalovať a nakonfigurovať jeden z najpoužívanejších operačných systémov Linux na kontajnerovú platformu Docker
 • pracovať s rôznymi nástrojmi na prácu s textom a správu používateľov a skupín v tomto systéme - grep, less, more, wc, awk, editor Vim, chmod, chown
 • pracovať s diagnostickými nástrojmi nad sieťovou infraštruktúrou - traceroute, netstat, wget, ping, telnet, hostname, traceroute, netstat
 • zriadiť bezpečnú komunikáciu po sieti použitím súčasných bezpečnostných prostriedkov
 • problematiku cudzieho a verejného kľúča
 • algoritmus RSA
 • rozdiely medzi HTTPS vs SSH
 • súbor known_hosts
 • adresár .ssh
 • súbor authorized_keys
 • príkaz cert a curl v kontexte bezpečnosti
 • a mnoho iného . . .

Celé toto školenie je súčasťou:

Chcem viac informácií o tomto vzdelávaní

Po vyplnení údajov Vás budeme kontaktovať. Pre urýchlenie komunikácie a na to, aby sme Vám vedeli relevantne poradiť s výberom, potrebujeme poznať niekoľko faktorov, ktoré podstatne ovplyvňujú vhodný výber. Preto nám, prosím, zanechajte Váš telefonický kontakt.

Kontaktujte nás

Viac informácií

Ochutnávka nášho štúdia

Viac informácií

Ako sa prihlásiť?

Viac informácií

Prihlás sa dnes a získaj zľavu

Viac informácií

"Počítač, Google a veľa, veľa kávy."

Viac informácií

Ako uhradiť kurzovné?

Viac informácií

"Tí, ktorí kontrolujú kód, kontrolujú svet!"

"Netreba čakať a odkladať štúdium."

Viac informácií

Kurzoviny

Viac informácií

"Najviac oceňujem prístup lektorov."

Viac informácií

"Prešiel som procesom zmeny."

Viac informácií

"IT bude stále v kurze."

x

ODCHÁDZAŠ?

Prihlás sa na odoberanie newslettra. Raz do mesiaca získaš informáciu o pripravovaných aktivitách a zároveň sa naučíš niečo nové nielen z oblasti IT.