IT v kurze > Štúdium > German Talk/Unterhaltung
Prejsť na navigáciu

German Talk (Unterhaltung / Konverzácia)

Štúdium: German Talk (Unterhaltung / Konverzácia): Miesto celé Slovensko
Štúdium: German Talk (Unterhaltung / Konverzácia): Poskytovateľ
Štúdium: German Talk (Unterhaltung / Konverzácia): Špecializácia NJ
Štúdium: German Talk (Unterhaltung / Konverzácia): Typ štúdia 5-mesačný vzdelávací program
Štúdium: German Talk (Unterhaltung / Konverzácia): Zameranie znalosť jazyka
Štúdium: German Talk (Unterhaltung / Konverzácia): Termín začiatku termín začiatku:
Štúdium: German Talk (Unterhaltung / Konverzácia): Dĺžka trvania 5 mesiacov/40 lekcií
Štúdium: German Talk (Unterhaltung / Konverzácia): Intenzita denne 3 hodiny denne
Štúdium: German Talk (Unterhaltung / Konverzácia): Celková cena obsahu celková hodnota obsahu 2000€
Štúdium: German Talk (Unterhaltung / Konverzácia): Cena cena pri jednorazovej platbe 2000€**

** Štúdium je možné absolvovať aj po jednotlivých semestroch, resp. rokoch - možnosti, ceny a spôsob ich úhrady sú uvedené v prihláške

Moderované online vzdelávanie

Vzdelávame prostredníctvom vzdelávacieho portálu METIS Academy prezenčnou (dennou) formou, pri ktorej dochádza k priamej komunikácii a interakcii študenta s lektorom a s ostatnými študentami vo virtuálnej učebni, pričom študent sa môže nachádzať na ľubovoľnom mieste a je pripojený online.

Certifikát 

MAC in German Talk/Unterhaltung

Pre koho je vzdelávací program určený 

Pre každého, kto ovláda všetky základné zákonitosti nemeckého jazyka, spoľahlivo samostatne používa nemecký jazyk vo všetkých bežných situáciach a je aspoň bežným užívateľom PC.

Vstupný profil/požiadavky/prerekvizity

Kvalitná znalosť gramatiky a všeobecnej slovnej zásoby na úrovni B2.1. Predpokladáme vnútornú motiváciu účastníka budovať si kariéru v strednom a vyššom manažmente v nemecky hovoriacom prostredí, resp. v spoločnosti v SR, v ktorej sa v manažmente rozpráva aj po nemecky.

Obsah/zloženie vzdelávacieho programu

Gramatika, slovná zásoba, písomný a ústny prejav zameraný na zvládnutie nasledovných oblastí:

 • gramaticky správne vystupovanie vo vlastnom písomnom i ústnom prejave s používaním detailov potvrdzujúcich kvalitnú jazykovú prípravu
 • písanie štrukturovaných textov, správ alebo článkov s využitím vlastných myšlienok
 • rozpoznanie detailov o vhodnosti resp. nevhodnosti použitia rôznych fráz, špecifických slovných spojení, funkčných slovesných spojení a pod.
 • spoznávanie rôznych kurióznych nemeckých slov a ich zakomponovanie do vlastnej slovnej zásoby
 • bezproblémový pohyb v nemecky hovoriacom prostredí (napr. na služobnej ceste a pod.)
 • kombinovanie vlastných odborných poznatkov a skúseností s jazykovou výbavu
 • každá lekcia má tri fázy: „objav niečo nové“, „zlepši sa“ a „použi to v reálnej situácii“

Výstupný profil/znalosti absolventa vzdelávacieho programu

Absolvent vzdelávacieho programu sa bude môcť považovať za mimoriadne spoľahlivého a presného používateľa nemeckého jazyka na úrovni B2.2 (dosiahnutie tejto jazykovej úrovne má väzbu aj na uplatnenie na trhu práce => absolvent bude spĺňať predpoklady pre pôsobenie v strednom a vyššom manažmente v nemecky hovoriacom prostredí, resp. vo firme v SR, v ktorej sa v manažmente rozpráva aj po nemecky), ktoré sú nevyhnutné pre dosiahnutie ďalšej úrovne znalosti nemeckého jazyka, a bude vedieť:
 • mimoriadne spoľahlivo a presne používať nemecký jazyk vo všetkých situáciach
 • porozumieť písanému textu, ľubovoľnému hovorenému slovu, televíznemu a rozhlasovému vysielaniu aj filmom v nemeckom jazyku
 • komunikovať s kolegami alebo so zákazníkmi v nemecky hovoriacich krajinách po nemecky pri riešení odborných úloh v ľubovoľnej oblasti
 • vyjadriť sa podrobne k širokej škále tém
 • pripraviť podrobnú správu o širokom okruhu tém
 • rozšíriť svoje poznatky o ďalšie fakty a metódy zamerané na dosiahnutie vyššej úrovne
 • naďalej rozširovať svoje vedomosti o krajinovedné a interkultúrne poznatky na vyššej úrovni
 • napísať listy/maily a pod., ktoré objasňujú dôležitosť udalostí, dejov a pod.
 • viesť telefonickú komunikáciu (dohody termínov, konferenčné hovory a pod.)
 • vystupovať počas telefonického hovoru
 • vysvetliť stanoviská k aktuálnym pracovným otázkam
 • porozumieť dlhším prejavom a prednáškam
 • aktívne sa zapájať do pracovných diskusií
 • komunikovať s nemecky hovoriacimi osobami na úrovni porovnateľnej s bežnou osobou, pre ktorú je nemčina materinský jazyk
 • a mnoho iného . . .

Celý tento vzdelávací program je súčasťou:

Chcem viac informácií o tomto vzdelávaní

Po vyplnení údajov Vás budeme kontaktovať. Pre urýchlenie komunikácie a na to, aby sme Vám vedeli relevantne poradiť s výberom, potrebujeme poznať niekoľko faktorov, ktoré podstatne ovplyvňujú vhodný výber. Preto nám, prosím, zanechajte Váš telefonický kontakt.

Nový semester začína 2.9.

Viac informácií

Ako sa prihlásiť?

Viac informácií

Prihlás sa dnes a získaj zľavu

Viac informácií

"Počítač, Google a veľa, veľa kávy."

Viac informácií

Ako uhradiť kurzovné?

Viac informácií

"Tí, ktorí kontrolujú kód, kontrolujú svet!"

Viac informácií

"Netreba čakať a odkladať štúdium."

Viac informácií

Kurzoviny

Viac informácií

"Najviac oceňujem prístup lektorov."

Viac informácií

"Prešiel som procesom zmeny."

Viac informácií

"IT bude stále v kurze."

Viac informácií

Ochutnávka nášho štúdia

Viac informácií

"Choď za svojim snom."

Viac informácií

Otázky a odpovede

Viac informácií

"Moje očakávania sa splnili."

Viac informácií

"Podstatný je záujem."

Viac informácií

Kontaktujte nás

Viac informácií

"V IT v kurze vedia, čo robia!"

Viac informácií

Prihlás sa do 31.7. a získaj zľavu 2%

Viac informácií

Preplatenie kurzovného cez ÚP

Viac informácií
x

ODCHÁDZAŠ?

Prihlás sa na odoberanie newslettra. Raz do mesiaca získaš informáciu o pripravovaných aktivitách a zároveň sa naučíš niečo nové nielen z oblasti IT.