Prejsť na navigáciu

Pracovné príležitosti v IT

Vo sfére technológií sa všetko neustále mení, a preto je práca v nej veľmi zaujímavá. Zlepšovanie vlastných schopností, rozširovanie poznatkov v odbore, priebežné štúdium a objavovanie svojich silných stránok, to všetko je v rámci pracovnej kariéry príťažlivé a motivujúce. 

IT je také dôležité pre maximalizáciu produktivity a efektivity v spoločnosti, že mnohí sú ochotní dobre zaplatiť, aby vytvorili skvelý tím. Platy na juniorských pozíciách sa začínajú na sume 1 600 - 2 000 Eur a získaním ďalších skúseností sú firmy ochotné zaplatiť viac. Priemerný plat seniora sa pohybuje na úrovni 5 000 Eur.

Existuje mnoho rôznych aspektov odvetvia IT, ktoré poskytujú množstvo príležitostí na rast. Či už sa chcete posunúť na vyššiu pozíciu, alebo prejsť z jednej oblasti IT do druhej, môžete si vybrať z mnohých zaujímavých kariérnych dráh. V spoločnostiach, ktoré umožňujú rast, prechod na rôzne pozície v IT nebýva problém.

Pozrime sa teda, aké sú pracovné príležitosti v IT priemysle a ako môžeš začať svoju cestu stať sa odborníkom v určitej oblasti.

Tester softvéru (Software Tester)

Tester softvéru je členom testovacieho tímu, ktorého úlohou je hľadať chyby v softvérovej aplikácii. S narastajúcou zložitosťou softvéru rastie aj dôležitosť a dopyt po tejto činnosti. Podľa typu a funkcionality softvéru sa používajú rôzne druhy testovania ako napr. automatizované testovanie, testovanie rozhraní, záťažové testovanie, testovanie úrovne zabezpečenia (penetračné testovanie). Charakter činností softvérového testera je podobný ako pri mnohých iných pozíciách - príprava podmienok pre testovanie, teda uvedenie softvéru do stavu vhodného pre testovanie, samotné testovanie funkcií softvéru, vyhodnotenie výsledkov a ich postúpenie členom tímu. Konkrétne pracovné pozície, ktoré najviac rezonujú za posledné roky, sú: Manuálny tester, Automatizačný tester, Performance tester, API tester, Test analytik a Test koordinátor. Tieto pozície sú skvelou vstupnou bránou do sveta IT. Absolvent IT v kurze dokáže reálne vykonávať viaceré z pozícií už po 5 mesiacoch štúdia programu Software Tester (najmä Manual, Performance  a API Tester). Viac o benefitoch tejto pozície sa dočítaš v článku „Prečo sa stať Software Testerom?“

Správca výpočtovej techniky (Technical Support Specialist)

Laptopy a operačný systém Windows sa používa takmer v každej korporácii typu poisťovňa, banka, TELCO, IT firma a iné. Vzhľadom k poruchovosti hardvérových súčiastok a postupnému starnutiu nainštalovaného softvéru (z dôvodu napríklad vírusov či zastaraných verzií) je výhodné pre spoločnosť zamestnávať technika, ktorý má výmenu či preinštalovanie v malíčku a dokáže tak veľmi rýchlo pomôcť svojim kolegom. Spoločnosti to šetrí nemalé prostriedky, lebo každý z jej zamestnancov sa môže obrátiť na experta, ktorý problém efektívne vyrieši. Správca výpočtovej techniky ďalej eviduje ne/periférne zariadenia spoločnosti, zastrešuje on-boarding a off-boarding. Primárne komunikuje so zamestnancami spoločnosti pri výskyte nejakého problému s technikou, ktorú používajú pri svojej práci. Rieši napríklad prístupy do systémov, ako aj aktualizáciu ovládačov pre fyzické zariadenia typu tokeny a pod. Inštaláciou softvéru a hardvérovými komponentami sa zaoberá vzdelávací blok Introduction to IT, ktorý je úvodným blokom ľubovoľného 5-mesačného vzdelávacieho programu (čiže si ním prejde každý absolvent) a aj súčasťou 2,5-ročného štúdia METIS Academy Software Engineer.

