Prejsť na navigáciu

Výhodné podmienky pri pokračovaní vo vzdelávaní

Pokiaľ sa rozhodnete naše vzdelávanie vyskúšať a nechcete sa hneď zaviazať na rozsiahlejšie, resp. komplexné štúdium, máme pre Vás riešenie: po úspešnom absolvovaní prvého ľubovoľného vzdelávania, resp. jeho prvého semestra - pokiaľ je jeho celý obsah súčasťou rozsiahlejšieho vzdelávania - je možné pokračovať v tomto rozsiahlejšom vzdelávaní, napr. v komplexnom alebo v kombinovanom odbornom štúdiu METIS Academy, za zvýhodnených podmienok tohto rozsiahlejšieho vzdelávania. Stačí sa prihlásiť do ukončenia prvého semestra a už uhradená suma sa odpočíta od ceny tohto rozsiahlejšieho vzdelávania.

Zľavový countdown

Zaviedli sme zľavový countdown za včasné prihlásenie na naše vzdelávanie v nasledovnej výške:

  • 10% za prihlásenie skôr ako 5 mesiacov pred mesiacom začiatku výučby
  • 8% za prihlásenie skôr ako 4 mesiace pred mesiacom začiatku výučby    
  • 6% za prihlásenie skôr ako 3 mesiace pred mesiacom začiatku výučby    
  • 4% za prihlásenie skôr ako 2 mesiace pred mesiacom začiatku výučby    
  • 2% za prihlásenie skôr ako 1 mesiac pred mesiacom začiatku výučby

Študent automaticky získava zľavu za včasné prihlásenie. Podmienkou pre uplatnenie zľavy je úhrada zápisného, resp. zápisného spolu so školným podľa zvoleného spôsobu platby, a to v súlade s platobnými inštrukciami uvedenými v potvrdení o prijatí prihlášky. 

Zľavový countdown sa vzťahuje iba na prvé prihlásenie na naše vzdelávanie (najvýhodnejšie je prihlásiť sa hneď na rozsiahlejšie, resp. komplexné štúdium s jednorazovou platbou) a nevzťahuje sa na 5-mesačné INTENZÍVNE vzdelávacie programy.

Odmena pre študentov a absolventov za získanie nového študenta

Pokiaľ náš študent alebo absolvent odporučí naše vzdelávanie novému študentovi, získa študent/absolvent odmenu vo forme zľavy na ľubovoľné naše vzdelávanie, a to vo výške 10% z každej sumy, ktorú nový študent uhradí. Túto zľavu môže študent/absolvent využiť sám pre seba alebo ju môže s rovnakými parametrami preniesť na ľubovoľnú tretiu osobu, t.j. aj na nového študenta.

Uplatnenie zľavy a akciovej ceny

V prihláške je uvedená vždy štandardná cena za vzdelávanie ako aj štandarný splátkový kalendár. Ľubovoľná zľava, odmena, výhra alebo akciová cena bude uvedená v potvrdení o prijatí prihlášky. Na akciovú cenu sa nevzťahuje žiadna ďalšia zľava, t.j. predstavuje maximálnu možnú zľavu. Výška ľubovoľnej zľavy bude v prípade splátok zohľadnená v súlade so zvoleným spôsobom platby, t.j. splátkovým kalendárom, postupne od poslednej splátky k predchádzajúcej až do jej úplného uplatnenia. V prípade uplatnenia viacerých zliav, odmien, výhier alebo ich kombinácie je celková maximálna zľava 10%. V prípade výhry vyššej zľavy ako 10% je celková maximálna zľava vo výške tejto vyššej zľavy.

Nový semester začína 2.9.

Viac informácií

Ako sa prihlásiť?

Viac informácií

Prihlás sa dnes a získaj zľavu

Viac informácií

"Počítač, Google a veľa, veľa kávy."

Viac informácií

Ako uhradiť kurzovné?

Viac informácií

"Tí, ktorí kontrolujú kód, kontrolujú svet!"

Viac informácií

"Netreba čakať a odkladať štúdium."

Viac informácií

Kurzoviny

Viac informácií

"Najviac oceňujem prístup lektorov."

Viac informácií

"Prešiel som procesom zmeny."

Viac informácií

"IT bude stále v kurze."

Viac informácií

Ochutnávka nášho štúdia

Viac informácií

"Choď za svojim snom."

Viac informácií

Otázky a odpovede

Viac informácií

"Moje očakávania sa splnili."

Viac informácií

"Podstatný je záujem."

Viac informácií

Kontaktujte nás

Viac informácií

"V IT v kurze vedia, čo robia!"

Viac informácií

Prihlás sa do 31.7. a získaj zľavu 2%

Viac informácií

Preplatenie kurzovného cez ÚP

Viac informácií
x

ODCHÁDZAŠ?

Prihlás sa na odoberanie newslettra. Raz do mesiaca získaš informáciu o pripravovaných aktivitách a zároveň sa naučíš niečo nové nielen z oblasti IT.