IT v kurze > Štúdium > German Communication/Verständigung
Prejsť na navigáciu

German Communication (Verständigung / Komunikácia)

Štúdium: German Communication (Verständigung / Komunikácia): Miesto celé Slovensko
Štúdium: German Communication (Verständigung / Komunikácia): Poskytovateľ
Štúdium: German Communication (Verständigung / Komunikácia): Špecializácia NJ
Štúdium: German Communication (Verständigung / Komunikácia): Typ štúdia 5-mesačný vzdelávací program
Štúdium: German Communication (Verständigung / Komunikácia): Zameranie znalosť jazyka
Štúdium: German Communication (Verständigung / Komunikácia): Termín začiatku termín začiatku:
Štúdium: German Communication (Verständigung / Komunikácia): Dĺžka trvania 5 mesiacov/40 lekcií
Štúdium: German Communication (Verständigung / Komunikácia): Intenzita denne 3 hodiny denne
Štúdium: German Communication (Verständigung / Komunikácia): Celková cena obsahu celková hodnota obsahu 2000€
Štúdium: German Communication (Verständigung / Komunikácia): Cena cena pri jednorazovej platbe 2000€**

** Štúdium je možné absolvovať aj po jednotlivých semestroch, resp. rokoch - možnosti, ceny a spôsob ich úhrady sú uvedené v prihláške

Moderované online vzdelávanie

Vzdelávame prostredníctvom vzdelávacieho portálu METIS Academy prezenčnou (dennou) formou, pri ktorej dochádza k priamej komunikácii a interakcii študenta s lektorom a s ostatnými študentami vo virtuálnej učebni, pričom študent sa môže nachádzať na ľubovoľnom mieste a je pripojený online.

Certifikát 

MAC in German Comprehension/Verständigung

Pre koho je vzdelávací program určený

Pre každého, kto ovláda všetky základné zákonitosti nemeckého jazyka, samostatne používa nemecký jazyk vo všetkých bežných situáciach a je aspoň bežným užívateľom PC.

Vstupný profil/požiadavky/prerekvizity

Kvalitné základy gramatiky a všeobecnej slovnej zásoby na úrovni B1. Predpokladáme vnútornú motiváciu účastníka neustále sa zlepšovať v komunikácii v nemeckom jazyku aj v súvislosti s odbornými diskusiami v konkrétnej oblasti.

Obsah/zloženie vzdelávacieho programu

Gramatika, slovná zásoba, písomný a ústny prejav zameraný na zvládnutie nasledovných oblastí:

 • gramaticky správne vystupovanie v podstatnej časti vlastného písomného i ústneho prejavu
 • porozumenie hlavným myšlienkam zložitejších textov s konkrétnymi i abstraktnými témami nielen v oblasti svojej špecializácie
 • porozumenie odborným diskusiám a vyjadrovanie sa k nim
 • dorozumieť sa spontánne a plynulo - normálny rozhovor s rodeným používateľom nemeckého jazyka
 • vyjadriť sa k jasne a detailne k širokému okruhu tém a uvádzať výhody a nevýhody existujúcich možností
 • každá lekcia má tri fázy: „objav niečo nové“, „zlepši sa“ a „použi to v reálnej situácii“

Výstupný profil/znalosti absolventa vzdelávacieho programu

Absolvent vzdelávacieho programu sa bude môcť považovať za spoľahlivého samostatného používateľa nemeckého jazyka v oblasti gramatiky a všeobecnej slovnej zásoby na úrovni B2.1 (dosiahnutie tejto jazykovej úrovne má väzbu aj na uplatnenie na trhu práce => absolvent získava mimoriadne cenenú konkurenčnú výhodu tejto úrovne podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky a spĺňa rozšírené požiadavky ohľadne znalosti nemeckého jazyka pri uchádzaní sa o zamestnanie), ktoré sú nevyhnutné pre dosiahnutie ďalšej úrovne znalosti nemeckého jazyka, a bude vedieť:
 • spoľahlivo samostatne používať nemecký jazyk vo všetkých bežných situáciach
 • porozumieť písanému textu, televíznemu a rozhlasovému vysielaniu aj filmom v nemeckom jazyku
 • komunikovať s kolegami alebo so zákazníkmi v nemecky hovoriacich krajinách po nemecky pri riešení odborných úloh vo vybranej oblasti
 • rozumieť jednoduchým odborným článkom
 • rozšíriť svoje poznatky o ďalšie fakty a metódy zamerané na dosiahnutie vyššej úrovne
 • naďalej rozšírovať svoje vedomosti o krajinovedné a interkultúrne poznatky na vyššej úrovni
 • zákonitosti Small Talk-u
 • zabodovať už na začiatku stretnutia a spraviť dobrý dojem
 • galantne ukončiť rozhovor a prípadne prejsť na inú tému
 • prijať pozvanie resp. slušne ho odmietnuť
 • aktívne využívať kontakt s nemecky hovoriacimi osobami z hľadiska jazykových zručností
 • a mnoho iného . . .

Celý tento vzdelávací program je súčasťou:

Chcem viac informácií o tomto vzdelávaní

Po vyplnení údajov Vás budeme kontaktovať. Pre urýchlenie komunikácie a na to, aby sme Vám vedeli relevantne poradiť s výberom, potrebujeme poznať niekoľko faktorov, ktoré podstatne ovplyvňujú vhodný výber. Preto nám, prosím, zanechajte Váš telefonický kontakt.

Nový semester začína 2.9.

Viac informácií

Ako sa prihlásiť?

Viac informácií

Prihlás sa dnes a získaj zľavu

Viac informácií

"Počítač, Google a veľa, veľa kávy."

Viac informácií

Ako uhradiť kurzovné?

Viac informácií

"Tí, ktorí kontrolujú kód, kontrolujú svet!"

Viac informácií

"Netreba čakať a odkladať štúdium."

Viac informácií

Kurzoviny

Viac informácií

"Najviac oceňujem prístup lektorov."

Viac informácií

"Prešiel som procesom zmeny."

Viac informácií

"IT bude stále v kurze."

Viac informácií

Ochutnávka nášho štúdia

Viac informácií

"Choď za svojim snom."

Viac informácií

Otázky a odpovede

Viac informácií

"Moje očakávania sa splnili."

Viac informácií

"Podstatný je záujem."

Viac informácií

Kontaktujte nás

Viac informácií

"V IT v kurze vedia, čo robia!"

Viac informácií

Prihlás sa do 31.7. a získaj zľavu 2%

Viac informácií

Preplatenie kurzovného cez ÚP

Viac informácií
x

ODCHÁDZAŠ?

Prihlás sa na odoberanie newslettra. Raz do mesiaca získaš informáciu o pripravovaných aktivitách a zároveň sa naučíš niečo nové nielen z oblasti IT.