IT v kurze > Štúdium > Soft Skills
Prejsť na navigáciu

Soft Skills

Štúdium: Soft Skills: Miesto celé Slovensko
Štúdium: Soft Skills: Poskytovateľ IT v kurze
Štúdium: Soft Skills: Špecializácia IT
Štúdium: Soft Skills: Typ štúdia školenie
Štúdium: Soft Skills: Zameranie mäkké zručnosti
Štúdium: Soft Skills: Termín začiatku termín začiatku:
28.september 2020 1.február 2021*
Štúdium: Soft Skills: Dĺžka trvania 5-10 týždňov/10 lekcií
Štúdium: Soft Skills: Intenzita denne 3 hodiny denne
Štúdium: Soft Skills: Celková cena obsahu celková hodnota obsahu 500€ 
Štúdium: Soft Skills: Cena cena 500€**

* 28.9.2020 sa začína úvodný týždeň, 5.10.2020 sa začína s výučbou | 1.2.2021 sa začína úvodný týždeň, 8.2.2021 sa začína s výučbou


**Využite zľavový countdown

Moderované online vzdelávanie

Vzdelávame prostredníctvom vzdelávacieho portálu METIS Academy prezenčnou (dennou) formou, pri ktorej dochádza k priamej komunikácii a interakcii študenta s lektorom a s ostatnými študentami vo virtuálnej učebni, pričom študent sa môže nachádzať na ľubovoľnom mieste a je pripojený online.

Pre koho je školenie určené

Pre každého, kto chce zlepšiť svoje komunikačné a prezentačné zručnosti, spoznať svoju ideálnu rolu v tíme, začať efektívne plánovať svoj čas a naučiť sa prioritizovať svoje činnosti, ale najmä získať nové zamestnanie a uspieť na pracovnom pohovore.

Vstupný profil/požiadavky/prerekvizity

Bežný užívateľ PC.

Obsah školenia 

Vedomosti a zručnosti, ktoré pomôžu prekonať najčastejšie prekážky pri vhodnom uplatnení sa na trhu práce, práca v tíme:

• Komunikačné zručnosti a tímová spolupráca

 • komunikácia – definícia a druhy komunikácie
 • komunikácia s nadriadeným v korporátnom prostredí (DISC)
 • komunikačné zlozvyky
 • telefonická komunikácia - pochopenie potrieb zákazníka
 • spolupráca v rámci tímu
 • spolupráca s internými klientami

• Prezentačné zručnosti

 • prezentácie - definícia
 • príprava pred prezentáciou
 • samotný priebeh prezentácie
 • kontakt s publikom
 • najčastejšie chyby
 • tipy a triky

• Časový manažment

 • čo je časový manažment
 • zlodeji času
 • prečo je dôležitá prioritizácia činností
 • prečo je dôležité plánovanie
 • ako nás ovplyvňuje stres
 • nástroje časového manažmentu

• Životopis - vstupná brána k úspechu

 • úvod
 • dôležitosť životopisu v praxi
 • štruktúra životopisu
 • rôzne formy životopisu v praxi
 • najčastejšie chyby v životopise
 • vzor dobrého CV
 • osobná značka
 • LinkedIn
 • motivačný list
 • tipy a triky

• Príprava na pracovný pohovor

 • proces uchádzania sa o pracovnú pozíciu
 • domáca príprava na pohovor
 • často kladené otázky
 • telefonický pohovor
 • v deň pohovoru
 • na pohovore
 • po pohovore
 • online pohovor

Výstupný profil/znalosti absolventa školenia

Absolvent školenia bude vedieť:

 • správne plánovať svoj čas, určiť si priority a efektívne riadiť svoj čas v práci aj v súkromí
 • pracovať v tíme vo svojej prirodzenej roli
 • založiť vlastný projekt, definovať nové úlohy a používať nové používateľské rozhranie
 • rozoznať a použiť rôzne komunikačné štýly
 • rozpoznávať a používať účinné verbálne a neverbálne prvky komunikácie
 • vyvarovať sa najčastejším chybám pri prezentácii
 • zvládať stresové situácie
 • vytvoriť si životopis, ktorý zaujme
 • pripraviť sa na pracovný pohovor
 • uplatniť sa na trhu práce a získať pracovné miesto zodpovedajúce jeho znalostiam, zručnostiam a ambíciam
 • a mnoho iného . . .

Celé toto školenie je súčasťou:

Chcem viac informácií o tomto vzdelávaní

Po vyplnení údajov dostanete email s ďalšími informáciami.