Prejsť na navigáciu

Vzdelávame-Podporujeme-Zamestnávame

Vzdelávame

 • prostredníctvom moderovaného online vzdelávania, formou webinárov a plnenia úloh
 • v IT a v nemeckom jazyku
 • tým, že simulujeme pracovné prostredie
 • komplexne, aby naši absolventi boli pripravení na výkon konkrétnej pracovnej pozície, takže súčasťou výučby sú aj školenia mäkkých zručností a získanie pracovných návykov

Podporujeme

 • mladé talenty finančne, aby momentálny nedostatok financií nebol prekážkou ich vzdelaniu
 • kariérny re/štart našich absolventov
 • zamestnanosť v jednom z najatraktívnejších odvetví

 Zamestnávame našich študentov a absolventov

 • pomáhame im počas prípravy na pracovný pohovor a s úpravou CV, a tak zvyšujeme ich šancu nájsť si dobre platenú prácu
 • našim študentom a absolventom zabezpečíme pracovnú stáž alebo priamo zamestanie, resp. pracovnú ponuku od našich zmluvných partnerov už po prvých 5 mesiacoch vzdelávania a v štúdiu môžu pokračovať popri zamestnaní
 • viac ako 90% našich absolventov si našlo zamestnanie na dobre platených pozíciach v IT

Naša misia:

 • riešime komplexne cestu od vzdelávania, jeho financovania až po zamestnávanie s dôrazom na informačné technológie a nemecký jazyk
 • prispievame k zvýšeniu odbornosti a zamestnateľnosti všetkých tých, ktorí chcú s nami naštartovať alebo zmeniť svoju kariérnu cestu, prípadne sa profesijne zdokonaľovať
 • zvyšujeme množstvo kvalifikovaných ľudí v IT aj so znalosťou nemeckého jazyka

Čo sme doteraz zrealizovali

Za niekoľko rokov sme vzdelávali:

 • viac ako 200 študentov 2-ročného odborného štúdia zameraného na vývoj webových a mobilných aplikácií s možnosťou pokračovať v 3.ročníku na britskej univerzite a získať titul „Bachelor of Science (BSc.)“

 • viac ako 300 absolventov vo vzdelávacích programoch, ktorých cieľom je pripraviť absolventov na pracovnú pozíciu v IT a pomôcť im nájsť si zamestnanie  

 • 1500 registrovaných študentov v projekte „Success Academy“, ktorého cieľom je rozvoj pracovných, sociálnych a digitálnych zručností mladých ľudí, ich príprava na pracovný pohovor, či motivácia na rozbehnutie vlastného podnikania

Taktiež sme prispeli k tomu, aby:

 • 600 študentov absolvovalo Accenture Open Education
 • 400 študentov absolvovalo C++ Academy
 • 800 študentov absolvovalo Microsoft certifikáciu

A získali sme:

Formy možnej spolupráce s firemnými partnermi

 • vzdelávanie zamestnancov
 • mediálne partnerstvo s našou organizáciou alebo spoločná marketingová kampaň
 • ponuka pracovných príležitostí pre našich študentov a absolventov
 • podpora mladých talentov prostredníctom platformy Young Talent Support 
 • poukázanie 2% z dane


Vďaka Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR realizujeme projekt "Školenia ako šanca pre nový život". Cieľom tohto projektu je zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie.
"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

 


Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.
 

Kontaktujte nás

Viac informácií

Ochutnávka nášho štúdia

Viac informácií

Ako sa prihlásiť?

Viac informácií

Prihlás sa dnes a získaj zľavu

Viac informácií

"Počítač, Google a veľa, veľa kávy."

Viac informácií

Ako uhradiť kurzovné?

Viac informácií

"Tí, ktorí kontrolujú kód, kontrolujú svet!"

Viac informácií

"Netreba čakať a odkladať štúdium."

Viac informácií

Kurzoviny

Viac informácií

"Najviac oceňujem prístup lektorov."

Viac informácií

"Prešiel som procesom zmeny."

Viac informácií

30.1.2023 začína nový semester

Viac informácií

Zapoj sa do Vianočného kvízu

Viac informácií
x

ODCHÁDZAŠ?

Prihlás sa na odoberanie newslettra. Raz do mesiaca získaš informáciu o pripravovaných aktivitách a zároveň sa naučíš niečo nové nielen z oblasti IT.