IT v kurze > Štúdium > German Interview/Einführung+Office Specialist/Manager
Prejsť na navigáciu

German Interview (Einführung / Predstavenie sa)+Office Specialist/Manager

Štúdium: German Interview (Einführung / Predstavenie sa) + Office Specialist/Manager: Miesto celé Slovensko
Štúdium: German Interview (Einführung / Predstavenie sa) + Office Specialist/Manager: Poskytovateľ IT v kurze
Štúdium: German Interview (Einführung / Predstavenie sa) + Office Specialist/Manager: Špecializácia IT+NJ
Štúdium: German Interview (Einführung / Predstavenie sa) + Office Specialist/Manager: Typ štúdia 5-mesačný INTENZÍVNY      vzdelávací program
Štúdium: German Interview (Einführung / Predstavenie sa) + Office Specialist/Manager: Zameranie pracovná pozícia + znalosť jazyka
Štúdium: German Interview (Einführung / Predstavenie sa) + Office Specialist/Manager: Termín začiatku termín začiatku:
4. september 2023
5. február 2024*
Štúdium: German Interview (Einführung / Predstavenie sa) + Office Specialist/Manager: Dĺžka trvania 5 mesiacov/80 lekcií
Štúdium: German Interview (Einführung / Predstavenie sa) + Office Specialist/Manager: Intenzita denne 6 hodín denne
Štúdium: German Interview (Einführung / Predstavenie sa) + Office Specialist/Manager: Celková cena obsahu celková hodnota obsahu 4000€
Štúdium: German Interview (Einführung / Predstavenie sa) + Office Specialist/Manager: Cena cena 3360€

* 4.9.2023 sa začína úvodný týždeň, 11.9.2023 sa začína s výučbou | 5.2.2024 sa začína úvodný týždeň, 12.2.2024 sa začína s výučbou

Moderované online vzdelávanie

Vzdelávame prostredníctvom vzdelávacieho portálu METIS Academy online formou. Pri spoločných seminároch, cvičeniach a konzultáciách dochádza k priamej komunikácii a interakcii študenta s lektorom a s ostatnými študentami vo virtuálnej učebni, pričom študent sa môže nachádzať na ľubovoľnom mieste a je pripojený online.

Certifikát 

MAC in German Interview/Einführung + MAC in Office Management

Pre koho je vzdelávací program určený 

Pre každého, kto používa PC a chce sa ho naučiť správne a s istotou používať, chce jeho prostredníctvom komunikovať, efektívne spracovávať, analyzovať a prezentovať informácie na manažérskej úrovni, zlepšiť svoje komunikačné a prezentačné zručnosti, spoznať svoju ideálnu rolu v tíme, začať efektívne plánovať čas a naučiť sa prioritizovať činnosti, ale najmä získať nové zamestnanie a uspieť na pracovnom pohovore. Pre každého, kto nemá žiadnu - resp. minimálnu - znalosť nemeckého jazyka alebo má nesprávne podané/pochopené základy nemeckého jazyka, prípadne sa opakovane alebo dlhšiu dobu snaží nemecký jazyk naučiť, zatiaľ však bez výrazného pokroku.

Vstupný profil/požiadavky/prerekvizity

Chuť učiť sa s cieľom zdokonaliť svoje znalosti a zručnosti pri práci s PC. Predpokladáme vnútornú motiváciu účastníka získať kvalitné základy pre spoľahlivé ovládanie nemeckého jazyka.

Skladá sa z: 

Výstupný profil/znalosti absolventa vzdelávacieho programu

Absolvent vzdelávacieho programu bude na pokročilej manažérskej úrovni efektívne spracovávať informácie a na úrovni skúseného užívateľa PC bude vedieť:

