IT v kurze > Štúdium > German Communication/Verständigung
Prejsť na navigáciu

German Communication (Verständigung / Komunikácia)

Štúdium: German Communication (Verständigung / Komunikácia): Miesto celé Slovensko
Štúdium: German Communication (Verständigung / Komunikácia): Poskytovateľ
Štúdium: German Communication (Verständigung / Komunikácia): Špecializácia NJ
Štúdium: German Communication (Verständigung / Komunikácia): Typ štúdia 5-mesačný vzdelávací program
Štúdium: German Communication (Verständigung / Komunikácia): Zameranie znalosť jazyka
Štúdium: German Communication (Verständigung / Komunikácia): Termín začiatku termín začiatku:
Štúdium: German Communication (Verständigung / Komunikácia): Dĺžka trvania 5 mesiacov/40 lekcií
Štúdium: German Communication (Verständigung / Komunikácia): Intenzita denne 3 hodiny denne
Štúdium: German Communication (Verständigung / Komunikácia): Celková cena obsahu celková hodnota obsahu 2000€
Štúdium: German Communication (Verständigung / Komunikácia): Cena cena pri jednorazovej platbe 2000€**

** Štúdium je možné absolvovať aj po jednotlivých semestroch, resp. rokoch - možnosti, ceny a spôsob ich úhrady sú uvedené v prihláške

Moderované online vzdelávanie

Vzdelávame prostredníctvom vzdelávacieho portálu METIS Academy prezenčnou (dennou) formou, pri ktorej dochádza k priamej komunikácii a interakcii študenta s lektorom a s ostatnými študentami vo virtuálnej učebni, pričom študent sa môže nachádzať na ľubovoľnom mieste a je pripojený online.

Certifikát 

MAC in German Comprehension/Verständigung

Pre koho je vzdelávací program určený

Pre každého, kto ovláda všetky základné zákonitosti nemeckého jazyka, samostatne používa nemecký jazyk vo všetkých bežných situáciach a je aspoň bežným užívateľom PC.

Vstupný profil/požiadavky/prerekvizity

Kvalitné základy gramatiky a všeobecnej slovnej zásoby na úrovni B1. Predpokladáme vnútornú motiváciu účastníka neustále sa zlepšovať v komunikácii v nemeckom jazyku aj v súvislosti s odbornými diskusiami v konkrétnej oblasti.

Obsah/zloženie vzdelávacieho programu

Gramatika, slovná zásoba, písomný a ústny prejav zameraný na zvládnutie nasledovných oblastí:

 • gramaticky správne vystupovanie v podstatnej časti vlastného písomného i ústneho prejavu
 • porozumenie hlavným myšlienkam zložitejších textov s konkrétnymi i abstraktnými témami nielen v oblasti svojej špecializácie
 • porozumenie odborným diskusiám a vyjadrovanie sa k nim
 • dorozumieť sa spontánne a plynulo - normálny rozhovor s rodeným používateľom nemeckého jazyka
 • vyjadriť sa k jasne a detailne k širokému okruhu tém a uvádzať výhody a nevýhody existujúcich možností
 • každá lekcia má tri fázy: „objav niečo nové“, „zlepši sa“ a „použi to v reálnej situácii“

Výstupný profil/znalosti absolventa vzdelávacieho programu

Absolvent vzdelávacieho programu sa bude môcť považovať za spoľahlivého samostatného používateľa nemeckého jazyka v oblasti gramatiky a všeobecnej slovnej zásoby na úrovni B2.1 (dosiahnutie tejto jazykovej úrovne má väzbu aj na uplatnenie na trhu práce => absolvent získava mimoriadne cenenú konkurenčnú výhodu tejto úrovne podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky a spĺňa rozšírené požiadavky ohľadne znalosti nemeckého jazyka pri uchádzaní sa o zamestnanie), ktoré sú nevyhnutné pre dosiahnutie ďalšej úrovne znalosti nemeckého jazyka, a bude vedieť:
 • spoľahlivo samostatne používať nemecký jazyk vo všetkých bežných situáciach
 • porozumieť písanému textu, televíznemu a rozhlasovému vysielaniu aj filmom v nemeckom jazyku
 • komunikovať s kolegami alebo so zákazníkmi v nemecky hovoriacich krajinách po nemecky pri riešení odborných úloh vo vybranej oblasti
 • rozumieť jednoduchým odborným článkom
 • rozšíriť svoje poznatky o ďalšie fakty a metódy zamerané na dosiahnutie vyššej úrovne
 • naďalej rozšírovať svoje vedomosti o krajinovedné a interkultúrne poznatky na vyššej úrovni
 • zákonitosti Small Talk-u
 • zabodovať už na začiatku stretnutia a spraviť dobrý dojem
 • galantne ukončiť rozhovor a prípadne prejsť na inú tému
 • prijať pozvanie resp. slušne ho odmietnuť
 • aktívne využívať kontakt s nemecky hovoriacimi osobami z hľadiska jazykových zručností
 • a mnoho iného . . .

Celý tento vzdelávací program je súčasťou:

Chcem viac informácií o tomto vzdelávaní

Po vyplnení údajov Vás budeme kontaktovať. Pre urýchlenie komunikácie a na to, aby sme Vám vedeli relevantne poradiť s výberom, potrebujeme poznať niekoľko faktorov, ktoré podstatne ovplyvňujú vhodný výber. Preto nám, prosím, zanechajte Váš telefonický kontakt.

Kontaktujte nás

Viac informácií

Ochutnávka nášho štúdia

Viac informácií

Ako sa prihlásiť?

Viac informácií

Prihlás sa dnes a získaj zľavu

Viac informácií

"Počítač, Google a veľa, veľa kávy."

Viac informácií

Ako uhradiť kurzovné?

Viac informácií

"Tí, ktorí kontrolujú kód, kontrolujú svet!"

"Netreba čakať a odkladať štúdium."

Viac informácií

Kurzoviny

Viac informácií

"Najviac oceňujem prístup lektorov."

Viac informácií

"Prešiel som procesom zmeny."

Viac informácií

"IT bude stále v kurze."

x

ODCHÁDZAŠ?

Prihlás sa na odoberanie newslettra. Raz do mesiaca získaš informáciu o pripravovaných aktivitách a zároveň sa naučíš niečo nové nielen z oblasti IT.