IT v kurze > Štúdium > German Negotiation/Verhandlung
Prejsť na navigáciu

German Negotiation (Verhandlung / Rokovanie)

Štúdium: German Negotiation (Verhandlung / Rokovanie): Miesto celé Slovensko
Štúdium: German Negotiation (Verhandlung / Rokovanie): Poskytovateľ
Štúdium: German Negotiation (Verhandlung / Rokovanie): Špecializácia NJ
Štúdium: German Negotiation (Verhandlung / Rokovanie): Typ štúdia 5-mesačný vzdelávací program
Štúdium: German Negotiation (Verhandlung / Rokovanie): Zameranie znalosť jazyka
Štúdium: German Negotiation (Verhandlung / Rokovanie): Termín začiatku termín začiatku:
Štúdium: German Negotiation (Verhandlung / Rokovanie): Dĺžka trvania 5 mesiacov/40 lekcií
Štúdium: German Negotiation (Verhandlung / Rokovanie): Intenzita denne 3 hodiny denne
Štúdium: German Negotiation (Verhandlung / Rokovanie): Celková cena obsahu celková hodnota obsahu 2000€
Štúdium: German Negotiation (Verhandlung / Rokovanie): Cena cena pri jednorazovej platbe 2000€**

** Štúdium je možné absolvovať aj po jednotlivých semestroch, resp. rokoch - možnosti, ceny a spôsob ich úhrady sú uvedené v prihláške

Moderované online vzdelávanie

Vzdelávame prostredníctvom vzdelávacieho portálu METIS Academy prezenčnou (dennou) formou, pri ktorej dochádza k priamej komunikácii a interakcii študenta s lektorom a s ostatnými študentami vo virtuálnej učebni, pričom študent sa môže nachádzať na ľubovoľnom mieste a je pripojený online.

Certifikát 

MAC in German Negotiation/Verhandlung

Pre koho je vzdelávací program určený

Pre každého, kto používa nemecký jazyk vo všetkých situáciach na úrovni porovnateľnej so vzdelanou osobou, pre ktorú je nemčina materinský jazyk, a je aspoň bežným užívateľom PC.

Vstupný profil/požiadavky/prerekvizity

Kvalitná znalosť gramatiky a slovnej zásoby na úrovni C1.1. Predpokladáme vnútornú motiváciu účastníka absolvovať oficiálne uznávané jazykové certifikáty pre nemecký jazyk a/alebo budovať si kariéru vo vyššom manažmente v nemecky hovoriacom prostredí, resp. v spoločnosti v SR, v ktorej sa v manažmente rozpráva aj po nemecky.

Obsah/zloženie vzdelávacieho programu

Gramatika, slovná zásoba, písomný a ústny prejav zameraný na zvládnutie nasledovných oblastí:
 • bezproblémové porozumenie takmer všetkému v písomnej alebo v hovorenej podobe
 • reprodukovanie, súvislá prezentácia a zhrnutie faktov a argumentov z rôznych písomných a hovorených zdrojov
 • vyjadrovanie sa aj v zložitejších situáciách veľmi plynulo a presne
 • ako viesť rokovania a uzatvárať dohody aj po odbornej argumentácii
 • každá lekcia má tri fázy: „objav niečo nové“, „zlepši sa“ a „použi to v reálnej situácii“

Výstupný profil/znalosti absolventa vzdelávacieho programu

Absolvent vzdelávacieho programu sa bude vo svojich vyjadreniach i písomnom prejave podobať kompetentnému rodenému používateľovi nemeckého jazyka na úrovni C1.2 (dosiahnutie tejto jazykovej úrovne má väzbu aj na uplatnenie na trhu práce => disponovať touto úrovňou ovládania nemeckého jazyka je v inom ako nemecky hovoriacom prostredí zriedkavé, absolvent teda získa obrovskú konkurenčnú výhodu pre pôsobenie vo vyššom manažmente v nemecky hovoriacom prostredí, resp. v spoločnosti v SR, v ktorej sa v manažmente rozpráva aj po nemecky), ktoré sú nevyhnutné pre dosiahnutie ďalšej úrovne znalosti nemeckého jazyka, a bude vedieť:
 • používať nemecký jazyk vo všetkých situáciach na úrovni porovnateľnej so vzdelanou osobou, pre ktorú je nemčina materinský jazyk, dokonca aj pri odborných témach
 • doslovne a bez rozmýšľania porozumieť písanému textu, ľubovoľnému hovorenému slovu, televíznemu a rozhlasovému vysielaniu aj filmom v nemeckom jazyku na ľubovoľnú tému
 • komunikovať s kolegami alebo so zákazníkmi v nemecky hovoriacich krajinách po nemecky pri riešení odborných úloh v ľubovoľnej oblasti na najvyššej úrovni a bez akejkoľvek prípravy
 • rozšíriť svoje poznatky o odborné fakty a metódy zamerané na dosiahnutie najvyššej úrovne
 • naďalej rozširovať svoje vedomosti o krajinovedné a interkultúrne poznatky na najvyššej úrovni
 • používať odborné výrazy a frázy pri uzatváraní obchodných dohôd resp. pri riešení sťažností
 • kultivovane komunikovať aj vo vypätých situáciách
 • taktiku vedenia rozhovoru s cieľom predať tovar resp. uspokojiť potreby zákazníka
 • zaobchádzať s novými i nespokojnými existujúcimi zákazníkmi na profesionálnej úrovni
 • riešiť reklamácie a sťažnosti (napr. spôsobom reakcie na námietky a nedorozumenia)
 • robiť ústupky a dohadovať kompromisné riešena vedúce ku spokojnosti všetkých strán
 • zosumarizovať dohody a ukončiť obchodné a iné rokovania
 • a mnoho iného . . .

Celý tento vzdelávací program je súčasťou:

Chcem viac informácií o tomto vzdelávaní

Po vyplnení údajov Vás budeme kontaktovať. Pre urýchlenie komunikácie a na to, aby sme Vám vedeli relevantne poradiť s výberom, potrebujeme poznať niekoľko faktorov, ktoré podstatne ovplyvňujú vhodný výber. Preto nám, prosím, zanechajte Váš telefonický kontakt.

Nový semester začína 2.9.

Viac informácií

Ako sa prihlásiť?

Viac informácií

Prihlás sa dnes a získaj zľavu

Viac informácií

"Počítač, Google a veľa, veľa kávy."

Viac informácií

Ako uhradiť kurzovné?

Viac informácií

"Tí, ktorí kontrolujú kód, kontrolujú svet!"

Viac informácií

"Netreba čakať a odkladať štúdium."

Viac informácií

Kurzoviny

Viac informácií

"Najviac oceňujem prístup lektorov."

Viac informácií

"Prešiel som procesom zmeny."

Viac informácií

"IT bude stále v kurze."

Viac informácií

Ochutnávka nášho štúdia

Viac informácií

"Choď za svojim snom."

Viac informácií

Otázky a odpovede

Viac informácií

"Moje očakávania sa splnili."

Viac informácií

"Podstatný je záujem."

Viac informácií

Kontaktujte nás

Viac informácií

"V IT v kurze vedia, čo robia!"

Viac informácií

Prihlás sa do 31.7. a získaj zľavu 2%

Viac informácií

Preplatenie kurzovného cez ÚP

Viac informácií
x

ODCHÁDZAŠ?

Prihlás sa na odoberanie newslettra. Raz do mesiaca získaš informáciu o pripravovaných aktivitách a zároveň sa naučíš niečo nové nielen z oblasti IT.