Prejsť na navigáciu

BLOG: Soft Skills v IT

V minulosti bola technická odbornosť považovaná za najdôležitejšiu kvalifikáciu pre prácu v IT priemysle. Ako sa však toto odvetvie vyvíjalo, bolo čoraz jasnejšie, že mäkké zručnosti sú pre úspech v tejto oblasti rovnako dôležité ako technické zručnosti. Mäkké zručnosti, ako sú komunikácia, tímová práca a leaderstvo, sú nevyhnutné pre IT profesionálov, aby boli efektívni vo svojich úlohách a napredovali vo svojej kariére.

Mäkké zručnosti sú v prostredí informačných technológií čoraz dôležitejšie z niekoľkých dôvodov. Prvý je, že IT projekty sú čoraz zložitejšie a zahŕňajú viac zainteresovaných strán ako kedykoľvek predtým. V dôsledku toho musia byť IT profesionáli schopní efektívne komunikovať so širokým spektrom ľudí vrátane manažérov, klientov a kolegov. Musia byť tiež schopní dobre pracovať v tímoch, pretože spolupráca je nevyhnutná pre úspech väčšiny IT projektov.

Druhým dôvodom je to, že sa IT priemysel čoraz viac zameriava na zákazníka. Mnohé IT projekty sú navrhnuté tak, aby vyhovovali potrebám konkrétnych klientov a IT profesionáli musia byť schopní tieto potreby pochopiť a naplniť ich. Vyžaduje si to nielen technické znalosti, ale aj schopnosť vcítiť sa do potrieb klientov a pochopiť ich perspektívy.

Tretí dôvod je úplne jasný - IT priemysel sa stáva konkurencieschopnejším, IT profesionáli musia byť schopní odlíšiť sa od svojich kolegov. Mať silné mäkké zručnosti môže byť kľúčovým faktorom pri vyčnievaní z davu a napredovaní v kariére.

Mäkké zručnosti sú pre IT profesionálov čoraz dôležitejšie, pretože technológie sa neustále vyvíjajú a úloha IT sa v podnikoch stáva čoraz dôležitejšou. Najdôležitejšie mäkké zručností pre IT ľudí sú:

Komunikačné zručnosti

Komunikácia je v oblasti IT nevyhnutná, keďže IT profesionáli často pracujú v tímoch alebo s klientmi. Musia byť schopní vysvetliť technické pojmy spôsobom, ktorý je zrozumiteľný pre netechnické zainteresované strany.

Zručnosti pri riešení problémov

IT odborníci často čelia zložitým problémom, ktoré si vyžadujú kritické myslenie a analytické schopnosti. Schopnosť analyzovať a identifikovať problémy a nájsť kreatívne riešenia je základnou zručnosťou.

Adaptabilita


Technologické prostredie sa neustále mení a IT profesionáli sa musia vedieť rýchlo prispôsobiť novým technológiám a procesom.

Tímová práca

IT odborníci často pracujú v tímoch a potrebujú efektívne spolupracovať s ostatnými, aby dosiahli projektové ciele.


Time management

Efektívne riadenie času je kľúčové v rýchlo sa rozvíjajúcom IT priemysle. Profesionáli musia vedieť určiť priority úloh, riadiť termíny a byť organizovaní.

Vedenie


IT profesionáli, ktorí dokážu viesť a motivovať tímy, sú v tomto odvetví vysoko cenení.

Emocionálna inteligencia

Schopnosť rozumieť emóciám, vedieť ich ovládať a usmerňovať u seba aj u druhých, sú rozhodujúce pre úspech v IT. Profesionáli s vysokou emocionálnou inteligenciou dokážu budovať silné vzťahy, zvládať konflikty a efektívne komunikovať.

A ako môžeš získať náskok na trhu práce s mäkkými zručnosťami?

Jedným zo spôsobov je hľadať príležitosti na rozvoj Tvojich mäkkých zručností popri technických zručnostiach. Môžeš sa napríklad pripojiť k skupine športovcov, aby si zlepšil svoje komunikačné schopnosti a schopnosti tímovej práce. Zaujímavé by mohlo byť aj členstvo v debatnom krúžku, kde si vycibríš vystupovanie a rečnícke schopnosti.

Ďalším spôsobom, ako rozvíjať mäkké zručnosti, je získavať spätnú väzbu od ostatných. Požiadaj svojich kolegov, nadriadených a klientov o spätnú väzbu týkajúcu sa komunikačných, tímových a vodcovských schopností a na jej základe pracuj na zlepšení. Môžeš tiež vyhľadať mentorov, ktorí Ti poskytnú poradenstvo a podporu pri rozvíjaní mäkkých zručností. Soft Skills považujeme aj my v IT v kurze za veľmi dôležité a preto sú súčasťou každého zo vzdelávacích programov.

Mäkké zručnosti sú v dnešnej dobe nevyhnutné a IT profesionáli, ktorí ich majú dobre zvládnuté, budú vo svojej kariére pravdepodobne úspešnejší. Vyhľadávaním príležitostí na rozvoj mäkkých zručností a získavaním spätnej väzby od ostatných, môžeš získať náskok na trhu práce a výrazne tým prispieť k vlastnému úspechu v neustále sa vyvíjajúcom svete IT. Nezabúdaj, tvrdá práca Ťa môže dostať „do dverí“, ale mäkké zručnosti Ťa cez ne vpustia.

Nový semester začína 2.9.

Viac informácií

Ako sa prihlásiť?

Viac informácií

Prihlás sa dnes a získaj zľavu

Viac informácií

"Počítač, Google a veľa, veľa kávy."

Viac informácií

Ako uhradiť kurzovné?

Viac informácií

"Tí, ktorí kontrolujú kód, kontrolujú svet!"

Viac informácií

"Netreba čakať a odkladať štúdium."

Viac informácií

Kurzoviny

Viac informácií

"Najviac oceňujem prístup lektorov."

Viac informácií

"Prešiel som procesom zmeny."

Viac informácií

"IT bude stále v kurze."

Viac informácií

Ochutnávka nášho štúdia

Viac informácií

"Choď za svojim snom."

Viac informácií

Otázky a odpovede

Viac informácií

"Moje očakávania sa splnili."

Viac informácií

"Podstatný je záujem."

Viac informácií

Kontaktujte nás

Viac informácií

"V IT v kurze vedia, čo robia!"

Viac informácií

Prihlás sa do 31.5. a získaj zľavu 6%

Viac informácií

Preplatenie kurzovného pre UoZ

Viac informácií
x

ODCHÁDZAŠ?

Prihlás sa na odoberanie newslettra. Raz do mesiaca získaš informáciu o pripravovaných aktivitách a zároveň sa naučíš niečo nové nielen z oblasti IT.