IT v kurze > Štúdium > German Interview/Einführung+Office Specialist/Manager
Prejsť na navigáciu

German Interview (Einführung / Predstavenie sa)+Office Specialist/Manager

Štúdium: German Interview (Einführung / Predstavenie sa) + Office Specialist/Manager: Miesto celé Slovensko
Štúdium: German Interview (Einführung / Predstavenie sa) + Office Specialist/Manager: Poskytovateľ IT v kurze
Štúdium: German Interview (Einführung / Predstavenie sa) + Office Specialist/Manager: Špecializácia IT+NJ
Štúdium: German Interview (Einführung / Predstavenie sa) + Office Specialist/Manager: Typ štúdia 5-mesačný INTENZÍVNY      vzdelávací program
Štúdium: German Interview (Einführung / Predstavenie sa) + Office Specialist/Manager: Zameranie pracovná pozícia + znalosť jazyka
Štúdium: German Interview (Einführung / Predstavenie sa) + Office Specialist/Manager: Termín začiatku termín začiatku:
 2. september 2024*
Štúdium: German Interview (Einführung / Predstavenie sa) + Office Specialist/Manager: Dĺžka trvania 5 mesiacov/80 lekcií
Štúdium: German Interview (Einführung / Predstavenie sa) + Office Specialist/Manager: Intenzita denne 6 hodín denne
Štúdium: German Interview (Einführung / Predstavenie sa) + Office Specialist/Manager: Celková cena obsahu celková hodnota obsahu 4000€
Štúdium: German Interview (Einführung / Predstavenie sa) + Office Specialist/Manager: Cena cena 3360€

* 2.9.2024 sa začína úvodný týždeň, 9.9.2024 sa začína s výučbou

Moderované online vzdelávanie

Vzdelávame prostredníctvom vzdelávacieho portálu METIS Academy online formou. Pri spoločných seminároch, cvičeniach a konzultáciách dochádza k priamej komunikácii a interakcii študenta s lektorom a s ostatnými študentami vo virtuálnej učebni, pričom študent sa môže nachádzať na ľubovoľnom mieste a je pripojený online.

Certifikát 

MAC in German Interview/Einführung + MAC in Office Management

Pre koho je vzdelávací program určený 

Pre každého, kto používa PC a chce sa ho naučiť správne a s istotou používať, chce jeho prostredníctvom komunikovať, efektívne spracovávať, analyzovať a prezentovať informácie na manažérskej úrovni, zlepšiť svoje komunikačné a prezentačné zručnosti, spoznať svoju ideálnu rolu v tíme, začať efektívne plánovať čas a naučiť sa prioritizovať činnosti, ale najmä získať nové zamestnanie a uspieť na pracovnom pohovore. Pre každého, kto nemá žiadnu - resp. minimálnu - znalosť nemeckého jazyka alebo má nesprávne podané/pochopené základy nemeckého jazyka, prípadne sa opakovane alebo dlhšiu dobu snaží nemecký jazyk naučiť, zatiaľ však bez výrazného pokroku.

Vstupný profil/požiadavky/prerekvizity

Chuť učiť sa s cieľom zdokonaliť svoje znalosti a zručnosti pri práci s PC. Predpokladáme vnútornú motiváciu účastníka získať kvalitné základy pre spoľahlivé ovládanie nemeckého jazyka.

Skladá sa z: 

Výstupný profil/znalosti absolventa vzdelávacieho programu

Absolvent vzdelávacieho programu bude na pokročilej manažérskej úrovni efektívne spracovávať informácie a na úrovni skúseného užívateľa PC bude vedieť:

