IT v kurze > Štúdium > Computer Networks
Prejsť na navigáciu

Computer Networks

Štúdium: Computer Networks: Miesto celé Slovensko
Štúdium: Computer Networks: Poskytovateľ
Štúdium: Computer Networks: Špecializácia IT
Štúdium: Computer Networks: Typ štúdia školenie
Štúdium: Computer Networks: Zameranie vývoj softvéru
Štúdium: Computer Networks: Termín začiatku termín začiatku:
Štúdium: Computer Networks: Dĺžka trvania 5 týždňov/10 lekcií
Štúdium: Computer Networks: Intenzita denne 3 hodiny denne
Štúdium: Computer Networks: Celková cena obsahu celková hodnota obsahu 500€
Štúdium: Computer Networks: Cena cena 500€

Moderované online vzdelávanie

Vzdelávame prostredníctvom vzdelávacieho portálu METIS Academy prezenčnou (dennou) formou, pri ktorej dochádza k priamej komunikácii a interakcii študenta s lektorom a s ostatnými študentami vo virtuálnej učebni, pričom študent sa môže nachádzať na ľubovoľnom mieste a je pripojený online.

Pre koho je školenie určené 

Pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť základy práce s počítačovými sieťami.

Vstupný profil/požiadavky/prerekvizity

Skúsený užívateľ PC, ktorý už vie počítač správne a s istotou používať na pokročilej úrovni v príkazovom riadku, ovláda všeobecné základy programovania spoločné pre všetky programovacie jazyky, efektívnu manipuláciu so súbormi a adresármi v operačnom systéme Windows či verziovanie súborov/adresárov pomocou technológie GIT. Taktiež ovláda základné konštrukcie niektorého z programovacích jazykov -sekvencia, vetvenie, cyklus a typické formáty súborov (XML, JSON, CSV).

Obsah školenia 

Detailný pohľad na tieto témy:

• Motivácia a východiská pre operačný systém Linux

• Základy virtualizácie a kontajnerizácie – predstavenie Docker technológie

• Základné pojmy a vzťahy, inštalácia a konfigurácia Linuxu do Docker kontajnera

• Práca so systémom Linux - pohyb v adresárovej štruktúre, vyhľadávanie

• Definovanie oprávnení pre používateľov a skupiny

• Administrovanie/spravovanie procesov a úloh operačného systému

• Študovanie manuálových stránok, pokročilé funkcie nástrojov Linuxu určených na čítanie textu

• Diagnostické nástroje na prácu s textom

• Viacnásobné reťazenie príkazov v príkazovom riadku – využitie vzoru Pipes & Filters

• Presmerovanie chybového výstupu na STDOUT

• Princípy pre práva k súborom, diagnostika oprávnení, zmena vlastníka a prístupu k súboru

• Pevné verzus symbolické odkazy, aliasy, súbor .bashrc

• Efektívna práca v editore Vim

• Príkazy na diagnostiku sieťovej konfigurácie - hostname, ping, telnet, atď.

• Generovanie cudzieho kľúča a verejného kľúča, kopírovanie kľúčov

• SSH pripojenie použitím putty, passphrase, tunelovanie

• Ako spúšťať procesy na pozadí, ako ich pozastaviť a úplne zrušiť

• Pokročilé príkazy na diagnostiku sieťovej konfigurácie - traceroute, netstat, atď.

• Algoritmus RSA a problematika cudzieho a verejného kľúča

• Rozdiely medzi HTTPS a SSH

• Súbor known hosts, adresár .ssh, súbor authorized_keys

• Príkaz cert a curl v kontexte bezpečnosti

• Ako sa dáta ukladajú do blokov a ako sa indexujú

• Archivácia ako typický proces v komerčnej sfére ako aj jeho technické aspekty

Výstupný profil/znalosti absolventa školenia

Absolvent školenia bude mať základné znalosti a zručnosti v dvoch rôznych sieťových platformách/operačných systémoch – Unix a Linux  - a bude vedieť:

 • zistiť rôzne údaje o sieťových a nesieťových prvkoch operačného systému, ich nastaveniach a vzájomnej interakcii
 • nainštalovať a nakonfigurovať jeden z najpoužívanejších operačných systémov Linux na kontajnerovú platformu Docker
 • pracovať s rôznymi nástrojmi na prácu s textom a správu používateľov a skupín v tomto systéme - grep, less, more, wc, awk, editor Vim, chmod, chown
 • pracovať s diagnostickými nástrojmi nad sieťovou infraštruktúrou - traceroute, netstat, wget, ping, telnet, hostname, traceroute, netstat
 • zriadiť bezpečnú komunikáciu po sieti použitím súčasných bezpečnostných prostriedkov
 • problematiku cudzieho a verejného kľúča
 • algoritmus RSA
 • rozdiely medzi HTTPS vs SSH
 • súbor known_hosts
 • adresár .ssh
 • súbor authorized_keys
 • príkaz cert a curl v kontexte bezpečnosti
 • a mnoho iného . . .

Celé toto školenie je súčasťou:

Chcem viac informácií o tomto vzdelávaní

Po vyplnení údajov Vás budeme kontaktovať. Pre urýchlenie komunikácie a na to, aby sme Vám vedeli relevantne poradiť s výberom, potrebujeme poznať niekoľko faktorov, ktoré podstatne ovplyvňujú vhodný výber. Preto nám, prosím, zanechajte Váš telefonický kontakt.

Nový semester začína 2.9.

Viac informácií

Ako sa prihlásiť?

Viac informácií

Prihlás sa dnes a získaj zľavu

Viac informácií

"Počítač, Google a veľa, veľa kávy."

Viac informácií

Ako uhradiť kurzovné?

Viac informácií

"Tí, ktorí kontrolujú kód, kontrolujú svet!"

Viac informácií

"Netreba čakať a odkladať štúdium."

Viac informácií

Kurzoviny

Viac informácií

"Najviac oceňujem prístup lektorov."

Viac informácií

"Prešiel som procesom zmeny."

Viac informácií

"IT bude stále v kurze."

Viac informácií

Ochutnávka nášho štúdia

Viac informácií

"Choď za svojim snom."

Viac informácií

Otázky a odpovede

Viac informácií

"Moje očakávania sa splnili."

Viac informácií

"Podstatný je záujem."

Viac informácií

Kontaktujte nás

Viac informácií

"V IT v kurze vedia, čo robia!"

Viac informácií

Prihlás sa do 31.5. a získaj zľavu 6%

Viac informácií

Preplatenie kurzovného pre UoZ

Viac informácií
x

ODCHÁDZAŠ?

Prihlás sa na odoberanie newslettra. Raz do mesiaca získaš informáciu o pripravovaných aktivitách a zároveň sa naučíš niečo nové nielen z oblasti IT.