IT v kurze > Štúdium > German Comprehension/Verständnis
Prejsť na navigáciu

German Comprehension (Verständnis / Porozumenie)

Štúdium: German Comprehension (Verständnis / Porozumenie): Miesto celé Slovensko
Štúdium: German Comprehension (Verständnis / Porozumenie): Poskytovateľ
Štúdium: German Comprehension (Verständnis / Porozumenie): Špecializácia NJ
Štúdium: German Comprehension (Verständnis / Porozumenie): Typ štúdia 5-mesačný vzdelávací program
Štúdium: German Comprehension (Verständnis / Porozumenie): Zameranie znalosť jazyka
Štúdium: German Comprehension (Verständnis / Porozumenie): Termín začiatku termín začiatku:
Štúdium: German Comprehension (Verständnis / Porozumenie): Dĺžka trvania 5 mesiacov/40 lekcií
Štúdium: German Comprehension (Verständnis / Porozumenie): Intenzita denne 3 hodiny denne
Štúdium: German Comprehension (Verständnis / Porozumenie): Celková cena obsahu celková hodnota obsahu 2000€
Štúdium: German Comprehension (Verständnis / Porozumenie): Cena cena pri jednorazovej platbe 2000€**

** Štúdium je možné absolvovať aj po jednotlivých semestroch, resp. rokoch - možnosti, ceny a spôsob ich úhrady sú uvedené v prihláške

Moderované online vzdelávanie

Vzdelávame prostredníctvom vzdelávacieho portálu METIS Academy prezenčnou (dennou) formou, pri ktorej dochádza k priamej komunikácii a interakcii študenta s lektorom a s ostatnými študentami vo virtuálnej učebni, pričom študent sa môže nachádzať na ľubovoľnom mieste a je pripojený online.

Certifikát 

MAC in German Comprehension/Verständnis

Pre koho je vzdelávací program určený 

Pre každého, kto ovláda všetky základné zákonitosti nemeckého jazyka a je aspoň bežným užívateľom PC. Taktiež pre všetkých tých, ktorí sa opakovane alebo dlhšiu dobu snažia nemecký jazyk naučiť, zatiaľ však bez výrazného pokroku, ale vedia spoľahlivo používať základy nemeckého jazyka.

Vstupný profil/požiadavky/prerekvizity

Kvalitné základy gramatiky a všeobecnej slovnej zásoby na úrovni A2. Predpokladáme vnútornú motiváciu účastníka preniknúť do sveta bezproblémového porozumenia a používania komunikácie na všeobecné témy v nemeckom jazyku.

Obsah/zloženie vzdelávacieho programu

Gramatika, slovná zásoba, písomný a ústny prejav zameraný na zvládnutie nasledovných oblastí:

 • porozumenie hlavným bodom prejavu, ak sa používa jasný spisovný jazyk a pri komunikácii ide o všeobecne známe javy
 • zvládnutie väčšiny situácií, s ktorými sa možno stretnúť na cestách v danej jazykovej oblasti
 • jednoducho a súvislo sa vyjadriť k známym témam a aj takým, ktoré niekoho osobne zaujímajú
 • opis skúseností a udalostí aj vo vzťahu k danému etniku - AT, CH, DE
 • opis snov, nádejí a cieľov a ako krátko zdôvodniť alebo objasniť svoje plány a názory
 • každá lekcia má tri fázy: „objav niečo nové“, „zlepši sa“ a „použi to v reálnej situácii“

Výstupný profil/znalosti absolventa vzdelávacieho programu

Absolvent vzdelávacieho programu sa bude môcť považovať za samostatného používateľa nemeckého jazyka v oblasti gramatiky a všeobecnej slovnej zásoby na úrovni B1 (dosiahnutie tejto jazykovej úrovne má väzbu aj na uplatnenie na trhu práce => absolvent získava všeobecne cenenú konkurenčnú výhodu tejto úrovne podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky a spĺňa minimálne požiadavky ohľadne znalosti nemeckého jazyka pri uchádzaní sa o zamestnanie), ktoré sú nevyhnutné pre dosiahnutie ďalšej úrovne znalosti nemeckého jazyka, a bude vedieť:
 • samostatne používať nemecký jazyk vo všetkých bežných situáciach
 • porozumieť písanému textu, televíznemu vysielaniu a filmom v nemeckom jazyku
 • komunikovať s kolegami alebo so zákazníkmi v nemecky hovoriacich krajinách po nemecky pri riešení odborných úloh vo vybranej oblasti
 • poznatky, fakty a metódy zamerané na dosiahnutie vyššej úrovne
 • rozširovať svoje vedomosti o krajinovedné a interkultúrne poznatky
 • porozumieť mnohým kultúrnym rozdielom a hodnotám
 • ktoré frázy používať a ktoré nie
 • nadväzovať súkromné i pracovné vzťahy i hľadať zamestnanie
 • ako sa integrovať v nemecky hovoriacom prostredí oveľa jednoduchšie
 • nadviazať kontakt s nemecky hovoriacimi osobami z hľadiska jazykových zručností
 • a mnoho iného . . .

Celý tento vzdelávací program je súčasťou:

Chcem viac informácií o tomto vzdelávaní

Po vyplnení údajov Vás budeme kontaktovať. Pre urýchlenie komunikácie a na to, aby sme Vám vedeli relevantne poradiť s výberom, potrebujeme poznať niekoľko faktorov, ktoré podstatne ovplyvňujú vhodný výber. Preto nám, prosím, zanechajte Váš telefonický kontakt.

Nový semester začína 2.9.

Viac informácií

Ako sa prihlásiť?

Viac informácií

Prihlás sa dnes a získaj zľavu

Viac informácií

"Počítač, Google a veľa, veľa kávy."

Viac informácií

Ako uhradiť kurzovné?

Viac informácií

"Tí, ktorí kontrolujú kód, kontrolujú svet!"

Viac informácií

"Netreba čakať a odkladať štúdium."

Viac informácií

Kurzoviny

Viac informácií

"Najviac oceňujem prístup lektorov."

Viac informácií

"Prešiel som procesom zmeny."

Viac informácií

"IT bude stále v kurze."

Viac informácií

Ochutnávka nášho štúdia

Viac informácií

"Choď za svojim snom."

Viac informácií

Otázky a odpovede

Viac informácií

"Moje očakávania sa splnili."

Viac informácií

"Podstatný je záujem."

Viac informácií

Kontaktujte nás

Viac informácií

"V IT v kurze vedia, čo robia!"

Viac informácií

Prihlás sa do 31.7. a získaj zľavu 2%

Viac informácií

Preplatenie kurzovného cez ÚP

Viac informácií
x

ODCHÁDZAŠ?

Prihlás sa na odoberanie newslettra. Raz do mesiaca získaš informáciu o pripravovaných aktivitách a zároveň sa naučíš niečo nové nielen z oblasti IT.