Softvérový dizajnér/Dizajnér softvéru (Software Designer)

Dizajnér softvéru, ako názov pozície napovedá, vyhotovuje požadované grafické výstupy, ktoré majú najčastejšie podobu vektorových alebo rastrových obrázkov. Môžeme si pod tým predstaviť aj menšie grafické prvky ako sú logá, ale aj farebné témy, napr. pozadia a podobne. Dizajnér softvéru je zodpovedný za farebnú škálu (paleta použitých farieb, ktoré musia spolu ladiť), vzhľad tlačidiel, vstupných polí, výberových polí (select boxov), formulárov a iných ovládacích prvkov aplikácie. Snaží sa o vytvorenie pozitívneho dojmu, priam až „wau efektu“ a tomu podmieňuje všetky svoje rozhodnutia. Dizajnér softvéru je v dnešnej dobe neoddeliteľnou súčasťou pracovných tímov, pretože každý úspešný softvérový produkt na to, aby si získal platiacich klientov, musí predovšetkým dobre vyzerať. Úzko spolupracuje so zadávateľom a transformuje jeho ústne podanú víziu do podoby obrázkov a grafických podkladov. Výsledky svojej práce posúva ďalej smerom k web developerovi, pripadne UX designerovi, ktorý naviac oproti grafikovi rieši celkový dojem z používania danej aplikácie. Notoricky známy nástroj používaný grafikmi je Photoshop od Adobe. 

Praktickú potrebu tejto roly v tíme zažijete v rámci štúdia 5-mesačného vzdelávacieho programu Front-End Developer, kde si aj vy vyskúšate vyhotoviť niektoré grafické prvky a zasadíte ich do svojho webu (čo je výsledok projektového zadania). Viac o práci Front–End Developera si prečítate v našom blogu "Si kúzelník s citom pre detail? Staň sa Front-End Developerom!" 

Návrhár používateľského rozhrania (User Experience Designer - UX Designer)

Návrhár používateľského rozhrania je zapojený do všetkých aspektov vývoja produktu, pokiaľ ide o jeho nákup, budovanie značky, jeho použiteľnosť a funkčnosť. Zhromažďuje a kontroluje spätnú väzbu od používateľov, aby určil, či sa produkt jednoducho ovláda, či je jeho menu prehľadné a jednoduché, či je spôsob vizualizácie informácií atraktívny a odozva systému rýchla. Dôležitým aspektom jeho práce je práve návrh takej interakcie koncového používateľa so systémom, aby jeho skúsenosť so systémom bola čo najpozitívnejšia. Dodáva tiež grafické výstupy menšieho rozsahu a úzko komunikuje so zadávateľom a analytikmi či vedúcim projektu. Postupuje svojím jednotným štýlom, no ostáva otvorený novým nápadom a kreatívnym myšlienkam. Dbá pri svojej práci na každý detail, uvedomujúc si zodpovednosť za úspech produktu, ktorý je do nemalej miery daný jeho správnymi rozhodnutiami a kreativitou. 

Základné znalosti na výkon tejto pozície získa aj študent vzdelávacieho programu Front-End Developer.

Inžinier spoľahlivosti stránok (Site Reliability Engineer, SRE)

Aby konkrétna webová stránka slúžila zamýšľanému účelu a aby mal používateľ pri interakcii s ňou čo najlepší zážitok, v IT sektore sa postupom času sformovala nová pracovná pozícia SRE alebo Site Reliability Engineer. SRE zodpovedá tiež za údržbu, aktualizáciu a riešenie problémov s webovými stránkami, zabezpečuje funkčnosť webu a odstraňuje neočakávané prerušenia. Inžinieri spoľahlivosti stránok by tiež mali ovládať rôzne programovacie jazyky a mali by byť oboznámení s technológiami správy webových stránok. 

