IT v kurze > Štúdium > Java II.
Prejsť na navigáciu

Java II.

Štúdium: Java II.: Miesto celé Slovensko
Štúdium: Java II.: Poskytovateľ
Štúdium: Java II.: Špecializácia IT
Štúdium: Java II.: Typ štúdia školenie
Štúdium: Java II.: Zameranie vývoj softvéru
Štúdium: Java II.: Termín začiatku termín začiatku:
Štúdium: Java II.: Dĺžka trvania 15 týždňov/30 lekcií
Štúdium: Java II.: Intenzita denne 3 hodiny denne
Štúdium: Java II.: Celková cena obsahu celková hodnota obsahu 2250€
Štúdium: Java II.: Cena cena 2250€

Moderované online vzdelávanie

Vzdelávame prostredníctvom vzdelávacieho portálu METIS Academy prezenčnou (dennou) formou, pri ktorej dochádza k priamej komunikácii a interakcii študenta s lektorom a s ostatnými študentami vo virtuálnej učebni, pričom študent sa môže nachádzať na ľubovoľnom mieste a je pripojený online.

Pre koho je školenie určené

Pre tých, ktorí ovládajú základy vývoja softvéru v jazyku Java a chcú sa zdokonaliť vo vývoji enterprise aplikácií v jazyku Java.

Vstupný profil/požiadavky/prerekvizity

Skúsený užívateľ PC, ktorý už vie počítač správne a s istotou používať na pokročilej úrovni v príkazovom riadku, ovláda všeobecné základy programovania spoločné pre všetky programovacie jazyky, efektívnu manipuláciu so súbormi a adresármi v operačnom systéme Windows či verziovanie súborov/adresárov pomocou technológie GIT. Taktiež ovláda základné konštrukcie niektorého z programovacích jazykov -sekvencia, vetvenie, cyklus a typické formáty súborov (XML, JSON, CSV), objektovo orientovaný návrh, prácu s databázami a základy vývoja softvéru v jazyku Java. V ideálnom prípade má analytické a logické myslenie, pozerá sa na problémy z algoritmického hľadiska, zamýšľa sa nad tým, ako veci zjednodušiť a zautomatizovať a je odhodlaný na sebe pracovať.

Obsah školenia 

Vývoj enterprise aplikácií v jazyku Java:

• Rozšírenie znalostí z OOP

• Nová paradigma vo vývoji softvéru – komponentovo-orientovaný vývoj softvéru

• Návrh a implementácia komponentov vytvorených v technológii Spring

• Návrh a implementácia architektúry typickej webovej enterprise aplikácie

• Štruktúra najpoužívanejších architektonických vzorov a rámcov (Vrstvy, MVC, SOA, REST, ...)

• Prístup k dátam prostredníctvom objektovo relačného mapovača Hiberanate

• Integrácia svojej enterprise aplikácie s ostatnými použitím webových služieb

• Integrácia svojej enterprise aplikácie s ostatnými použitím služieb typu REST

• Návrh a implementácia rozhrania webových služieb použitím XSD, WSDL, XML a SOAP

• Návrh a implementácia rozhrania RESTových služieb

• Práca s nástrojom na správu závislostí medzi modulmi systému – Maven

• Integrácia knižníc či systémov použitím nástroja Maven

• Efektívna práca v príkazovom riadku s nástrojom GIT s cieľom verziovať a zdielať zdrojové kódy pre seba či v rámci tímu

• Kompletný proces vývoja softvéru

 • vytvorenie plne funkčnej a odladenej aplikácie na základe špecifikácie

• Zdokonalenie algoritmického, analytického a logického myslenia

 • implementácia aplikácií
 • tímové projekty

• Best practices

 • efektívna práca v prostredí IDE Eclipse
 • efektívne ladenie (debugovanie) svojej aplikácie na cieľovom aplikačnom serveri (remote debug)
 • ako efektívne logovať a ako efektívne urýchľovať svoje programy
 • ako nájsť chybu v systéme a následne ju odstrániť (tzv. bugfixing)
 • clean code - prehľadný, štrukturovaný, samopopisujúci, bezpečný a rozšíriteľný

Výstupný profil/znalosti absolventa školenia

Absolvent školenia bude ovládať vývoj enterprise aplikácií v jazyku Java a bude vedieť:
 • navrhovať a implementovať webové aplikácie v jazyku Java - v technológii Spring
 • pracovať s aplikačným serverom (napr. Apache Tomcat)
 • navrhovať architektúru webových enterprise aplikácií 
 • navrhovať architektúru použitím najpoužívanejších architektonických vzorov a rámcov (Vrstvy, MVC, SOA, REST, ...)
 • pristupovať k databáze nielen cez JDBC API, ale aj cez objektovo relačný mapovač: Hiberanate
 • navrhovať a implementovať webové služby a služby typu REST
 • navrhovať a implementovať rozhrania webových služieb použitím XSD, WSDL, XML a SOAP
 • navrhovať a implementovať rozhrania RESTových služieb
 • a mnoho iného . . .

Celé toto školenie je súčasťou:

Chcem viac informácií o tomto vzdelávaní

Po vyplnení údajov Vás budeme kontaktovať. Pre urýchlenie komunikácie a na to, aby sme Vám vedeli relevantne poradiť s výberom, potrebujeme poznať niekoľko faktorov, ktoré podstatne ovplyvňujú vhodný výber. Preto nám, prosím, zanechajte Váš telefonický kontakt.

Nový semester začína 2.9.

Viac informácií

Ako sa prihlásiť?

Viac informácií

Prihlás sa dnes a získaj zľavu

Viac informácií

"Počítač, Google a veľa, veľa kávy."

Viac informácií

Ako uhradiť kurzovné?

Viac informácií

"Tí, ktorí kontrolujú kód, kontrolujú svet!"

Viac informácií

"Netreba čakať a odkladať štúdium."

Viac informácií

Kurzoviny

Viac informácií

"Najviac oceňujem prístup lektorov."

Viac informácií

"Prešiel som procesom zmeny."

Viac informácií

"IT bude stále v kurze."

Viac informácií

Ochutnávka nášho štúdia

Viac informácií

"Choď za svojim snom."

Viac informácií

Otázky a odpovede

Viac informácií

"Moje očakávania sa splnili."

Viac informácií

"Podstatný je záujem."

Viac informácií

Kontaktujte nás

Viac informácií

"V IT v kurze vedia, čo robia!"

Viac informácií

Prihlás sa do 30.4. a získaj zľavu 8%

Viac informácií

Preplatenie kurzovného pre UoZ

Viac informácií
x

ODCHÁDZAŠ?

Prihlás sa na odoberanie newslettra. Raz do mesiaca získaš informáciu o pripravovaných aktivitách a zároveň sa naučíš niečo nové nielen z oblasti IT.