IT v kurze > Štúdium > German Talk/Unterhaltung
Prejsť na navigáciu

German Talk (Unterhaltung / Konverzácia)

Štúdium: German Talk (Unterhaltung / Konverzácia): Miesto celé Slovensko
Štúdium: German Talk (Unterhaltung / Konverzácia): Poskytovateľ
Štúdium: German Talk (Unterhaltung / Konverzácia): Špecializácia NJ
Štúdium: German Talk (Unterhaltung / Konverzácia): Typ štúdia 5-mesačný vzdelávací program
Štúdium: German Talk (Unterhaltung / Konverzácia): Zameranie znalosť jazyka
Štúdium: German Talk (Unterhaltung / Konverzácia): Termín začiatku termín začiatku:
Štúdium: German Talk (Unterhaltung / Konverzácia): Dĺžka trvania 5 mesiacov/40 lekcií
Štúdium: German Talk (Unterhaltung / Konverzácia): Intenzita denne 3 hodiny denne
Štúdium: German Talk (Unterhaltung / Konverzácia): Celková cena obsahu celková hodnota obsahu 2000€
Štúdium: German Talk (Unterhaltung / Konverzácia): Cena cena pri jednorazovej platbe 2000€**

** Štúdium je možné absolvovať aj po jednotlivých semestroch, resp. rokoch - možnosti, ceny a spôsob ich úhrady sú uvedené v prihláške

Moderované online vzdelávanie

Vzdelávame prostredníctvom vzdelávacieho portálu METIS Academy prezenčnou (dennou) formou, pri ktorej dochádza k priamej komunikácii a interakcii študenta s lektorom a s ostatnými študentami vo virtuálnej učebni, pričom študent sa môže nachádzať na ľubovoľnom mieste a je pripojený online.

Certifikát 

MAC in German Talk/Unterhaltung

Pre koho je vzdelávací program určený 

Pre každého, kto ovláda všetky základné zákonitosti nemeckého jazyka, spoľahlivo samostatne používa nemecký jazyk vo všetkých bežných situáciach a je aspoň bežným užívateľom PC.

Vstupný profil/požiadavky/prerekvizity

Kvalitná znalosť gramatiky a všeobecnej slovnej zásoby na úrovni B2.1. Predpokladáme vnútornú motiváciu účastníka budovať si kariéru v strednom a vyššom manažmente v nemecky hovoriacom prostredí, resp. v spoločnosti v SR, v ktorej sa v manažmente rozpráva aj po nemecky.

Obsah/zloženie vzdelávacieho programu

Gramatika, slovná zásoba, písomný a ústny prejav zameraný na zvládnutie nasledovných oblastí:

 • gramaticky správne vystupovanie vo vlastnom písomnom i ústnom prejave s používaním detailov potvrdzujúcich kvalitnú jazykovú prípravu
 • písanie štrukturovaných textov, správ alebo článkov s využitím vlastných myšlienok
 • rozpoznanie detailov o vhodnosti resp. nevhodnosti použitia rôznych fráz, špecifických slovných spojení, funkčných slovesných spojení a pod.
 • spoznávanie rôznych kurióznych nemeckých slov a ich zakomponovanie do vlastnej slovnej zásoby
 • bezproblémový pohyb v nemecky hovoriacom prostredí (napr. na služobnej ceste a pod.)
 • kombinovanie vlastných odborných poznatkov a skúseností s jazykovou výbavu
 • každá lekcia má tri fázy: „objav niečo nové“, „zlepši sa“ a „použi to v reálnej situácii“

Výstupný profil/znalosti absolventa vzdelávacieho programu

Absolvent vzdelávacieho programu sa bude môcť považovať za mimoriadne spoľahlivého a presného používateľa nemeckého jazyka na úrovni B2.2 (dosiahnutie tejto jazykovej úrovne má väzbu aj na uplatnenie na trhu práce => absolvent bude spĺňať predpoklady pre pôsobenie v strednom a vyššom manažmente v nemecky hovoriacom prostredí, resp. vo firme v SR, v ktorej sa v manažmente rozpráva aj po nemecky), ktoré sú nevyhnutné pre dosiahnutie ďalšej úrovne znalosti nemeckého jazyka, a bude vedieť:
 • mimoriadne spoľahlivo a presne používať nemecký jazyk vo všetkých situáciach
 • porozumieť písanému textu, ľubovoľnému hovorenému slovu, televíznemu a rozhlasovému vysielaniu aj filmom v nemeckom jazyku
 • komunikovať s kolegami alebo so zákazníkmi v nemecky hovoriacich krajinách po nemecky pri riešení odborných úloh v ľubovoľnej oblasti
 • vyjadriť sa podrobne k širokej škále tém
 • pripraviť podrobnú správu o širokom okruhu tém
 • rozšíriť svoje poznatky o ďalšie fakty a metódy zamerané na dosiahnutie vyššej úrovne
 • naďalej rozširovať svoje vedomosti o krajinovedné a interkultúrne poznatky na vyššej úrovni
 • napísať listy/maily a pod., ktoré objasňujú dôležitosť udalostí, dejov a pod.
 • viesť telefonickú komunikáciu (dohody termínov, konferenčné hovory a pod.)
 • vystupovať počas telefonického hovoru
 • vysvetliť stanoviská k aktuálnym pracovným otázkam
 • porozumieť dlhším prejavom a prednáškam
 • aktívne sa zapájať do pracovných diskusií
 • komunikovať s nemecky hovoriacimi osobami na úrovni porovnateľnej s bežnou osobou, pre ktorú je nemčina materinský jazyk
 • a mnoho iného . . .

Celý tento vzdelávací program je súčasťou:

Chcem viac informácií o tomto vzdelávaní

Po vyplnení údajov Vás budeme kontaktovať. Pre urýchlenie komunikácie a na to, aby sme Vám vedeli relevantne poradiť s výberom, potrebujeme poznať niekoľko faktorov, ktoré podstatne ovplyvňujú vhodný výber. Preto nám, prosím, zanechajte Váš telefonický kontakt.

Kontaktujte nás

Viac informácií

Ochutnávka nášho štúdia

Viac informácií

Ako sa prihlásiť?

Viac informácií

Prihlás sa dnes a získaj zľavu

Viac informácií

"Počítač, Google a veľa, veľa kávy."

Viac informácií

Ako uhradiť kurzovné?

Viac informácií

"Tí, ktorí kontrolujú kód, kontrolujú svet!"

"Netreba čakať a odkladať štúdium."

Viac informácií

Kurzoviny

Viac informácií

"Najviac oceňujem prístup lektorov."

Viac informácií

"Prešiel som procesom zmeny."

Viac informácií

"IT bude stále v kurze."

x

ODCHÁDZAŠ?

Prihlás sa na odoberanie newslettra. Raz do mesiaca získaš informáciu o pripravovaných aktivitách a zároveň sa naučíš niečo nové nielen z oblasti IT.