IT v kurze > Štúdium > 1. ročník 3-ročného METIS Academy German Language
Prejsť na navigáciu

1. ročník 3-ročného METIS Academy German Language

Štúdium: 1. ročník 3-ročného METIS Academy German Language: Miesto celé Slovensko
Štúdium: 1. ročník 3-ročného METIS Academy German Language: Poskytovateľ IT v kurze
Štúdium: 1. ročník 3-ročného METIS Academy German Language: Špecializácia NJ
Štúdium: 1. ročník 3-ročného METIS Academy German Language: Typ štúdia 1-ročné štúdium
Štúdium: 1. ročník 3-ročného METIS Academy German Language: Zameranie znalosť jazyka
Štúdium: 1. ročník 3-ročného METIS Academy German Language: Termín začiatku termín začiatku: 10.marec 2021 6.september 2021*
Štúdium: 1. ročník 3-ročného METIS Academy German Language: Dĺžka trvania 1 rok/80 lekcií
Štúdium: 1. ročník 3-ročného METIS Academy German Language: Intenzita denne 3 hodiny denne
Štúdium: 1. ročník 3-ročného METIS Academy German Language: Celková cena obsahu celková hodnota obsahu 4000€
 Štúdium: 1. ročník 3-ročného METIS Academy German Language: Cena cena 3590€    (semester 1795€)**

* 10.3.2021 sa začína úvodný týždeň, 15.3.2021 sa začína s výučbou | 6.9.2021 sa začína úvodný týždeň, 13.9.2021 sa začína s výučbou

** Štúdium je možné absolvovať aj po jednotlivých semestroch, resp. rokoch - možnosti, ceny a spôsob ich úhrady sú uvedené v prihláške.
(Využite zľavový countdown.)

Moderované online vzdelávanie

Vzdelávame prostredníctvom vzdelávacieho portálu METIS Academy prezenčnou (dennou) formou, pri ktorej dochádza k priamej komunikácii a interakcii študenta s lektorom a s ostatnými študentami vo virtuálnej učebni, pričom študent sa môže nachádzať na ľubovoľnom mieste a je pripojený online.

Certifikát 

MAC in German Interview/Einführung + MAC in German Comprehension/Verständnis

Pre koho je štúdium určené

Pre každého, kto nemá žiadnu - resp. minimálnu - znalosť nemeckého jazyka alebo má nesprávne podané/pochopené základy nemeckého jazyka a je aspoň bežným užívateľom PC. Taktiež pre všetkých tých, ktorí sa opakovane alebo dlhšiu dobu snažia nemecký jazyk naučiť, zatiaľ však bez výrazného pokroku.

Vstupný profil/požiadavky/prerekvizity

Predpokladáme vnútornú motiváciu účastníka získať kvalitné základy pre spoľahlivé ovládanie nemeckého jazyka a preniknúť do sveta bezproblémového porozumenia a používania komunikácie na všeobecné témy v nemeckom jazyku.

Skladá sa z: 

Výstupný profil/znalosti absolventa štúdia

Absolvent štúdia sa bude môcť považovať za samostatného používateľa nemeckého jazyka v oblasti gramatiky a všeobecnej slovnej zásoby na úrovni B1 (dosiahnutie tejto jazykovej úrovne má väzbu aj na uplatnenie na trhu práce => absolvent získava všeobecne cenenú konkurenčnú výhodu tejto úrovne podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky a spĺňa minimálne požiadavky ohľadne znalosti nemeckého jazyka pri uchádzaní sa o zamestnanie), ktoré sú nevyhnutné pre dosiahnutie ďalšej úrovne znalosti nemeckého jazyka, a bude vedieť:
 • samostatne používať nemecký jazyk vo všetkých bežných situáciach
 • porozumieť písanému textu, televíznemu vysielaniu a filmom v nemeckom jazyku
 • komunikovať s kolegami alebo so zákazníkmi v nemecky hovoriacich krajinách po nemecky pri riešení odborných úloh vo vybranej oblasti
 • poznatky, fakty a metódy zamerané na dosiahnutie vyššej úrovne
 • rozširovať svoje vedomosti o krajinovedné a interkultúrne poznatky
 • porozumieť mnohým kultúrnym rozdielom a hodnotám
 • ktoré frázy používať a ktoré nie
 • nadväzovať súkromné i pracovné vzťahy i hľadať zamestnanie
 • ako sa integrovať v nemecky hovoriacom prostredí oveľa jednoduchšie
 • nadviazať kontakt s nemecky hovoriacimi osobami z hľadiska jazykových zručností
 • a mnoho iného . . .

Celé toto štúdium je súčasťou:

Chcem viac informácií o tomto vzdelávaní

Po vyplnení údajov Vás budeme kontaktovať. Pre urýchlenie komunikácie a na to, aby sme Vám vedeli relevantne poradiť s výberom, potrebujeme poznať niekoľko faktorov, ktoré podstatne ovplyvňujú vhodný výber. Preto nám, prosím, zanechajte Váš telefonický kontakt.