Praktické skúsenosti v tejto oblasti získava v rámci štúdia 5-mesačného vzdelávacieho programu Front-End Developer, kde je dôraz kladený na výsledný vizuál webovej aplikácie. Relevantné je aj štúdium vzdelávacieho bloku Databázy a Linux - diagnostika sietí a sieťová bezpečnosť, ktoré dávajú veľmi dobrý základ k zabezpečeniu spoľahlivosti webu. 

Vývojár webových stránok (Web Developer)

Web vývojár je realizátor webovej aplikácie, príkladom je ľubovoľný e-shop. V ňom nájdeme nákupný košík, porovnávač produktov/služieb, výber produktu, platobnú bránu a evidenciu objednávok či generovanie faktúr. Čo je náplňou práce web developera? Zadanie v podobe grafických návrhov (obrázkov) dostane od grafika a použitím viacerých front-end-ových technológií (HTML, CSS, Javascript, Bootstrap, Less, Sass, Vue.js, React...) konštruuje jednotlivé webové stránky. Zároveň ich prepája tak, aby zabezpečil celkovú interakciu medzi nimi. Hovoríme, že oživuje grafické návrhy. V IT v kurze sa absolvent nielen oboznámi so všetkými týmito technológiami, no dopracuje sa k použiteľnému výsledku hodného prezentovania, pretože ich všetky reálne použije na vlastnom projekte. Vhodným programom na rozbeh kariéry v tejto oblasti je štúdium 5-mesačného vzdelávacieho programu Front-End Developer.

Programátor – vývojár (Programmer – Developer)

Programátor sa venuje tvorbe softvéru a jeho práca zahŕňa predovšetkým písanie zdrojového kódu. Transformuje detailnú špecifikáciu do implementácie, čím vytvára fungujúci softvér. Programátor v práci väčšinou vytvára webové aplikácie, ktoré plnia funkciu podnikového softvéru automatizujúceho procesy vo firme (prípadne hry), pričom sa podieľa hlavne na back-endovej časti systému (všetko mimo webových technológií). Znalosť webových technológií nemusí byť nutnosťou, postačuje použitie preddefinovaných grafických komponentov. Medzi najpoužívanejšie programovacie jazyky patrí Java a C#. V popredí sú tiež jazyky pre vývoj mobilných aplikácií (platformy Android a iOS). Dopredu sa tlačí Python a jazyk R. Profesionálny game development sa stále robí v C++. 

Junior vývojárom sa môžeš stať už po úspešnom absolvovaní niektorého z našich programov: 

Multimediálny vývojár (Multimedia Developer)

Vývojári multimédií majú skúsenosti s počítačovým programovaním a vizuálnym umením. Navrhujú softvér a vytvárajú multimediálne aplikácie generovaním a manipuláciou s animáciami, grafickými obrázkami, textom, zvukom a videom. Medzi príklady aplikácií patria multimediálne prezentácie, vzdelávacie a zábavné produkty a počítačové interaktívne školenia.

Praktické skúsenosti v tejto oblasti získava v rámci štúdia 5-mesačného vzdelávacieho programu Front-End Developer, kde je dôraz kladený na výsledný vizuál webovej aplikácie, vyhotovenie niektorých grafických prvkov a ich zasadenie do svojho webu (čo je výsledok projektového zadania).

Vývojár hier (Game Developer)

