IT v kurze > Štúdium > 1. ročník 3-ročného METIS Academy German Language
Prejsť na navigáciu

1. ročník 3-ročného METIS Academy German Language

celé Slovensko
TRY IT
NJ
1-ročné štúdium
znalosť jazyka
termín začiatku: 16.september 2019 27.január 2020*
1 rok/80 lekcií
3 hodiny denne
celková hodnota obsahu 4000€
  cena pri jednorazovej platbe 3600€ (semester 1800€)**

* 16.9.2019 sa začína úvodný týždeň, 23.9.2019 sa začína s výučbou | 27.1.2020 sa začína úvodný týždeň, 3.2.2020 sa začína s výučbou

** Štúdium je možné absolvovať aj po jednotlivých semestroch, resp. rokoch - možnosti, ceny a spôsob ich úhrady sú uvedené v prihláške.

Moderované online vzdelávanie

Vzdelávame prostredníctvom vzdelávacieho portálu METIS Academy prezenčnou (dennou) formou, pri ktorej dochádza k priamej komunikácii a interakcii študenta s lektorom a s ostatnými študentami vo virtuálnej učebni, pričom študent sa môže nachádzať na ľubovoľnom mieste a je pripojený online.

Certifikát 

MAC in German Interview/Einführung + MAC in German Comprehension/Verständnis

Pre koho je štúdium určené 

Pre každého, kto nemá žiadnu - resp. minimálnu - znalosť nemeckého jazyka alebo má nesprávne podané/pochopené základy nemeckého jazyka a je aspoň bežným užívateľom PC. Taktiež pre všetkých tých, ktorí sa opakovane alebo dlhšiu dobu snažia nemecký jazyk naučiť, zatiaľ však bez výrazného pokroku.

Vstupný profil/požiadavky/prerekvizity

Predpokladáme vnútornú motiváciu účastníka získať kvalitné základy pre spoľahlivé ovládanie nemeckého jazyka a preniknúť do sveta bezproblémového porozumenia a používania komunikácie na všeobecné témy v nemeckom jazyku.

Skladá sa z: 

Výstupný profil/znalosti absolventa štúdia

Absolvent štúdia sa bude môcť považovať za samostatného používateľa nemeckého jazyka v oblasti gramatiky a všeobecnej slovnej zásoby na úrovni B1 (dosiahnutie tejto jazykovej úrovne má väzbu aj na uplatnenie na trhu práce => absolvent získava všeobecne cenenú konkurenčnú výhodu tejto úrovne podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky a spĺňa minimálne požiadavky ohľadne znalosti nemeckého jazyka pri uchádzaní sa o zamestnanie), ktoré sú nevyhnutné pre dosiahnutie ďalšej úrovne znalosti nemeckého jazyka, a bude vedieť:
 • samostatne používať nemecký jazyk vo všetkých bežných situáciach
 • porozumieť písanému textu, televíznemu vysielaniu a filmom v nemeckom jazyku
 • komunikovať s kolegami alebo so zákazníkmi v nemecky hovoriacich krajinách po nemecky pri riešení odborných úloh vo vybranej oblasti
 • poznatky, fakty a metódy zamerané na dosiahnutie vyššej úrovne
 • rozširovať svoje vedomosti o krajinovedné a interkultúrne poznatky
 • porozumieť mnohým kultúrnym rozdielom a hodnotám
 • ktoré frázy používať a ktoré nie
 • nadväzovať súkromné i pracovné vzťahy i hľadať zamestnanie
 • ako sa integrovať v nemecky hovoriacom prostredí oveľa jednoduchšie
 • nadviazať kontakt s nemecky hovoriacimi osobami z hľadiska jazykových zručností
 • a mnoho iného . . .

Celé toto štúdium je súčasťou:

Chcem viac informácií o tomto vzdelávaní

Po vyplnení údajov dostanete email s ďalšími informáciami.