Prejsť na navigáciu

Celá ponuka vzdelávania


Vyberte si z našej ponuky vzdelávania, vďaka ktorému nielen zdokonalíte svoje znalosti a zručnosti v IT a v nemeckom jazyku, ale aj získate nové atraktívne zamestnanie.

Všetko Informačné technológie Nemecký jazyk Informačné technológie
+ nemecký jazyk
Všetko 2,5 – 3 roky 1 rok 5 mesiacov 10/20/30 lekcií

Po absolvovaní ľubovoľného nášho kurzu, školenia, balíka školení, vzdelávacieho programu alebo 1-ročného štúdia je možné pokračovať v komplexnom 2,5-ročnom štúdiu METIS Academy Software Engineer za zvýhodnených podmienok.

Po absolvovaní ľubovoľného nášho vzdelávacieho programu zameraného na nemecký jazyk je možné pokračovať v komplexnom 3-ročnom štúdiu METIS Academy German Language za zvýhodnených podmienok.

Po absolvovaní ľubovoľného nášho kurzu, školenia, balíka školení, vzdelávacieho programu alebo 1-ročného štúdia je možné pokračovať v 3-ročnom kombinovanom štúdiu METIS Academy Software Engineer + METIS Academy German Language za zvýhodnených podmienok.

Prvé dva ročníky 2,5-ročného štúdia METIS Academy Software Engineer je možné študovať v ľubovoľnom poradí. V prípade voľby štandardného poradia ročníkov je možné zvoliť si zameranie 2. ročníka (Java alebo C#) na konci 1. ročníka štúdia.

Súčasťou 1. ročníka 2,5-ročného štúdia METIS Academy Software Engineer - Front-End Developer + Software Tester - od poskytovateľa výučby TRY IT je aj kompletný vzdelávací program Office Specialist/Manager. Obsah štúdia 1. ročníka 2,5-ročného štúdia METIS Academy Software Engineer - Java Developer Medior a C# Developer Medior - je rovnaký bez ohľadu na poskytovateľa výučby. IT v kurze však podporuje v nadobudnutí kľúčových kompetencií uchádzačov o (nové) zamestnanie, resp. ich kariérny štart, aj vo finančnej oblasti, a to formou nižšieho zápisného, možnosťou voľby počtu splátok (bez navýšenia kurzovného, t.j. pri nezmenenej celkovej cene štúdia) tak, aby najnižšia mesačná splátka bola maximálne na úrovni zápisného (s možnosťou odloženia splácania týchto mesačných splátok pre nezamestnaných).

Pri každom 5-mesačnom INTENZÍVNOM vzdelávacom programe (dva 5-mesačné vzdelávacie programy prebiehajúce súbežne, z ktorých jeden je vždy Office Specialist/Manager) je intenzita vzdelávania 6 hodín denne počas pracovných dní. IT v kurze však podporuje v nadobudnutí kľúčových kompetencií uchádzačov o (nové) zamestnanie, resp. ich kariérny štart, aj vo finančnej oblasti, a to formou nižšieho zápisného, možnosťou voľby počtu splátok (bez navýšenia kurzovného, t.j. pri nezmenenej celkovej cene vzdelávacieho programu) tak, aby najnižšia mesačná splátka bola maximálne na úrovni zápisného (s možnosťou odloženia splácania týchto mesačných splátok pre nezamestnaných). Možnosť preplatenia úradom práce cez KOMPAS+ (ohľadne vyplnenia žiadosti nás kontaktujte).

Intenzita vzdelávania je 1,5/3 hodiny denne počas pracovných dní v závislosti od dĺžky trvania školenia (jedna lekcia týždenne/dve lekcie týždenne). Školenia sú zamerané na získanie znalostí v určitej oblasti a balíky školení sú zamerané na dosiahnutie určitej úrovne práce s PC, resp. na získanie znalostí v určitej oblasti IT spolu so zručnosťami potrebnými pri uchádzaní sa o prácu na konkrétnej pracovnej pozícii. Všetky dostupné školenia/balíky školení - na ktoré je možné sa momentálne prihlásiť - sú spojené do 5-mesačného vzdelávacieho programu Office Specialist/Manager. Balík školení má zvýhodnenú cenu v porovnaní so súčtom cien školení, z ktorých je zložený. Cena vzdelávacieho programu Office Specialist/Manager je ešte viac zvýhodnená.

Štúdium sa skladá zo 6 semestrov. Prihlásiť sa je možné na celé 3-ročné štúdium alebo na 1, 2 alebo 3 semestre (následne samostatne na ďalší 1, 2 alebo 3 semestre). Celková cena za štúdium sa môže líšiť v závislosti od zvoleného spôsobu jej úhrady. Štúdium začína vždy 1. semestrom German Interview/Einführung bez ohľadu na dĺžku trvania zvoleného štúdia (v budúcnosti bude možné začať štúdium aj iným semestrom).

