IT v kurze > Štúdium > German Explanation/Erklärung
Prejsť na navigáciu

German Explanation (Erklärung / Vysvetlenie)

Štúdium: German Explanation (Erklärung / Vysvetlenie): Miesto celé Slovensko
Štúdium: German Explanation (Erklärung / Vysvetlenie): Poskytovateľ
Štúdium: German Explanation (Erklärung / Vysvetlenie): Špecializácia NJ
Štúdium: German Explanation (Erklärung / Vysvetlenie): Typ štúdia 5-mesačný vzdelávací program
Štúdium: German Explanation (Erklärung / Vysvetlenie): Zameranie znalosť jazyka
Štúdium: German Explanation (Erklärung / Vysvetlenie): Termín začiatku termín začiatku:
Štúdium: German Explanation (Erklärung / Vysvetlenie): Dĺžka trvania 5 mesiacov/40 lekcií
Štúdium: German Explanation (Erklärung / Vysvetlenie): Intenzita denne 3 hodiny denne
Štúdium: German Explanation (Erklärung / Vysvetlenie): Celková cena obsahu celková hodnota obsahu 2000€
Štúdium: German Explanation (Erklärung / Vysvetlenie): Cena cena pri jednorazovej platbe 2000€**

** Štúdium je možné absolvovať aj po jednotlivých semestroch, resp. rokoch - možnosti, ceny a spôsob ich úhrady sú uvedené v prihláške

Moderované online vzdelávanie

Vzdelávame prostredníctvom vzdelávacieho portálu METIS Academy prezenčnou (dennou) formou, pri ktorej dochádza k priamej komunikácii a interakcii študenta s lektorom a s ostatnými študentami vo virtuálnej učebni, pričom študent sa môže nachádzať na ľubovoľnom mieste a je pripojený online.

Certifikát 

MAC in German Explanation/Erklärung

Pre koho je vzdelávací program určený 

Pre každého, kto ovláda všetky základné zákonitosti nemeckého jazyka, mimoriadne spoľahlivo a presne používa nemecký jazyk vo všetkých situáciach a je aspoň bežným užívateľom PC.

Vstupný profil/požiadavky/prerekvizity

Kvalitná znalosť gramatiky a slovnej zásoby na úrovni B2.2. Predpokladáme vnútornú motiváciu účastníka budovať si kariéru v strednom a vyššom manažmente v nemecky hovoriacom prostredí, resp. v spoločnosti v SR, v ktorej sa v manažmente rozpráva aj po nemecky.

Obsah/zloženie vzdelávacieho programu

Gramatika, slovná zásoba, písomný a ústny prejav zameraný na zvládnutie nasledovných oblastí:
 • porozumenie širokému okruhu náročných a dlhších textov
 • pochopenie aj skrytého významu vyjadrení resp. odkazov v textoch
 • spontánne a plynulé vyjadrovanie a vysvetľovanie bez zjavnej snahy hľadať vhodné výrazy
 • používanie nemeckého jazyka účinne a pružne v spoločenskom i profesijnom živote
 • jasné a kvalitatívne dobré členenie vlastného prejavu týkajúceho sa aj zložitejších tém
 • prepojenie vlastných vyjadrení, resp. jednotlivých častí písomného prejavu, obsahovo i jazykovo správne
 • každá lekcia má tri fázy: „objav niečo nové“, „zlepši sa“ a „použi to v reálnej situácii“

Výstupný profil/znalosti absolventa vzdelávacieho programu

Absolvent vzdelávacieho programu sa bude môcť považovať za skúseného používateľa nemeckého jazyka na úrovni C1.1 (dosiahnutie tejto jazykovej úrovne má väzbu aj na uplatnenie na trhu práce => absolvent bude spĺňať predpoklady pre pôsobenie vo vyššom manažmente v nemecky hovoriacom prostredí, resp. vo firme v SR, v ktorej sa v manažmente rozpráva aj po nemecky), ktoré sú nevyhnutné pre dosiahnutie ďalšej úrovne znalosti nemeckého jazyka, a bude vedieť:
 • používať nemecký jazyk vo všetkých situáciach na úrovni porovnateľnej so vzdelanou osobou, pre ktorú je nemčina materinský jazyk
 • doslovne a bez rozmýšľania porozumieť písanému textu, ľubovoľnému hovorenému slovu, televíznemu a rozhlasovému vysielaniu aj filmom v nemeckom jazyku
 • komunikovať s kolegami alebo so zákazníkmi v nemecky hovoriacich krajinách po nemecky pri riešení odborných úloh v ľubovoľnej oblasti na vysokej úrovni a bez akejkoľvek prípravy
 • rozšíriť svoje poznatky o ďalšie fakty a metódy zamerané na dosiahnutie vyššej úrovne
 • naďalej rozširovať svoje vedomosti o krajinovedné a interkultúrne poznatky na vyššej úrovni
 • komunikovať o zložitých témach (nielen v referáte) a zdôrazniť to najdôležitejšie
 • zúčastniť sa na akejkoľvek konferencii, sympóziu, seminári a pod. bez stresu
 • úrovňou svojej komunikácie získať si publikum a trvale naň zapôsobiť
 • spoľahlivo komentovať čísla, fakty aj grafy a zvládať prechody k iným témam resp. zapájať médiá
 • moderovať „okrúhly stôl“ k predmetnej téme
 • a mnoho iného . . .

Celý tento vzdelávací program je súčasťou:

Chcem viac informácií o tomto vzdelávaní

Po vyplnení údajov Vás budeme kontaktovať. Pre urýchlenie komunikácie a na to, aby sme Vám vedeli relevantne poradiť s výberom, potrebujeme poznať niekoľko faktorov, ktoré podstatne ovplyvňujú vhodný výber. Preto nám, prosím, zanechajte Váš telefonický kontakt.

Nový semester začína 2.9.

Viac informácií

Ako sa prihlásiť?

Viac informácií

Prihlás sa dnes a získaj zľavu

Viac informácií

"Počítač, Google a veľa, veľa kávy."

Viac informácií

Ako uhradiť kurzovné?

Viac informácií

"Tí, ktorí kontrolujú kód, kontrolujú svet!"

Viac informácií

"Netreba čakať a odkladať štúdium."

Viac informácií

Kurzoviny

Viac informácií

"Najviac oceňujem prístup lektorov."

Viac informácií

"Prešiel som procesom zmeny."

Viac informácií

"IT bude stále v kurze."

Viac informácií

Ochutnávka nášho štúdia

Viac informácií

"Choď za svojim snom."

Viac informácií

Otázky a odpovede

Viac informácií

"Moje očakávania sa splnili."

Viac informácií

"Podstatný je záujem."

Viac informácií

Kontaktujte nás

Viac informácií

"V IT v kurze vedia, čo robia!"

Viac informácií

Prihlás sa do 31.7. a získaj zľavu 2%

Viac informácií

Preplatenie kurzovného cez ÚP

Viac informácií
x

ODCHÁDZAŠ?

Prihlás sa na odoberanie newslettra. Raz do mesiaca získaš informáciu o pripravovaných aktivitách a zároveň sa naučíš niečo nové nielen z oblasti IT.