IT v kurze > Štúdium > C# Developer Medior
Prejsť na navigáciu

C# Developer Medior

 Štúdium: C# Developer Medior: Miesto celé Slovensko
 Štúdium: C# Developer Medior: Poskytovateľ TRY IT  
 Štúdium: C# Developer Medior: Špecializácia IT
 Štúdium: C# Developer Medior: Typ štúdia 1-ročné štúdium
  Štúdium: C# Developer Medior: Termín začiatku termín začiatku: 28.september 2020 1.február 2021*
  Štúdium: C# Developer Medior: Dĺžka trvania 1 rok/100 lekcií
 Štúdium: C# Developer Medior: Intenzita denne 3 hodiny denne
  Štúdium: C# Developer Medior: Celková cena obsahu celková hodnota obsahu  6500€
 Štúdium: C# Developer Medior: Cena cena pri jednorazovej platbe 4000€ (semester 2000€)**

* 28.9.2020 sa začína úvodný týždeň, 5.10.2020 sa začína s výučbou | 1.2.2021 sa začína úvodný týždeň, 8.2.2021 sa začína s výučbou

** Štúdium je možné absolvovať aj po jednotlivých semestroch, resp. rokoch - možnosti, ceny a spôsob ich úhrady sú uvedené v prihláške.
(Využite zľavový countdown.)

 

Moderované online vzdelávanie 

Vzdelávame prostredníctvom vzdelávacieho portálu METIS Academy prezenčnou (dennou) formou, pri ktorej dochádza k priamej komunikácii a interakcii študenta s lektorom a s ostatnými študentami vo virtuálnej učebni, pričom študent sa môže nachádzať na ľubovoľnom mieste a je pripojený online.

Certifikát 

MAC in C# Development Junior + MAC in C# Development Medior

Pre koho je štúdium určené

Pre tých, ktorí ovládajú základy vývoja softvéru v jazyku C# a chcú sa zdokonaliť vo vývvoji softvérových aplikácií v jazyku C#.

Vstupný profil/požiadavky/prerekvizity

Chuť učiť sa s cieľom zdokonaliť svoje znalosti a zručnosti pri práci s PC. Skúsený užívateľ PC, ktorý už vie počítač správne a s istotou používať na pokročilej úrovni v príkazovom riadku, ovláda všeobecné základy programovania spoločné pre všetky programovacie jazyky, efektívnu manipuláciu so súbormi a adresármi v operačnom systéme Windows či verziovanie súborov/adresárov pomocou technológie GIT. Taktiež ovláda základné konštrukcie niektorého z programovacích jazykov -sekvencia, vetvenie, cyklus a typické formáty súborov (XML, JSON, CSV), objektovo orientovaný návrh a základy vývoja softvéru v jazyku Java. V ideálnom prípade má analytické a logické myslenie, pozerá sa na problémy z algoritmického hľadiska, zamýšľa sa nad tým, ako veci zjednodušiť a zautomatizovať a je odhodlaný na sebe pracovať.

Skladá sa z: 

Výstupný profil/znalosti absolventa štúdia

Absolvent vzdelávacieho programu bude na vyššej úrovni ovládať základy programovania v jazyku C#, prácu s databázami a bude vedieť všetko to, čo C# Developer Junior a navyše:

 • nainštalovať a nakonfigurovať najpoužívanejšie databázové systémy, ktoré sú naviac voľne dostupné – MySQL a PostgreSQL
 • pracovať s rôznymi typmi databázových objektov: tabuľka, pohľad, spúšťač, procedúra, synonymum, adresár, schéma a iné
 • pracovať s agregačnými funkciami nad údajmi v databáze
 • pracovať s operáciami typu DDL (operácie pracujúce nad štruktúrou databázy) a DML (operácie pracujúce nad údajmi v databáze)
 • zvýšiť performance/výkonnosť svojich dopytov
 • používať vnorené SELECT príkazy
 • používať všetky typy JOIN operácie
 • používať ALIASy
 • vytvárať spojenie k databáze použijúc JDBC API
 • vytvárať kvalitné objektovo orientované aplikácie
 • pristupovať k dátam v databáze
 • využívať výhody asynchrónneho programovania
 • implementovať základné návrhové vzory (Singleton, Builder, Prototype, Abstract Method, . . .)
 • vytvoriť webovú aplikáciu v ASP.NET MVC
 • vytvárať a volať webové služby pomocou ASP.NET Web API
 • vytvoriť aplikáciu pre Azure cloud
 • vytvoriť aplikáciu v prostredí Docker a Kubernetes
 • a mnoho iného . . .

Celé toto štúdium je súčasťou:

Štúdium: C# Developer Medior: 

Chcem viac informácií o tomto vzdelávaní

Po vyplnení údajov dostanete email s ďalšími informáciami.