IT v kurze > Štúdium > C# II.
Prejsť na navigáciu

C# II.

Štúdium: C# II.: Miesto celé Slovensko
Štúdium: C# II.: Poskytovateľ
Štúdium: C# II.: Špecializácia IT
Štúdium: C# II.: Typ štúdia školenie
Štúdium: C# II.: Zameranie vývoj softvéru
Štúdium: C# II.: Termín začiatku termín začiatku:
Štúdium: C# II.: Dĺžka trvania 15 týždňov/30 lekcií
Štúdium: C# II.: Intenzita denne 3 hodiny denne
Štúdium: C# II.: Celková cena obsahu celková hodnota obsahu 2250€
Štúdium: C# II.: Cena cena 2250€

Moderované online vzdelávanie

Vzdelávame prostredníctvom vzdelávacieho portálu METIS Academy prezenčnou (dennou) formou, pri ktorej dochádza k priamej komunikácii a interakcii študenta s lektorom a s ostatnými študentami vo virtuálnej učebni, pričom študent sa môže nachádzať na ľubovoľnom mieste a je pripojený online.

Pre koho je školenie určené 

Pre tých, ktorí ovládajú základy vývoja softvéru v jazyku C# a chcú sa zdokonaliť vo vývoji softvérových aplikácií v jazyku C#.

Vstupný profil/požiadavky/prerekvizity

Skúsený užívateľ PC, ktorý už vie počítač správne a s istotou používať na pokročilej úrovni v príkazovom riadku, ovláda všeobecné základy programovania spoločné pre všetky programovacie jazyky, efektívnu manipuláciu so súbormi a adresármi v operačnom systéme Windows či verziovanie súborov/adresárov pomocou technológie GIT. Taktiež ovláda základné konštrukcie niektorého z programovacích jazykov -sekvencia, vetvenie, cyklus a typické formáty súborov (XML, JSON, CSV), objektovo orientovaný návrh, prácu s databázami a základy vývoja softvéru v jazyku C#. V ideálnom prípade má analytické a logické myslenie, pozerá sa na problémy z algoritmického hľadiska, zamýšľa sa nad tým, ako veci zjednodušiť a zautomatizovať a je odhodlaný na sebe pracovať.

Obsah školenia 

Pokročilejšie témy z oblasti C# a .NET:

• Prístup k dátam prostredníctvom knižnice Entity Framework

• Ako používať asynchrónne programovanie v C# .NET

• Viac o objektovo orientovanom programovaní

 • základné objektovo orientované návrhové vzory (Factory, Singleton, Builder, Prototype, Adapter, Bridge, Composite, Decorator, . . .)

• Čo je to Test Driven Development a prečo je dobré ho používať

• Viac o programovaní webových aplikácií v ASP.NET MVC

 • ako vytvárať a volať webové služby v ASP.NET Web API

• Ako vytvárať aplikácie pre cloud pomocou Azure App Services

• Základy používania Docker containers a Kubernetes

• Kompletný proces vývoja softvéru

 • vytvorenie plne funkčnej a odladenej aplikácie na základe špecifikácie

• Zdokonalenie algoritmického, analytického a logického myslenia

 • implementácia aplikácií
 • tímové projekty

• Best practices

 • ako využívať výhody objektovo orientovaného programovania
 • ako nájsť chybu v systéme a následne ju odstrániť (tzv. bugfixing)
 • clean code - prehľadný, štrukturovaný, samopopisujúci, bezpečný a rozšíriteľný

Výstupný profil/znalosti absolventa školenia

Absolvent školenia sa zdokonalí vo vývoji softvéru v jazyku C# a bude vedieť:

 • vytvárať kvalitné objektovo orientované aplikácie
 • pristupovať k dátam v databáze
 • využívať výhody asynchrónneho programovania
 • implementovať základné návrhové vzory (Singleton, Builder, Prototype, Abstract Method, . . .)
 • vytvoriť webovú aplikáciu v ASP.NET MVC
 • vytvárať a volať webové služby pomocou ASP.NET Web API
 • vytvoriť aplikáciu pre Azure cloud
 • vytvoriť aplikáciu v prostredí Docker a Kubernetes
 • a mnoho iného . . .

Celé toto školenie je súčasťou:

Chcem viac informácií o tomto vzdelávaní

Po vyplnení údajov Vás budeme kontaktovať. Pre urýchlenie komunikácie a na to, aby sme Vám vedeli relevantne poradiť s výberom, potrebujeme poznať niekoľko faktorov, ktoré podstatne ovplyvňujú vhodný výber. Preto nám, prosím, zanechajte Váš telefonický kontakt.

Kontaktujte nás

Viac informácií

Ochutnávka nášho štúdia

Viac informácií

Ako sa prihlásiť?

Viac informácií

Prihlás sa dnes a získaj zľavu

Viac informácií

"Počítač, Google a veľa, veľa kávy."

Viac informácií

Ako uhradiť kurzovné?

Viac informácií

"Tí, ktorí kontrolujú kód, kontrolujú svet!"

"Netreba čakať a odkladať štúdium."

Viac informácií

Kurzoviny

Viac informácií

"Najviac oceňujem prístup lektorov."

Viac informácií

"Prešiel som procesom zmeny."

Viac informácií

"IT bude stále v kurze."

x

ODCHÁDZAŠ?

Prihlás sa na odoberanie newslettra. Raz do mesiaca získaš informáciu o pripravovaných aktivitách a zároveň sa naučíš niečo nové nielen z oblasti IT.