 • vybrať si vhodný počítač a vybavenie zo širokej ponuky podľa kritéria cena/výkon
 • softvérovo kompletne a komplexne vybaviť vybraný počítač
 • bezpečne pracovať s údajmi v offline aj online prostredí
 • písať e-maily na profesionálnej úrovni v oficiálnom štýle komunikácie
 • prehliadať web bezpečnejšie a rýchlejšie
 • nájsť zariadenia pripojené do siete (najmä sieťové disky a tlačiarne) a pracovať s nimi
 • pracovať na diaľku (home office) pomocou zabezpečenej siete cez internet
 • vytvárať a upravovať dokumenty
 • bezpečne pracovať s údajmi v offline aj online prostredí
 • spracovať údaje vo forme tabuľky
 • odprezentovať seba a tému takým spôsobom, ktorý bude čo najviac vyhovovať publiku
 • písať a spravovať e-maily na profesionálnej úrovni v oficiálnom štýle komunikácie
 • automatizovať formátovanie a spracovávanie údajov tak, aby sa mohol sústrediť predovšetkým na obsah
 • sledovať zmeny v osobných a tímových dokumentoch 
 • vytvoriť šablóny vzhľadu, ktoré možno použiť pri iných dokumentoch
 • použiť často využívané funkcie v komplexnejších vzorcoch
 • vniesť do dokumentov systém, vďaka ktorému bude možná ľahká a rýchla orientácia naprieč celým obsahom
 • v maximálnej možnej miere zautomatizovať vytváranie hromadného obsahu a zberu údajov pomocou formulárov
 • správne plánovať svoj čas, určiť si priority a efektívne riadiť svoj čas v práci aj v súkromí
 • pracovať v tíme vo svojej prirodzenej roli
 • založiť vlastný projekt, definovať nové úlohy a používať nové používateľské rozhranie
 • rozoznať a použiť rôzne komunikačné štýly
 • rozpoznávať a používať účinné verbálne a neverbálne prvky komunikácie
 • vyvarovať sa najčastejším chybám pri prezentácii
 • zvládať stresové situácie
 • vytvoriť si životopis, ktorý zaujme
 • pripraviť sa na pracovný pohovor
 • uplatniť sa na trhu práce a získať pracovného miesto zodpovedajúceho jeho znalostiam, zručnostiam a ambíciam
 • a mnoho iného . . .

Absolvent vzdelávacieho programu porozumie všetkým základným zákonitostiam nemeckého jazyka, bude mať kvalitné základy gramatiky a všeobecnej slovnej zásoby na úrovni A2 (i napriek zdanlivo "začiatočníckemu" zameraniu vzdelávacieho programu), ktoré sú nevyhnutné pre dosiahnutie ďalšej úrovne znalosti nemeckého jazyka, a bude vedieť:

 • spoľahlivo používať základy nemeckého jazyka
 • porozumieť písanému textu na všeobecnú tému
 • identifikovať a využiť stratégie na nadviazanie kontaktu s nemecky hovoriacimi osobami
 • zvládnuť komunikáciu pri bežných a každodenných situáciach s nemecky hovoriacim alebo píšucim partnerom a dorozumieť sa jednoduchým spôsobom
 • klásť bežné otázky iným ľuďom a na tieto otázky odpovedať
 • zvládnuť jednoduché i mierne zložitejšie situácie pri zoznamovaní
 • základné gramatické javy
 • rýchle si osvojiť nové slovíčka a gramatiku
 • široko pokryť rôzne oblasti: povolanie, denná rutina, voľný čas, bývanie a pod.
 • zvládať reálne každodenné situácie
 • predstaviť seba i iných ľudí
 • a mnoho iného . . .

Celý tento vzdelávací je súčasťou:

Chcem viac informácií o tomto vzdelávaní

Po vyplnení údajov Vás budeme kontaktovať. Pre urýchlenie komunikácie a na to, aby sme Vám vedeli relevantne poradiť s výberom, potrebujeme poznať niekoľko faktorov, ktoré podstatne ovplyvňujú vhodný výber. Preto nám, prosím, zanechajte Váš telefonický kontakt.

Kontaktujte nás

Viac informácií

Ochutnávka nášho štúdia

Viac informácií

Ako sa prihlásiť?

Viac informácií

Prihlás sa dnes a získaj zľavu

Viac informácií

"Počítač, Google a veľa, veľa kávy."

Viac informácií

Ako uhradiť kurzovné?

Viac informácií

"Tí, ktorí kontrolujú kód, kontrolujú svet!"

"Netreba čakať a odkladať štúdium."

Viac informácií

Kurzoviny

Viac informácií

"Najviac oceňujem prístup lektorov."

Viac informácií

"Prešiel som procesom zmeny."

Viac informácií

"IT bude stále v kurze."

x

ODCHÁDZAŠ?

Prihlás sa na odoberanie newslettra. Raz do mesiaca získaš informáciu o pripravovaných aktivitách a zároveň sa naučíš niečo nové nielen z oblasti IT.