Hry sú odjakživa lákadlom nielen pre mladých. V dnešnej spoločnosti majú silné zastúpenie a generujú značné profity svojim majiteľom, pričom sa nemusí vonkoncom jednať o hazard. Game Developer je vysoko postavený v rebríčku medzi developermi, lebo dnešné hry si vyžadujú dokonalý UX experience, rýchlu a pútavú hru s príbehom s dlhodobým pokračovaním. Takáto hra musí byť doslova závislosťou nielen pre hráčov, ale aj pre jej tvorcov. Nehovoriac o zapojení AI (Artificial Intelligence), M.L. (Machine Learning), čo si vyžaduje minimálne vysokoškolskú matematiku tretieho stupňa, štatistiku a abstraktné myslenie. Každá postava môže mať svoje vlastné špecifické správanie a vďaka tomu sa práca častokrát distribuuje medzi viacerých game developerov. Procesu vývoja sa tiež zúčastňujú grafici, tvorcovia príbehov, psychológovia, UX experti so zameraním na rôzne aspekty ako pútavosť či dlhoročná udržateľnosť. Business intelligence experti zas zbierajú dáta napr. o dĺžke zotrvania na tom ktorom leveli, prípadne skúmajú atraktívnosť jednotlivých postáv a podobne. Čo musí taký Game Developer ovládať? Väčšinou sa naozaj kvalitné hry programujú v jazyku C++. Je tomu tak najmä z historických dôvodov. C++ je jazyk spájajúci nízkoúrovňové programovanie (nemyslíme Assembler, ale minimálne krkolomnú adresáciu premenných cez smerníky - pointers) s vysokoúrovňovým programovaním. Naviac zapojenie 2D, prípadne 3D grafiky za súčasného použitia špecifického hardwaru (s ktorým sa musí programátor prostredníctvom rôznych knižníc integrovať) vnáša do celého štúdia tejto oblasti značnú komplexitu. Množstvo hier sa už v dnešnej dobe programuje do Android či iOS (operačných systémov súčasných mobilov). 

Praktické skúsenosti v tejto oblasti získava v rámci štúdia 5-mesačného vzdelávacieho programu Java Developer Junior, kde si každý účastník môže vyskúšať tvorbu 2D-hry počas záverečného tímového projektu.

Projektový manažér (Project manager)

Projektový manažér alebo vedúci projektu dlhodobo udáva smer a tempo projektu. Motivuje svojich ľudí k najlepším výkonom, aby zabezpečil dodanie kvalitnej služby či realizovaného produktu načas a v požadovanej kvalite. Od vedenia dostane dôveru v podobe pridelenia ľudských zdrojov, ktorých prácu premieňa na použiteľný výsledok. Je schopný a motivovaný zastúpiť každého člena tímu. K jeho hlavným prednostiam patrí schopnosť identifikovať riziká projektu ohrozujúce dodanie výsledku načas (a v požadovanej kvalite) a následná rýchla reakcia. Nesmie mu chýbať rozhodnosť a ráznosť v manažérskych rozhodnutiach typu - prijímanie nových ľudí, prípadne zmena pôvodného personálneho obsadenia. Projektový manažér je aj morálnou podporou tímu v ťažkých časoch. Komunikačnú stránku má tiež na vysokej úrovni, lebo rieši splnenie vízie so zadávateľom a tiež komunikáciu smerom k realizátorom. S každým programátorom je potrebné komunikovať inak, každého motivuje niečo iné a získať optimálny výsledok nie je jednoduché. Na mieste je otázka, či projekťák musí vedieť programovať. Možno v inom odvetví by u vedúceho projektu podobná technická skúsenosť nebola takou nutnosťou, no v IT to neplatí. Už aj preto, že by sa nevedel optimálne rozhodovať, alebo by si u svojich podriadených nezískal potrebnú autoritu. Je už dlhšie dobrým zvykom, že súčasťou pohovoru na túto pozíciu je aj náročnejšie programátorské zadanie. Štúdium METIS Academy Software Engineer dokáže výborne pripraviť na pracovné pozície, ktoré predchádzajú pôsobeniu na tomto poste. 

Softvérový inžinier (Software Engineer)

Pri tejto pracovnej pozícii sa okrem schopnosti implementácie softérového systému očakáva aj schopnosť navrhnúť takýto systém s ohľadom na komplexné požiadavky ako výkonnosť (performance), pamäťové nároky softvéru, vysoká záťaž používateľských požiadaviek, bezpečnosť, znovupoužiteľnosť programových súčiastok a množstvo iných. Softvérový inžinier ovláda a je schopný zastúpiť ktorúkoľvek rolu v rámci vývojového procesu: IT analytik, Software Developer, Projektový manažér, Software Tester. Táto pozícia je ideálnym predpokladom pre pozíciu Software architekt. 

Od špecializovaných spoločností až po vládne agentúry, každý môže vo veľkej miere ťažiť z toho, že má vo svojom tíme softvérového inžiniera. Získanie znalostí k takejto odbornosti si už vyžaduje komplexné štúdium METIS Academy Software Engineer.

