IT v kurze > Štúdium > Office Proficient
Prejsť na navigáciu

Office Proficient

celé Slovensko
IT
školenie
práca s PC
termín začiatku:
5-10 týždňov/10 lekcií
3 hodiny denne
celková hodnota obsahu 500€
cena 500€

Moderované online vzdelávanie

Vzdelávame prostredníctvom vzdelávacieho portálu METIS Academy prezenčnou (dennou) formou, pri ktorej dochádza k priamej komunikácii a interakcii študenta s lektorom a s ostatnými študentami vo virtuálnej učebni, pričom študent sa môže nachádzať na ľubovoľnom mieste a je pripojený online.

Pre koho je školenie určené

Pre bežného užívateľa PC, ktorý sa jeho prostredníctvom chce naučiť správne komunikovať a taktiež spracovávať a prezentovať informácie.

Vstupný profil/požiadavky/prerekvizity

Bežný užívateľ PC, ktorý už ale vie počítač správne a s istotou používať.

Obsah školenia 

• Práca v offline aj online verzii MS Office

 • klávesové skratky, import a export externých údajov a bezpečné ukladanie dokumentov

• Práca s údajmi v tabuľke (MS Excel)

 • ako rozoznať a vhodne použiť rozsah údajov a tabuľku
 • najčastejšie používané funkcie, vzorce a makrá
 • spracovanie rozsiahlejších údajov pomocou kontingenčných tabuliek
 • import externých údajov (CSV, databázy) a ich úprava podľa vlastných predstáv

• Tvorba prezentácie (MS Word a MS PowerPoint)

 • ako vytvoriť prezentáciu
 • poznámky vo Worde a prezentácia v PowerPointe
 • tipy a triky, ako odprezentovať seba aj tému tak, aby si publikum odnieslo pozitívne pocity a zapamätalo si to podstatné

• E-mailovať ako profesionál (MS Outlook)

 • komunikácia so všetkými náležitosťami správne napísaného e-mailu
 • plánovanie činností a stretnutí v kalendári (offline aj online) spolu s kontaktami
 • ako zaznamenať podrobnejšie informácie k činnostiam a stretnutiam pomocou úloh a poznámok
Výstupný profil/znalosti absolventa školenia

Absolvent školenia bude vedieť na úrovni skúseného užívateľa PC:

 • vytvárať a upravovať dokumenty
 • bezpečne pracovať s údajmi v offline aj online prostredí
 • spracovať údaje vo forme tabuľky
 • odprezentovať seba a tému takým spôsobom, ktorý bude čo najviac vyhovovať publiku
 • písať a spravovať e-maily na profesionálnej úrovni v oficiálnom štýle komunikácie
 • a mnoho iného . . .

Celé toto školenie je súčasťou:

Chcem viac informácií o tomto vzdelávaní

Po vyplnení údajov dostanete email s ďalšími informáciami.