 • vybrať si vhodný počítač a vybavenie zo širokej ponuky podľa kritéria cena/výkon
 • softvérovo kompletne a komplexne vybaviť vybraný počítač
 • bezpečne pracovať s údajmi v offline aj online prostredí
 • písať e-maily na profesionálnej úrovni v oficiálnom štýle komunikácie
 • prehliadať web bezpečnejšie a rýchlejšie
 • nájsť zariadenia pripojené do siete (najmä sieťové disky a tlačiarne) a pracovať s nimi
 • pracovať na diaľku (home office) pomocou zabezpečenej siete cez internet
 • vytvárať a upravovať dokumenty
 • bezpečne pracovať s údajmi v offline aj online prostredí
 • spracovať údaje vo forme tabuľky
 • odprezentovať seba a tému takým spôsobom, ktorý bude čo najviac vyhovovať publiku
 • písať a spravovať e-maily na profesionálnej úrovni v oficiálnom štýle komunikácie
 • automatizovať formátovanie a spracovávanie údajov tak, aby sa mohol sústrediť predovšetkým na obsah
 • sledovať zmeny v osobných a tímových dokumentoch 
 • vytvoriť šablóny vzhľadu, ktoré možno použiť pri iných dokumentoch
 • použiť často využívané funkcie v komplexnejších vzorcoch
 • vniesť do dokumentov systém, vďaka ktorému bude možná ľahká a rýchla orientácia naprieč celým obsahom
 • v maximálnej možnej miere zautomatizovať vytváranie hromadného obsahu a zberu údajov pomocou formulárov
 • správne plánovať svoj čas, určiť si priority a efektívne riadiť svoj čas v práci aj v súkromí
 • pracovať v tíme vo svojej prirodzenej roli
 • založiť vlastný projekt, definovať nové úlohy a používať nové používateľské rozhranie
 • rozoznať a použiť rôzne komunikačné štýly
 • rozpoznávať a používať účinné verbálne a neverbálne prvky komunikácie
 • vyvarovať sa najčastejším chybám pri prezentácii
 • zvládať stresové situácie
 • vytvoriť si životopis, ktorý zaujme
 • pripraviť sa na pracovný pohovor
 • uplatniť sa na trhu práce a získať pracovného miesto zodpovedajúceho jeho znalostiam, zručnostiam a ambíciam
 • a mnoho iného . . .

Absolvent vzdelávacieho programu porozumie všetkým základným zákonitostiam nemeckého jazyka, bude mať kvalitné základy gramatiky a všeobecnej slovnej zásoby na úrovni A2 (i napriek zdanlivo "začiatočníckemu" zameraniu vzdelávacieho programu), ktoré sú nevyhnutné pre dosiahnutie ďalšej úrovne znalosti nemeckého jazyka, a bude vedieť:

 • spoľahlivo používať základy nemeckého jazyka
 • porozumieť písanému textu na všeobecnú tému
 • identifikovať a využiť stratégie na nadviazanie kontaktu s nemecky hovoriacimi osobami
 • zvládnuť komunikáciu pri bežných a každodenných situáciach s nemecky hovoriacim alebo píšucim partnerom a dorozumieť sa jednoduchým spôsobom
 • klásť bežné otázky iným ľuďom a na tieto otázky odpovedať
 • zvládnuť jednoduché i mierne zložitejšie situácie pri zoznamovaní
 • základné gramatické javy
 • rýchle si osvojiť nové slovíčka a gramatiku
 • široko pokryť rôzne oblasti: povolanie, denná rutina, voľný čas, bývanie a pod.
 • zvládať reálne každodenné situácie
 • predstaviť seba i iných ľudí
 • a mnoho iného . . .

Celý tento vzdelávací je súčasťou:

Chcem viac informácií o tomto vzdelávaní

Po vyplnení údajov Vás budeme kontaktovať. Pre urýchlenie komunikácie a na to, aby sme Vám vedeli relevantne poradiť s výberom, potrebujeme poznať niekoľko faktorov, ktoré podstatne ovplyvňujú vhodný výber. Preto nám, prosím, zanechajte Váš telefonický kontakt.

Nový semester začína 2.9.

Viac informácií

Ako sa prihlásiť?

Viac informácií

Prihlás sa dnes a získaj zľavu

Viac informácií

"Počítač, Google a veľa, veľa kávy."

Viac informácií

Ako uhradiť kurzovné?

Viac informácií

"Tí, ktorí kontrolujú kód, kontrolujú svet!"

Viac informácií

"Netreba čakať a odkladať štúdium."

Viac informácií

Kurzoviny

Viac informácií

"Najviac oceňujem prístup lektorov."

Viac informácií

"Prešiel som procesom zmeny."

Viac informácií

"IT bude stále v kurze."

Viac informácií

Ochutnávka nášho štúdia

Viac informácií

"Choď za svojim snom."

Viac informácií

Otázky a odpovede

Viac informácií

"Moje očakávania sa splnili."

Viac informácií

"Podstatný je záujem."

Viac informácií

Kontaktujte nás

Viac informácií

"V IT v kurze vedia, čo robia!"

Viac informácií

Prihlás sa do 30.4. a získaj zľavu 8%

Viac informácií

Preplatenie kurzovného pre UoZ

Viac informácií
x

ODCHÁDZAŠ?

Prihlás sa na odoberanie newslettra. Raz do mesiaca získaš informáciu o pripravovaných aktivitách a zároveň sa naučíš niečo nové nielen z oblasti IT.