IT v kurze > Štúdium > Java II.
Prejsť na navigáciu

Java II.

Štúdium: Java II.: Miesto celé Slovensko
Štúdium: Java II.: Poskytovateľ
Štúdium: Java II.: Špecializácia IT
Štúdium: Java II.: Typ štúdia školenie
Štúdium: Java II.: Zameranie vývoj softvéru
Štúdium: Java II.: Termín začiatku termín začiatku:
Štúdium: Java II.: Dĺžka trvania 15 týždňov/30 lekcií
Štúdium: Java II.: Intenzita denne 3 hodiny denne
Štúdium: Java II.: Celková cena obsahu celková hodnota obsahu 2250€
Štúdium: Java II.: Cena cena 2250€

Moderované online vzdelávanie

Vzdelávame prostredníctvom vzdelávacieho portálu METIS Academy prezenčnou (dennou) formou, pri ktorej dochádza k priamej komunikácii a interakcii študenta s lektorom a s ostatnými študentami vo virtuálnej učebni, pričom študent sa môže nachádzať na ľubovoľnom mieste a je pripojený online.

Pre koho je školenie určené

Pre tých, ktorí ovládajú základy vývoja softvéru v jazyku Java a chcú sa zdokonaliť vo vývoji enterprise aplikácií v jazyku Java.

Vstupný profil/požiadavky/prerekvizity

Skúsený užívateľ PC, ktorý už vie počítač správne a s istotou používať na pokročilej úrovni v príkazovom riadku, ovláda všeobecné základy programovania spoločné pre všetky programovacie jazyky, efektívnu manipuláciu so súbormi a adresármi v operačnom systéme Windows či verziovanie súborov/adresárov pomocou technológie GIT. Taktiež ovláda základné konštrukcie niektorého z programovacích jazykov -sekvencia, vetvenie, cyklus a typické formáty súborov (XML, JSON, CSV), objektovo orientovaný návrh, prácu s databázami a základy vývoja softvéru v jazyku Java. V ideálnom prípade má analytické a logické myslenie, pozerá sa na problémy z algoritmického hľadiska, zamýšľa sa nad tým, ako veci zjednodušiť a zautomatizovať a je odhodlaný na sebe pracovať.

Obsah školenia 

Vývoj enterprise aplikácií v jazyku Java:

• Rozšírenie znalostí z OOP

• Nová paradigma vo vývoji softvéru – komponentovo-orientovaný vývoj softvéru

• Návrh a implementácia komponentov vytvorených v technológii Spring

• Návrh a implementácia architektúry typickej webovej enterprise aplikácie

• Štruktúra najpoužívanejších architektonických vzorov a rámcov (Vrstvy, MVC, SOA, REST, ...)

• Prístup k dátam prostredníctvom objektovo relačného mapovača Hiberanate

• Integrácia svojej enterprise aplikácie s ostatnými použitím webových služieb

• Integrácia svojej enterprise aplikácie s ostatnými použitím služieb typu REST

• Návrh a implementácia rozhrania webových služieb použitím XSD, WSDL, XML a SOAP

• Návrh a implementácia rozhrania RESTových služieb

• Práca s nástrojom na správu závislostí medzi modulmi systému – Maven

• Integrácia knižníc či systémov použitím nástroja Maven

• Efektívna práca v príkazovom riadku s nástrojom GIT s cieľom verziovať a zdielať zdrojové kódy pre seba či v rámci tímu

• Kompletný proces vývoja softvéru

 • vytvorenie plne funkčnej a odladenej aplikácie na základe špecifikácie

• Zdokonalenie algoritmického, analytického a logického myslenia

 • implementácia aplikácií
 • tímové projekty

• Best practices

 • efektívna práca v prostredí IDE Eclipse
 • efektívne ladenie (debugovanie) svojej aplikácie na cieľovom aplikačnom serveri (remote debug)
 • ako efektívne logovať a ako efektívne urýchľovať svoje programy
 • ako nájsť chybu v systéme a následne ju odstrániť (tzv. bugfixing)
 • clean code - prehľadný, štrukturovaný, samopopisujúci, bezpečný a rozšíriteľný

Výstupný profil/znalosti absolventa školenia

Absolvent školenia bude ovládať vývoj enterprise aplikácií v jazyku Java a bude vedieť:
 • navrhovať a implementovať webové aplikácie v jazyku Java - v technológii Spring
 • pracovať s aplikačným serverom (napr. Apache Tomcat)
 • navrhovať architektúru webových enterprise aplikácií 
 • navrhovať architektúru použitím najpoužívanejších architektonických vzorov a rámcov (Vrstvy, MVC, SOA, REST, ...)
 • pristupovať k databáze nielen cez JDBC API, ale aj cez objektovo relačný mapovač: Hiberanate
 • navrhovať a implementovať webové služby a služby typu REST
 • navrhovať a implementovať rozhrania webových služieb použitím XSD, WSDL, XML a SOAP
 • navrhovať a implementovať rozhrania RESTových služieb
 • a mnoho iného . . .

Celé toto školenie je súčasťou:

Chcem viac informácií o tomto vzdelávaní

Po vyplnení údajov Vás budeme kontaktovať. Pre urýchlenie komunikácie a na to, aby sme Vám vedeli relevantne poradiť s výberom, potrebujeme poznať niekoľko faktorov, ktoré podstatne ovplyvňujú vhodný výber. Preto nám, prosím, zanechajte Váš telefonický kontakt.

Kontaktujte nás

Viac informácií

Ochutnávka nášho štúdia

Viac informácií

Ako sa prihlásiť?

Viac informácií

Prihlás sa dnes a získaj zľavu

Viac informácií

"Počítač, Google a veľa, veľa kávy."

Viac informácií

Ako uhradiť kurzovné?

Viac informácií

"Tí, ktorí kontrolujú kód, kontrolujú svet!"

"Netreba čakať a odkladať štúdium."

Viac informácií

Kurzoviny

Viac informácií

"Najviac oceňujem prístup lektorov."

Viac informácií

"Prešiel som procesom zmeny."

Viac informácií

"IT bude stále v kurze."

x

ODCHÁDZAŠ?

Prihlás sa na odoberanie newslettra. Raz do mesiaca získaš informáciu o pripravovaných aktivitách a zároveň sa naučíš niečo nové nielen z oblasti IT.