IT v kurze > Štúdium > C# Developer Medior
Prejsť na navigáciu

C# Developer Medior

 Štúdium: C# Developer Medior: Miesto celé Slovensko
 Štúdium: C# Developer Medior: Poskytovateľ TRY IT  
 Štúdium: C# Developer Medior: Špecializácia IT
 Štúdium: C# Developer Medior: Typ štúdia 1-ročné štúdium
  Štúdium: C# Developer Medior: Termín začiatku termín začiatku:
4. september 2023 
5. február 2024*
  Štúdium: C# Developer Medior: Dĺžka trvania 1 rok/100 lekcií
 Štúdium: C# Developer Medior: Intenzita denne 3 hodiny denne
  Štúdium: C# Developer Medior: Celková cena obsahu celková hodnota obsahu  6500€
 Štúdium: C# Developer Medior: Cena cena pri jednorazovej platbe 4000€ (semester 2000€)**

* 4.9.2023 sa začína úvodný týždeň, 11.9.2023 sa začína s výučbou | 5.2.2024 sa začína úvodný týždeň, 12.2.2024 sa začína s výučbou

** Štúdium je možné absolvovať aj po jednotlivých semestroch, resp. rokoch - možnosti, ceny a spôsob ich úhrady sú uvedené v prihláške.
(Využite zľavový countdown.)

Moderované online vzdelávanie 

Vzdelávame prostredníctvom vzdelávacieho portálu METIS Academy online formou. Pri spoločných seminároch, cvičeniach a konzultáciách dochádza k priamej komunikácii a interakcii študenta s lektorom a s ostatnými študentami vo virtuálnej učebni, pričom študent sa môže nachádzať na ľubovoľnom mieste a je pripojený online.

Certifikát 

MAC in C# Development Junior + MAC in C# Development Medior

Pre koho je štúdium určené

Pre tých, ktorí ovládajú základy vývoja softvéru v jazyku C# a chcú sa zdokonaliť vo vývvoji softvérových aplikácií v jazyku C#.

Vstupný profil/požiadavky/prerekvizity

Chuť učiť sa s cieľom zdokonaliť svoje znalosti a zručnosti pri práci s PC. Skúsený užívateľ PC, ktorý už vie počítač správne a s istotou používať na pokročilej úrovni v príkazovom riadku, ovláda všeobecné základy programovania spoločné pre všetky programovacie jazyky, efektívnu manipuláciu so súbormi a adresármi v operačnom systéme Windows či verziovanie súborov/adresárov pomocou technológie GIT. Taktiež ovláda základné konštrukcie niektorého z programovacích jazykov -sekvencia, vetvenie, cyklus a typické formáty súborov (XML, JSON, CSV), objektovo orientovaný návrh a základy vývoja softvéru v jazyku Java. V ideálnom prípade má analytické a logické myslenie, pozerá sa na problémy z algoritmického hľadiska, zamýšľa sa nad tým, ako veci zjednodušiť a zautomatizovať a je odhodlaný na sebe pracovať.

Skladá sa z: 

Výstupný profil/znalosti absolventa štúdia

Absolvent vzdelávacieho programu bude na vyššej úrovni ovládať základy programovania v jazyku C#, prácu s databázami a bude vedieť všetko to, čo C# Developer Junior a navyše:

 • nainštalovať a nakonfigurovať najpoužívanejšie databázové systémy, ktoré sú naviac voľne dostupné – MySQL a PostgreSQL
 • pracovať s rôznymi typmi databázových objektov: tabuľka, pohľad, spúšťač, procedúra, synonymum, adresár, schéma a iné
 • pracovať s agregačnými funkciami nad údajmi v databáze
 • pracovať s operáciami typu DDL (operácie pracujúce nad štruktúrou databázy) a DML (operácie pracujúce nad údajmi v databáze)
 • zvýšiť performance/výkonnosť svojich dopytov
 • používať vnorené SELECT príkazy
 • používať všetky typy JOIN operácie
 • používať ALIASy
 • vytvárať spojenie k databáze použijúc JDBC API
 • vytvárať kvalitné objektovo orientované aplikácie
 • pristupovať k dátam v databáze
 • využívať výhody asynchrónneho programovania
 • implementovať základné návrhové vzory (Singleton, Builder, Prototype, Abstract Method, . . .)
 • vytvoriť webovú aplikáciu v ASP.NET MVC
 • vytvárať a volať webové služby pomocou ASP.NET Web API
 • vytvoriť aplikáciu pre Azure cloud
 • vytvoriť aplikáciu v prostredí Docker a Kubernetes
 • a mnoho iného . . .

Celé toto štúdium je súčasťou:

Štúdium: C# Developer Medior: 

Chcem viac informácií o tomto vzdelávaní

Po vyplnení údajov Vás budeme kontaktovať. Pre urýchlenie komunikácie a na to, aby sme Vám vedeli relevantne poradiť s výberom, potrebujeme poznať niekoľko faktorov, ktoré podstatne ovplyvňujú vhodný výber. Preto nám, prosím, zanechajte Váš telefonický kontakt.

Kontaktujte nás

Viac informácií

Ochutnávka nášho štúdia

Viac informácií

Ako sa prihlásiť?

Viac informácií

Prihlás sa dnes a získaj zľavu

Viac informácií

"Počítač, Google a veľa, veľa kávy."

Viac informácií

Ako uhradiť kurzovné?

Viac informácií

"Tí, ktorí kontrolujú kód, kontrolujú svet!"

"Netreba čakať a odkladať štúdium."

Viac informácií

Kurzoviny

Viac informácií

"Najviac oceňujem prístup lektorov."

Viac informácií

"Prešiel som procesom zmeny."

Viac informácií

"IT bude stále v kurze."

x

ODCHÁDZAŠ?

Prihlás sa na odoberanie newslettra. Raz do mesiaca získaš informáciu o pripravovaných aktivitách a zároveň sa naučíš niečo nové nielen z oblasti IT.