IT v kurze > Štúdium > C# II.
Prejsť na navigáciu

C# II.

Štúdium: C# II.: Miesto celé Slovensko
Štúdium: C# II.: Poskytovateľ
Štúdium: C# II.: Špecializácia IT
Štúdium: C# II.: Typ štúdia školenie
Štúdium: C# II.: Zameranie vývoj softvéru
Štúdium: C# II.: Termín začiatku termín začiatku:
Štúdium: C# II.: Dĺžka trvania 15 týždňov/30 lekcií
Štúdium: C# II.: Intenzita denne 3 hodiny denne
Štúdium: C# II.: Celková cena obsahu celková hodnota obsahu 2250€
Štúdium: C# II.: Cena cena 2250€

Moderované online vzdelávanie

Vzdelávame prostredníctvom vzdelávacieho portálu METIS Academy prezenčnou (dennou) formou, pri ktorej dochádza k priamej komunikácii a interakcii študenta s lektorom a s ostatnými študentami vo virtuálnej učebni, pričom študent sa môže nachádzať na ľubovoľnom mieste a je pripojený online.

Pre koho je školenie určené 

Pre tých, ktorí ovládajú základy vývoja softvéru v jazyku C# a chcú sa zdokonaliť vo vývoji softvérových aplikácií v jazyku C#.

Vstupný profil/požiadavky/prerekvizity

Skúsený užívateľ PC, ktorý už vie počítač správne a s istotou používať na pokročilej úrovni v príkazovom riadku, ovláda všeobecné základy programovania spoločné pre všetky programovacie jazyky, efektívnu manipuláciu so súbormi a adresármi v operačnom systéme Windows či verziovanie súborov/adresárov pomocou technológie GIT. Taktiež ovláda základné konštrukcie niektorého z programovacích jazykov -sekvencia, vetvenie, cyklus a typické formáty súborov (XML, JSON, CSV), objektovo orientovaný návrh, prácu s databázami a základy vývoja softvéru v jazyku C#. V ideálnom prípade má analytické a logické myslenie, pozerá sa na problémy z algoritmického hľadiska, zamýšľa sa nad tým, ako veci zjednodušiť a zautomatizovať a je odhodlaný na sebe pracovať.

Obsah školenia 

Pokročilejšie témy z oblasti C# a .NET:

• Prístup k dátam prostredníctvom knižnice Entity Framework

• Ako používať asynchrónne programovanie v C# .NET

• Viac o objektovo orientovanom programovaní

 • základné objektovo orientované návrhové vzory (Factory, Singleton, Builder, Prototype, Adapter, Bridge, Composite, Decorator, . . .)

• Čo je to Test Driven Development a prečo je dobré ho používať

• Viac o programovaní webových aplikácií v ASP.NET MVC

 • ako vytvárať a volať webové služby v ASP.NET Web API

• Ako vytvárať aplikácie pre cloud pomocou Azure App Services

• Základy používania Docker containers a Kubernetes

• Kompletný proces vývoja softvéru

 • vytvorenie plne funkčnej a odladenej aplikácie na základe špecifikácie

• Zdokonalenie algoritmického, analytického a logického myslenia

 • implementácia aplikácií
 • tímové projekty

• Best practices

 • ako využívať výhody objektovo orientovaného programovania
 • ako nájsť chybu v systéme a následne ju odstrániť (tzv. bugfixing)
 • clean code - prehľadný, štrukturovaný, samopopisujúci, bezpečný a rozšíriteľný

Výstupný profil/znalosti absolventa školenia

Absolvent školenia sa zdokonalí vo vývoji softvéru v jazyku C# a bude vedieť:

 • vytvárať kvalitné objektovo orientované aplikácie
 • pristupovať k dátam v databáze
 • využívať výhody asynchrónneho programovania
 • implementovať základné návrhové vzory (Singleton, Builder, Prototype, Abstract Method, . . .)
 • vytvoriť webovú aplikáciu v ASP.NET MVC
 • vytvárať a volať webové služby pomocou ASP.NET Web API
 • vytvoriť aplikáciu pre Azure cloud
 • vytvoriť aplikáciu v prostredí Docker a Kubernetes
 • a mnoho iného . . .

Celé toto školenie je súčasťou:

Chcem viac informácií o tomto vzdelávaní

Po vyplnení údajov Vás budeme kontaktovať. Pre urýchlenie komunikácie a na to, aby sme Vám vedeli relevantne poradiť s výberom, potrebujeme poznať niekoľko faktorov, ktoré podstatne ovplyvňujú vhodný výber. Preto nám, prosím, zanechajte Váš telefonický kontakt.

Nový semester začína 2.9.

Viac informácií

Ako sa prihlásiť?

Viac informácií

Prihlás sa dnes a získaj zľavu

Viac informácií

"Počítač, Google a veľa, veľa kávy."

Viac informácií

Ako uhradiť kurzovné?

Viac informácií

"Tí, ktorí kontrolujú kód, kontrolujú svet!"

Viac informácií

"Netreba čakať a odkladať štúdium."

Viac informácií

Kurzoviny

Viac informácií

"Najviac oceňujem prístup lektorov."

Viac informácií

"Prešiel som procesom zmeny."

Viac informácií

"IT bude stále v kurze."

Viac informácií

Ochutnávka nášho štúdia

Viac informácií

"Choď za svojim snom."

Viac informácií

Otázky a odpovede

Viac informácií

"Moje očakávania sa splnili."

Viac informácií

"Podstatný je záujem."

Viac informácií

Kontaktujte nás

Viac informácií

"V IT v kurze vedia, čo robia!"

Viac informácií

Prihlás sa do 31.5. a získaj zľavu 6%

Viac informácií

Preplatenie kurzovného pre UoZ

Viac informácií
x

ODCHÁDZAŠ?

Prihlás sa na odoberanie newslettra. Raz do mesiaca získaš informáciu o pripravovaných aktivitách a zároveň sa naučíš niečo nové nielen z oblasti IT.