IT konzultant (IT Consultant)

IT konzultant je špecializovaná pracovná pozícia, od ktorej sa očakáva, že s ňou môže okolie konzultovať svoje problémy. IT konzultant je zamestnanec, ktorý sa dlhodobo špecializuje na jeden produkt. Pôvodne to bol sieťový administrátor alebo programátor, ktorý sa špecializoval na vybraný produkt (softvér). Podstatnou časťou práce je hľadanie optimálnych riešení s použitím dostupných funkcionalít softvérového produktu. Takže áno, aj konzultant programuje, prípadne konfiguruje (nastavuje) softvér. Štúdium METIS Academy Software Engineer dokáže výborne pripraviť na pracovné pozície, ktoré predchádzajú pôsobeniu na tomto poste (napríklad DevOps inžinier).

Aplikačný špecialista - Middleware (Middleware Specialist)

Nad platformou pre asynchrónnu výmenu správ (Messaging) existuje takzvaný Middleware, čiže súbor aplikácií využívajúcich práve existenciu Messaging-u. Middleware špecialisti sú odborníkmi na problémy spojené s týmto typom komunikácie, poznajú operačné systémy asiete, majú výbornú znalosť databáz a predchádzajúcu, minimálne 5-ročnú, programátorskú prax. Zdobí ich dôležitá vlastnosť - schopnosť učiť sa veľmi rýchlo. Štúdium METIS Academy Software Engineer dokáže výborne pripraviť na pracovné pozície, ktoré predchádzajú pôsobeniu na tomto poste (pozri napríklad DevOps inžinier).

DevOps inžinier (DevOps Engineer)

Kedysi bola rola programátora a administrátora striktne oddelená. Títo ľudia sedeli v tej istej firme, ale v iných, „súperiacich“ oddeleniach. Jedno (ITops - IT operations = zabezpečujúce prevádzku) chcelo docieliť bezporuchový chod systémov nasadených v produkčnom prostredí, druhé (ITDev – IT development = vývojárske) chcelo dostať do produkcie nové verzie systémov či systémy samotné. Tieto trenice medzi oddeleniami vyústili do vzniku novej pozície DevOps inžiniera - človeka, ktorý dokáže zabezpečiť spoľahlivé nasadenie novej verzie systému do produkcie a zároveň vie vyvinúť softvérový systém. Spravidla ide o pôvodných developerov. Pozíciu môžu tiež zastávať aj ambiciózni administrátori so vzťahom k programovaniu. Výborným a postačujúcim predpokladom pre túto pozíciu sú témy obsiahnuté vo vzdelávacích blokoch: Systémový administrátor, Databázy a ľubovoľný programátorský blok (Java / C#  Developer Junior). 

Softvérový architekt (Software Architect) 

Softvérový architekt zodpovedá za kvalitu prevažne jedného softvérového produktu. Zameriava sa pritom na to, aby systém spĺňal kritické požiadavky, od ktorých závisí úspech tohto produktu. Sem patria najmä bezpečnosť, dostupnosť, spoľahlivosť, kvalita produktu z pohľadu dlhodobej udržateľnosti. V rámci toho práve on rozhoduje o tom, aké technológie a knižnice sa pri vývoji použijú a tiež, ktoré funkcie sú kľúčové a ktoré nie. Usmerňuje celý vývoj, aby bol efektívny z pohľadu času a nákladov. Zmeny architektonických rozhodnutí sú spravidla extrémne drahé. Tým, že musia byť urobené dopredu (pred realizáciou softvérového produktu), tejto roly sa musí ujať tech-leader (najtechnickejší človek v spoločnosti). K tomuto postu smeruje celé štúdium softvérového inžinierstva v IT v kurze METIS Academy Software Engineer a každý absolvent má k tejto pozícii dobre našliapnuté. 

