IT v kurze > Štúdium > 1. ročník 3-ročného METIS Academy German Language
Prejsť na navigáciu

1. ročník 3-ročného METIS Academy German Language

 Štúdium: 1. ročník 3-ročného METIS Academy German Language: Miesto celé Slovensko
 Štúdium: 1. ročník 3-ročného METIS Academy German Language: Poskytovateľ IT v kurze
 Štúdium: 1. ročník 3-ročného METIS Academy German Language: Špecializácia NJ
 Štúdium: 1. ročník 3-ročného METIS Academy German Language: Typ štúdia 1-ročné štúdium
  Štúdium: 1. ročník 3-ročného METIS Academy German Language: Zameranie znalosť jazyka 
  Štúdium: 1. ročník 3-ročného METIS Academy German Language: Termín začiatku termín začiatku:
4. september 2023 
5. február 2024*
  Štúdium: 1. ročník 3-ročného METIS Academy German Language: Dĺžka trvania 1 rok/80 lekcií
 Štúdium: 1. ročník 3-ročného METIS Academy German Language: Intenzita denne 3 hodiny denne
  Štúdium: 1. ročník 3-ročného METIS Academy German Language: Celková cena obsahu celková hodnota obsahu  4000€
 Štúdium: 1. ročník 3-ročného METIS Academy German Language: Cena cena 3590€    (semester 1795€)**

* 4.9.2023 sa začína úvodný týždeň, 11.9.2023 sa začína s výučbou | 5.2.2024 sa začína úvodný týždeň, 12.2.2024 sa začína s výučbou

** Štúdium je možné absolvovať aj po jednotlivých semestroch, resp. rokoch - možnosti, ceny a spôsob ich úhrady sú uvedené v prihláške.
(Využite zľavový countdown.)


Moderované online vzdelávanie 

Vzdelávame prostredníctvom vzdelávacieho portálu METIS Academy online formou. Pri spoločných seminároch, cvičeniach a konzultáciách dochádza k priamej komunikácii a interakcii študenta s lektorom a s ostatnými študentami vo virtuálnej učebni, pričom študent sa môže nachádzať na ľubovoľnom mieste a je pripojený online.

Certifikát 

MAC in German Interview/Einführung + MAC in German Comprehension/Verständnis

Pre koho je štúdium určené

Pre každého, kto nemá žiadnu - resp. minimálnu - znalosť nemeckého jazyka alebo má nesprávne podané/pochopené základy nemeckého jazyka a je aspoň bežným užívateľom PC. Taktiež pre všetkých tých, ktorí sa opakovane alebo dlhšiu dobu snažia nemecký jazyk naučiť, zatiaľ však bez výrazného pokroku.

Vstupný profil/požiadavky/prerekvizity

Predpokladáme vnútornú motiváciu účastníka získať kvalitné základy pre spoľahlivé ovládanie nemeckého jazyka a preniknúť do sveta bezproblémového porozumenia a používania komunikácie na všeobecné témy v nemeckom jazyku.

Skladá sa z: 

Výstupný profil/znalosti absolventa štúdia

Absolvent štúdia sa bude môcť považovať za samostatného používateľa nemeckého jazyka v oblasti gramatiky a všeobecnej slovnej zásoby na úrovni B1 (dosiahnutie tejto jazykovej úrovne má väzbu aj na uplatnenie na trhu práce => absolvent získava všeobecne cenenú konkurenčnú výhodu tejto úrovne podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky a spĺňa minimálne požiadavky ohľadne znalosti nemeckého jazyka pri uchádzaní sa o zamestnanie), ktoré sú nevyhnutné pre dosiahnutie ďalšej úrovne znalosti nemeckého jazyka, a bude vedieť:
 • samostatne používať nemecký jazyk vo všetkých bežných situáciach
 • porozumieť písanému textu, televíznemu vysielaniu a filmom v nemeckom jazyku
 • komunikovať s kolegami alebo so zákazníkmi v nemecky hovoriacich krajinách po nemecky pri riešení odborných úloh vo vybranej oblasti
 • poznatky, fakty a metódy zamerané na dosiahnutie vyššej úrovne
 • rozširovať svoje vedomosti o krajinovedné a interkultúrne poznatky
 • porozumieť mnohým kultúrnym rozdielom a hodnotám
 • ktoré frázy používať a ktoré nie
 • nadväzovať súkromné i pracovné vzťahy i hľadať zamestnanie
 • ako sa integrovať v nemecky hovoriacom prostredí oveľa jednoduchšie
 • nadviazať kontakt s nemecky hovoriacimi osobami z hľadiska jazykových zručností
 • a mnoho iného . . .

Celé toto štúdium je súčasťou:

Chcem viac informácií o tomto vzdelávaní

Po vyplnení údajov Vás budeme kontaktovať. Pre urýchlenie komunikácie a na to, aby sme Vám vedeli relevantne poradiť s výberom, potrebujeme poznať niekoľko faktorov, ktoré podstatne ovplyvňujú vhodný výber. Preto nám, prosím, zanechajte Váš telefonický kontakt.

Kontaktujte nás

Viac informácií

Ochutnávka nášho štúdia

Viac informácií

Ako sa prihlásiť?

Viac informácií

Prihlás sa dnes a získaj zľavu

Viac informácií

"Počítač, Google a veľa, veľa kávy."

Viac informácií

Ako uhradiť kurzovné?

Viac informácií

"Tí, ktorí kontrolujú kód, kontrolujú svet!"

"Netreba čakať a odkladať štúdium."

Viac informácií

Kurzoviny

Viac informácií

"Najviac oceňujem prístup lektorov."

Viac informácií

"Prešiel som procesom zmeny."

Viac informácií

"IT bude stále v kurze."

x

ODCHÁDZAŠ?

Prihlás sa na odoberanie newslettra. Raz do mesiaca získaš informáciu o pripravovaných aktivitách a zároveň sa naučíš niečo nové nielen z oblasti IT.