IT v kurze > Štúdium > German Interview/Einführung
Prejsť na navigáciu

German Interview (Einführung / Predstavenie sa)

Štúdium: German Interview/Einführung: Miesto celé Slovensko
Štúdium: German Interview/Einführung: Poskytovateľ TRY IT
Štúdium: German Interview/Einführung: Špecializácia NJ
Štúdium: German Interview/Einführung: Typ štúdia 5-mesačný vzdelávací program
Štúdium: German Interview/Einführung: Zameranie znalosť jazyka
Štúdium: German Interview/Einführung: Termín začiatku termín začiatku:
4. september 2023
5. február 2024*
Štúdium: German Interview/Einführung: Dĺžka trvania 5 mesiacov/40 lekcií
Štúdium: German Interview/Einführung: Intenzita denne 3 hodiny denne
Štúdium: German Interview/Einführung: Celková cena obsahu celková hodnota obsahu 2000€
Štúdium: German Interview/Einführung: Cena cena pri jednorazovej platbe 2000€**

* 4.9.2023 sa začína úvodný týždeň, 11.9.2023 sa začína s výučbou | 5.2.2024 sa začína úvodný týždeň, 12.2.2024 sa začína s výučbou

** Štúdium je možné absolvovať aj po jednotlivých semestroch, resp. rokoch - možnosti, ceny a spôsob ich úhrady sú uvedené v prihláške.
(Využite zľavový countdown.)

Moderované online vzdelávanie

Vzdelávame prostredníctvom vzdelávacieho portálu METIS Academy online formou. Pri spoločných seminároch, cvičeniach a konzultáciách dochádza k priamej komunikácii a interakcii študenta s lektorom a s ostatnými študentami vo virtuálnej učebni, pričom študent sa môže nachádzať na ľubovoľnom mieste a je pripojený online.

Certifikát 

MAC in German Interview/Einführung

Pre koho je vzdelávací program určený 

Pre každého, kto nemá žiadnu - resp. minimálnu - znalosť nemeckého jazyka alebo má nesprávne podané/pochopené základy nemeckého jazyka a je aspoň bežným užívateľom PC. Taktiež pre všetkých tých, ktorí sa opakovane alebo dlhšiu dobu snažia nemecký jazyk naučiť, zatiaľ však bez výrazného pokroku.

Vstupný profil/požiadavky/prerekvizity

Predpokladáme vnútornú motiváciu účastníka získať kvalitné základy pre spoľahlivé ovládanie nemeckého jazyka.

Obsah/zloženie vzdelávacieho programu

Gramatika, slovná zásoba, písomný a ústny prejav zameraný na zvládnutie nasledovných oblastí:

 • všetky základné zákonitosti spisovnej nemčiny - výslovnosť, časovanie slovies, pravidelné a nepravidelné slovesá, tvorenie a skloňovanie podstatných a prídavných mien a zámen, použitie určitého a neurčitého člena, druhy záporu v nemeckej vete, základný prehľad predložiek a ich väzieb, odlúčiteľné a neodlúčiteľné predpony a pod.
 • správne používanie výrazov a viet pre každodenné situácie - bezprostredný význam pre orientáciu v komunikácii s nemecky hovoriacim alebo píšucim partnerom - pozdravy, ceny, čas, použitie spôsobových slovies, stupňovanie prídavných mien, rôzne druhy zámen a pod.
 • ako predstaviť seba i iných ľudí - tykanie a vykanie, prítomný a jednoduchý minulý i budúci čas, činný a trpný rod, nepriama reč a pod.
 • ako klásť bežné otázky iným ľuďom a ako na tieto otázky odpovedať - slovosled v opytovacích vetách a pod.
 • ako sa dorozumieť jednoduchým spôsobom - základné témy, oznamovací, rozkazovací, podmieňovací spôsob, základné druhy súvetí a pod.
 • každá lekcia má tri fázy: „objav niečo nové“, „zlepši sa“ a „použi to v reálnej situácii“

Výstupný profil/znalosti absolventa vzdelávacieho programu

Absolvent vzdelávacieho programu porozumie všetkým základným zákonitostiam nemeckého jazyka, bude mať kvalitné základy gramatiky a všeobecnej slovnej zásoby na úrovni A2 (i napriek zdanlivo "začiatočníckemu" zameraniu vzdelávacieho programu), ktoré sú nevyhnutné pre dosiahnutie ďalšej úrovne znalosti nemeckého jazyka, a bude vedieť:

 • spoľahlivo používať základy nemeckého jazyka
 • porozumieť písanému textu na všeobecnú tému
 • identifikovať a využiť stratégie na nadviazanie kontaktu s nemecky hovoriacimi osobami
 • zvládnuť komunikáciu pri bežných a každodenných situáciach s nemecky hovoriacim alebo píšucim partnerom a dorozumieť sa jednoduchým spôsobom
 • klásť bežné otázky iným ľuďom a na tieto otázky odpovedať
 • zvládnuť jednoduché i mierne zložitejšie situácie pri zoznamovaní
 • základné gramatické javy
 • rýchle si osvojiť nové slovíčka a gramatiku
 • široko pokryť rôzne oblasti: povolanie, denná rutina, voľný čas, bývanie a pod.
 • zvládať reálne každodenné situácie
 • predstaviť seba i iných ľudí
 • a mnoho iného . . .

Celý tento vzdelávací program je súčasťou:

Chcem viac informácií o tomto vzdelávaní

Po vyplnení údajov Vás budeme kontaktovať. Pre urýchlenie komunikácie a na to, aby sme Vám vedeli relevantne poradiť s výberom, potrebujeme poznať niekoľko faktorov, ktoré podstatne ovplyvňujú vhodný výber. Preto nám, prosím, zanechajte Váš telefonický kontakt.

Kontaktujte nás

Viac informácií

Ochutnávka nášho štúdia

Viac informácií

Ako sa prihlásiť?

Viac informácií

Prihlás sa dnes a získaj zľavu

Viac informácií

"Počítač, Google a veľa, veľa kávy."

Viac informácií

Ako uhradiť kurzovné?

Viac informácií

"Tí, ktorí kontrolujú kód, kontrolujú svet!"

"Netreba čakať a odkladať štúdium."

Viac informácií

Kurzoviny

Viac informácií

"Najviac oceňujem prístup lektorov."

Viac informácií

"Prešiel som procesom zmeny."

Viac informácií

"IT bude stále v kurze."

x

ODCHÁDZAŠ?

Prihlás sa na odoberanie newslettra. Raz do mesiaca získaš informáciu o pripravovaných aktivitách a zároveň sa naučíš niečo nové nielen z oblasti IT.