Špecialista na architektúru v celej organizácii (Enterprise Architect)

Špecialista na architektúru robí technické rozhodnutia, vďaka ktorým sa darí realizovať kľúčové procesy spoločnosti s ohľadom na ciele spoločnosti. Zameriava sa pritom na všetky systémy v spoločnosti, finančné a časové ohraničenia celej spoločnosti. Sleduje globálne ciele spoločnosti a definuje ohraničenia pre softvérové produkty používané/vyvíjané v danej spoločnosti. Od cieľov spoločnosti sú odvodené priority pre softvérové projekty, ktoré bežia v organizácii paralelne. Má prehľad o systémoch a ich vzájomnej integrácii a v tomto zmysle koordinuje teamleaderov, projektových manažérov, či softvérových architektov tak, aby ich kroky boli v súlade s globálnou stratégiou spoločnosti. Od architektov riešení sa tiež vyžaduje, aby komunikovali s rôznymi tímami a oddeleniami v rámci organizácie. To im umožňuje presne určiť, čo je potrebné urobiť a môžu tak prísť s najlepším možným riešením. Aj k tomuto postu smeruje celé štúdium softvérového inžinierstva v IT v kurze METIS Academy Software Engineer.

Sieťový administrátor (Network Administrator)

Sieťový administrátor spravuje sieťové zariadenia (firewalls, routers, switches, sieťové karty, atď.) s cieľom dosiahnutia bezpečnej a bezporuchovej komunikácie. Rieši primárne inštaláciu, konfiguráciu, monitoring a aktualizáciu sieťových zariadení. Základom pre vykonávanie tejto profesie je schopnosť používať operačný systém Linux a jeho funkcie na diagnostiku sieťových zariadení. Ďalej sú potrebné znalosti, vďaka ktorým sa zabezpečí sieťová komunikácia. Práve tieto témy sú pokryté v jednom z našich školení: Linux - diagnostika sietí a sieťová bezpečnosť. Tieto znalosti musí mať každý softvérový inžinier, preto je aj tento vzdelávací blok súčasťou štúdia softvérového inžinierstva v IT v kurze METIS Academy Software Engineer.

Systémový administrátor (System Administrator)

Systémový administrátor monitoruje, konfiguruje a inštaluje rôzne operačné systémy s dôrazom na bezporuchový chod týchto systémov. Zameriava sa na viacero kľúčových vlastností systémov: na ich spoľahlivosť, bezpečnosť, výkonnosť a škálovateľnosť. Prevládajúce OS sú: Linux, Unix, Windows, Solaris. Absolventi vďaka kvalitným znalostiam Linuxu môžu v budúcnosti zastávať pozície SAP administrátorov/SAP špecialistov, nakoľko aj oni pracujú s rovnakými znalosťami a zručnosťami. Práve tieto témy sú pokryté v jednom z našich školení: Linux - diagnostika sietí a sieťová bezpečnosť. Tieto znalosti musí mať každý softvérový inžinier, preto je aj tento vzdelávací blok súčasťou štúdia softvérového inžinierstva v IT v kurze METIS Academy Software Engineer.

Databázový administrátor (Database Administrator, DBA)

Na dlhodobé ukladanie údajov sa používa vo svete IT špecializovaný softvér - databázový systém. Databázový administrátor spravuje databázové systémy, t. j. rieši zálohovanie a obnovu dát, inštalácie nových verzií prinášajúce vyššiu bezpečnosť a výkonnosť týchto systémov (prípadne nové funkcie) a množstvo iného ako reštart týchto systémov, kontrola prístupu k dátam a zefektívnenie prístupu k dátam. Prevládajúce databázové systémy sú: Oracle, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, DB2, MySQL. Aj tieto témy sú pokryté v jednom z našich školení s názvom Databázy a je súčasťou štúdia softvérového inžinierstva v IT v kurze METIS Academy Software Engineer.

Správca bezpečnosti (Security Administrator)

Špecialisti na bezpečnosť IT pracujú v rôznych priemyselných odvetviach na vytváraní a udržiavaní digitálnych ochranných opatrení týkajúcich sa duševného vlastníctva a údajov patriacich organizácii. Pomáhajú spoločnostiam vytvárať pohotovostné plány pre prípad, že dôjde k napadnutiu informácií z ich sietí a serverov. Tiež vytvárajú stratégie na riešenie vzniknutých problémov. Vytvárajú bezpečnostnú politiku, ktorá definuje bezpečnostné pravidlá platiace v celej spoločnosti. 

