IT v kurze > Štúdium > German Negotiation/Verhandlung
Prejsť na navigáciu

German Negotiation (Verhandlung / Rokovanie)

Štúdium: German Negotiation (Verhandlung / Rokovanie): Miesto celé Slovensko
Štúdium: German Negotiation (Verhandlung / Rokovanie): Poskytovateľ
Štúdium: German Negotiation (Verhandlung / Rokovanie): Špecializácia NJ
Štúdium: German Negotiation (Verhandlung / Rokovanie): Typ štúdia 5-mesačný vzdelávací program
Štúdium: German Negotiation (Verhandlung / Rokovanie): Zameranie znalosť jazyka
Štúdium: German Negotiation (Verhandlung / Rokovanie): Termín začiatku termín začiatku:
Štúdium: German Negotiation (Verhandlung / Rokovanie): Dĺžka trvania 5 mesiacov/40 lekcií
Štúdium: German Negotiation (Verhandlung / Rokovanie): Intenzita denne 3 hodiny denne
Štúdium: German Negotiation (Verhandlung / Rokovanie): Celková cena obsahu celková hodnota obsahu 2000€
Štúdium: German Negotiation (Verhandlung / Rokovanie): Cena cena pri jednorazovej platbe 2000€**

** Štúdium je možné absolvovať aj po jednotlivých semestroch, resp. rokoch - možnosti, ceny a spôsob ich úhrady sú uvedené v prihláške

Moderované online vzdelávanie

Vzdelávame prostredníctvom vzdelávacieho portálu METIS Academy prezenčnou (dennou) formou, pri ktorej dochádza k priamej komunikácii a interakcii študenta s lektorom a s ostatnými študentami vo virtuálnej učebni, pričom študent sa môže nachádzať na ľubovoľnom mieste a je pripojený online.

Certifikát 

MAC in German Negotiation/Verhandlung

Pre koho je vzdelávací program určený

Pre každého, kto používa nemecký jazyk vo všetkých situáciach na úrovni porovnateľnej so vzdelanou osobou, pre ktorú je nemčina materinský jazyk, a je aspoň bežným užívateľom PC.

Vstupný profil/požiadavky/prerekvizity

Kvalitná znalosť gramatiky a slovnej zásoby na úrovni C1.1. Predpokladáme vnútornú motiváciu účastníka absolvovať oficiálne uznávané jazykové certifikáty pre nemecký jazyk a/alebo budovať si kariéru vo vyššom manažmente v nemecky hovoriacom prostredí, resp. v spoločnosti v SR, v ktorej sa v manažmente rozpráva aj po nemecky.

Obsah/zloženie vzdelávacieho programu

Gramatika, slovná zásoba, písomný a ústny prejav zameraný na zvládnutie nasledovných oblastí:
 • bezproblémové porozumenie takmer všetkému v písomnej alebo v hovorenej podobe
 • reprodukovanie, súvislá prezentácia a zhrnutie faktov a argumentov z rôznych písomných a hovorených zdrojov
 • vyjadrovanie sa aj v zložitejších situáciách veľmi plynulo a presne
 • ako viesť rokovania a uzatvárať dohody aj po odbornej argumentácii
 • každá lekcia má tri fázy: „objav niečo nové“, „zlepši sa“ a „použi to v reálnej situácii“

Výstupný profil/znalosti absolventa vzdelávacieho programu

Absolvent vzdelávacieho programu sa bude vo svojich vyjadreniach i písomnom prejave podobať kompetentnému rodenému používateľovi nemeckého jazyka na úrovni C1.2 (dosiahnutie tejto jazykovej úrovne má väzbu aj na uplatnenie na trhu práce => disponovať touto úrovňou ovládania nemeckého jazyka je v inom ako nemecky hovoriacom prostredí zriedkavé, absolvent teda získa obrovskú konkurenčnú výhodu pre pôsobenie vo vyššom manažmente v nemecky hovoriacom prostredí, resp. v spoločnosti v SR, v ktorej sa v manažmente rozpráva aj po nemecky), ktoré sú nevyhnutné pre dosiahnutie ďalšej úrovne znalosti nemeckého jazyka, a bude vedieť:
 • používať nemecký jazyk vo všetkých situáciach na úrovni porovnateľnej so vzdelanou osobou, pre ktorú je nemčina materinský jazyk, dokonca aj pri odborných témach
 • doslovne a bez rozmýšľania porozumieť písanému textu, ľubovoľnému hovorenému slovu, televíznemu a rozhlasovému vysielaniu aj filmom v nemeckom jazyku na ľubovoľnú tému
 • komunikovať s kolegami alebo so zákazníkmi v nemecky hovoriacich krajinách po nemecky pri riešení odborných úloh v ľubovoľnej oblasti na najvyššej úrovni a bez akejkoľvek prípravy
 • rozšíriť svoje poznatky o odborné fakty a metódy zamerané na dosiahnutie najvyššej úrovne
 • naďalej rozširovať svoje vedomosti o krajinovedné a interkultúrne poznatky na najvyššej úrovni
 • používať odborné výrazy a frázy pri uzatváraní obchodných dohôd resp. pri riešení sťažností
 • kultivovane komunikovať aj vo vypätých situáciách
 • taktiku vedenia rozhovoru s cieľom predať tovar resp. uspokojiť potreby zákazníka
 • zaobchádzať s novými i nespokojnými existujúcimi zákazníkmi na profesionálnej úrovni
 • riešiť reklamácie a sťažnosti (napr. spôsobom reakcie na námietky a nedorozumenia)
 • robiť ústupky a dohadovať kompromisné riešena vedúce ku spokojnosti všetkých strán
 • zosumarizovať dohody a ukončiť obchodné a iné rokovania
 • a mnoho iného . . .

Celý tento vzdelávací program je súčasťou:

Chcem viac informácií o tomto vzdelávaní

Po vyplnení údajov Vás budeme kontaktovať. Pre urýchlenie komunikácie a na to, aby sme Vám vedeli relevantne poradiť s výberom, potrebujeme poznať niekoľko faktorov, ktoré podstatne ovplyvňujú vhodný výber. Preto nám, prosím, zanechajte Váš telefonický kontakt.

Kontaktujte nás

Viac informácií

Ochutnávka nášho štúdia

Viac informácií

Ako sa prihlásiť?

Viac informácií

Prihlás sa dnes a získaj zľavu

Viac informácií

"Počítač, Google a veľa, veľa kávy."

Viac informácií

Ako uhradiť kurzovné?

Viac informácií

"Tí, ktorí kontrolujú kód, kontrolujú svet!"

"Netreba čakať a odkladať štúdium."

Viac informácií

Kurzoviny

Viac informácií

"Najviac oceňujem prístup lektorov."

Viac informácií

"Prešiel som procesom zmeny."

Viac informácií

"IT bude stále v kurze."

x

ODCHÁDZAŠ?

Prihlás sa na odoberanie newslettra. Raz do mesiaca získaš informáciu o pripravovaných aktivitách a zároveň sa naučíš niečo nové nielen z oblasti IT.