Obsah štúdia je rovnaký bez ohľadu na poskytovateľa výučby. IT v kurze však podporuje v nadobudnutí kľúčových kompetencií uchádzačov o (nové) zamestnanie, resp. ich kariérny štart, aj vo finančnej oblasti, a to formou nižšieho zápisného, možnosťou voľby počtu splátok (bez navýšenia kurzovného, t.j. pri nezmenenej celkovej cene štúdia) tak, aby najnižšia mesačná splátka bola maximálne na úrovni zápisného (s možnosťou odloženia splácania týchto mesačných splátok pre nezamestnaných).

Obsah vzdelávacieho programu je rovnaký bez ohľadu na poskytovateľa výučby. IT v kurze však podporuje v nadobudnutí kľúčových kompetencií uchádzačov o (nové) zamestnanie, resp. ich kariérny štart, aj vo finančnej oblasti, a to formou nižšieho zápisného, možnosťou voľby počtu splátok (bez navýšenia kurzovného, t.j. pri nezmenenej celkovej cene vzdelávacieho programu) tak, aby najnižšia mesačná splátka bola maximálne na úrovni zápisného (s možnosťou odloženia splácania týchto mesačných splátok pre nezamestnaných).

Pre takto zvolené kritériá nie je momentálne dostupné žiadne vzdelávanie.

Prihlásiť sa je možné na celé kombinované 3-ročné štúdium alebo iba do 1. ročníka (následne samostatne do ďalších ročníkov). Celková cena za štúdium sa môže líšiť v závislosti od zvoleného spôsobu jej úhrady. Intenzita výučby je 6 hodín denne počas pracovných dní. Prvý alebo posledný semester 3-ročného kombinovaného štúdia prebieha iba výuka nemeckého jazyka.

Pre takto zvolené kritériá nie je momentálne dostupné žiadne vzdelávanie.

Pri každom 5-mesačnom INTENZÍVNOM vzdelávacom programe (dva 5-mesačné vzdelávacie programy prebiehajúce súbežne, z ktorých jeden je vždy Office Specialist/Manager) je intenzita vzdelávania 6 hodín denne počas pracovných dní. IT v kurze však podporuje v nadobudnutí kľúčových kompetencií uchádzačov o (nové) zamestnanie, resp. ich kariérny štart, aj vo finančnej oblasti, a to formou nižšieho zápisného, možnosťou voľby počtu splátok (bez navýšenia kurzovného, t.j. pri nezmenenej celkovej cene vzdelávacieho programu) tak, aby najnižšia mesačná splátka bola maximálne na úrovni zápisného (s možnosťou odloženia splácania týchto mesačných splátok pre nezamestnaných). Možnosť preplatenia úradom práce cez KOMPAS+ (ohľadne vyplnenia žiadosti nás kontaktujte).

Pre takto zvolené kritériá nie je momentálne dostupné žiadne vzdelávanie.

Pomocou filtra je možné zúžiť zobrazenú ponuku vzdelávania podľa vlastných kritérií.

Dostupné vzdelávanie na základe zvolených kritérií:Nový semester začína 2.9.

Viac informácií

Ako sa prihlásiť?

Viac informácií

Prihlás sa dnes a získaj zľavu

Viac informácií

"Počítač, Google a veľa, veľa kávy."

Viac informácií

Ako uhradiť kurzovné?

Viac informácií

"Tí, ktorí kontrolujú kód, kontrolujú svet!"

Viac informácií

"Netreba čakať a odkladať štúdium."

Viac informácií

Kurzoviny

Viac informácií

"Najviac oceňujem prístup lektorov."

Viac informácií

"Prešiel som procesom zmeny."

Viac informácií

"IT bude stále v kurze."

Viac informácií

Ochutnávka nášho štúdia

Viac informácií

"Choď za svojim snom."

Viac informácií

Otázky a odpovede

Viac informácií

"Moje očakávania sa splnili."

Viac informácií

"Podstatný je záujem."

Viac informácií

Kontaktujte nás

Viac informácií

"V IT v kurze vedia, čo robia!"

Viac informácií

Prihlás sa do 30.6. a získaj zľavu 4%

Viac informácií

Preplatenie kurzovného pre UoZ

Viac informácií
x

ODCHÁDZAŠ?

Prihlás sa na odoberanie newslettra. Raz do mesiaca získaš informáciu o pripravovaných aktivitách a zároveň sa naučíš niečo nové nielen z oblasti IT.