Najdôležitejšou súčasťou ich práce je využívanie bezpečnostných technológií tak, aby splnili požiadavky kladené na bezpečnosť v spoločnosti. Spadá sem napríklad inštalácia, aktualizovanie a evidovanie certifikátov, ktoré garantujú bezpečný prenos dát v spoločnosti, vytváranie bezpečnostných zón, vytváranie blacklistov (zoznam identít, ktorým je prístup odoprený), whitelistov (zoznam identít, ktorým je prístup exkluzívne pridelený) a podobne.

Vzdelávací blok Linux - diagnostika sietí a sieťová bezpečnosť dokáže výborne pripraviť na túto pracovnú pozíciu. Tieto znalosti musí mať každý softvérový inžinier, preto je aj tento vzdelávací blok súčasťou štúdia softvérového inžinierstva v IT v kurze METIS Academy Software Engineer.

Administrátor platformy pre asynchrónne posielanie správ (Messaging Administrator)

Platforma pre asynchrónnu výmenu správ je technológia poskytovaná viacerými firmami (napr. IBM, Oracle, Tibco), zabezpečuje integráciu medzi systémami, a to vo veľkých firmách ako TELCO spoločnosti, banky, veľké nadnárodné poisťovne a podobne. Komunikácia medzi systémami prebieha prostredníctvom výmeny správ (napr. JSON, XML). Administrátori tejto platformy sú špecialisti na problémy spojené s takýmto typom komunikácie. Majú veľmi slušné znalosti operačných systémov a sietí, lebo spravujú objekty, ktorými tečú tieto správy (queue-fronta, topic-téma). Častokrát prichádzajú do tejto domény z pozície Unix/Linux administrátora. Vzdelávací blok Linux - diagnostika sietí a sieťová bezpečnosť dokáže výborne pripraviť na túto pracovnú pozíciu. Tieto znalosti musí mať každý softvérový inžinier, preto je aj tento vzdelávací blok súčasťou štúdia softvérového inžinierstva v IT v kurze METIS Academy Software Engineer.

Biznis analytik (Business Analyst)

Biznis analytik komunikuje so zadávateľmi a inými zúčastnenými stranami s cieľom identifikovania obchodných zámerov spoločnosti. Spoločnosť realizuje svoje ciele prostredníctvom dobre nastavených biznis procesov,  a práve tieto procesy biznis analytik analyzuje a systematicky dokumentuje. Spisuje tiež funkčné požiadavky na systémy, ktoré automatizujú tieto biznis procesy a nahrádzajú aktivity zamestnancov. Ich úlohou je tiež predkladať návrhy pre zefektívnenie biznis procesov pomocou informačných systémov. V spolupráci s vedením spoločnosti sa podieľa na definovaní obchodného modelu/stratégie – aké produkty či služby sa budú predávať, cez aké kanály sa budú marketovať, ako sa budú spracovávať objednávky, faktúry, žiadosti a podobne. Podieľa sa častokrát aj na testovaní významnej funkcionality, prípadne koordinácii testov. Zamestnanci, ktorí obsadzujú tieto pozície, prichádzajú z pozícií ako Software Tester, prípadne sú to ľudia ekonomického zamerania so silným IT background-om. Pre túto pozíciu sú najrelevantnejšie vzdelávacie bloky - Software Testing s Office Advanced a Databázami

IT analytik (IT Analyst) 

IT analytik je v porovnaní s biznis analytikom viac technicky zameraná pozícia. Zaoberá sa predovšetkým technickými problémami súvisiacimi s automatizáciou procesov v spoločnosti, viac ako analýzou ponúkaných produktov či služieb. Úzko spolupracuje s programátormi s cieľom spresnenia špecifikácie a dodania všetkých podkladov k realizácii. Vytvára detailný (technický) návrh procesov spoločnosti s ohľadom na štandardy vývoja a existujúcu infraštruktúru spoločnosti. Ďalej môže navrhovať rozhrania medzi systémami. Častokrát definuje transformáciu údajov, a teda definovanie mapovania vymieňaných správ pri komunikácii systémov navzájom. Určite je to on, kto zodpovedá za návrh rozšíriteľného dátového modelu a za návrh štruktúry ukladaných údajov tak, aby bolo možné zaevidovať potrebné dáta do systému pri každej interakcii systému s používateľom. Zamestnanci, ktorí obsadzujú tieto pozície, prichádzajú z pozícií ako Software Tester alebo Programátor a chcú sa uberať smerom k abstrakcii, dátovým modelom a navrhovaniu. Mnohí zamestnanci na tejto pozícii sa časom preklopia do roly IT architektov. Pre túto pozíciu je najrelevantnejší vzdelávací blok: METIS Academy Software Engineer. Veľmi dobré základy poskytuje ktorýkoľvek programovací blok a blok Databázy.

Dátový/Biznis analytik (Data/Business Intelligence Analyst)

Dátový/Biznis analytik sa primárne venuje analýze dát a navrhovaniu reportov z týchto dát. Spravidla sa jedná o údaje uložené vo viacerých databázach. Existujú nástroje, ktoré dokážu zliať údaje z viacerých zdrojov do jedného úložiska, čím je možné získať v reportoch globálny pohľad na dáta. Častou úlohou je sprostredkovať manažmentu také reporty, ktoré pomôžu urobiť dôležité obchodné rozhodnutia včas a to na základe podložených faktov, nie intuície. Pomocou reportov je možné robiť plánovanie zdrojov na projektoch, plánovanie výroby, produkcie, marketingových aktivít a podobne. Data/Business Analyst je vzdelávací blok, v ktorom sa venujeme témam spojeným s touto pozíciu.

Ak hľadáš kariéru v IT priemysle, vedz, že budeš mať na výber z viacerých možností. My sme predstavili len niektoré z pracovných pozícií v tomto priemysle, ktoré by Ťa mohli zaujímať. Existuje mnoho ďalších, ktoré sa na tento zoznam nedostali. Na to, aby si maximalizoval svoje šance, by si sa mal pustiť do štúdia aspoň jednej zo spomínaných oblastí. Nevieme čarovať, no poznáme postupy, vďaka ktorých sa do sveta IT dostaneš už po 5 mesiacoch štúdia. Uchádzačom o štúdium ponúkame možnosť konzultácie k výberu vhodného programu. V prípade záujmu odporúčame vyplniť formulár na Free školenie

Štúdium otvárame dvakrát ročne, a to vždy vo februári a v septembri. Konkrétne termíny začiatku sú uvedené pri každom programe. Za včasné prihlásenie v rámci zľavového countdownu Ti vieme poskytnúť zľavu až do výšky 10% z celkovej ceny kurzovného.

Chcem vedieť viac


Nový semester začína 2.9.

Viac informácií

Ako sa prihlásiť?

Viac informácií

Prihlás sa dnes a získaj zľavu

Viac informácií

"Počítač, Google a veľa, veľa kávy."

Viac informácií

Ako uhradiť kurzovné?

Viac informácií

"Tí, ktorí kontrolujú kód, kontrolujú svet!"

Viac informácií

"Netreba čakať a odkladať štúdium."

Viac informácií

Kurzoviny

Viac informácií

"Najviac oceňujem prístup lektorov."

Viac informácií

"Prešiel som procesom zmeny."

Viac informácií

"IT bude stále v kurze."

Viac informácií

Ochutnávka nášho štúdia

Viac informácií

"Choď za svojim snom."

Viac informácií

Otázky a odpovede

Viac informácií

"Moje očakávania sa splnili."

Viac informácií

"Podstatný je záujem."

Viac informácií

Kontaktujte nás

Viac informácií

"V IT v kurze vedia, čo robia!"

Viac informácií
x

ODCHÁDZAŠ?

Prihlás sa na odoberanie newslettra. Raz do mesiaca získaš informáciu o pripravovaných aktivitách a zároveň sa naučíš niečo nové nielen z oblasti IT.