Prejsť na navigáciu

Kariéra na mieru? Každý má inú predstavu…

Každý z nás je originál s vlastnými predstavami o ideáloch v každom smere. Platí to aj pri predstavách o voľbe povolania, dĺžke štúdia, kariérnom raste. Niekto má rád rutinu, ktorú získal skúsenosťami na rovnakej pracovnej pozícii, iný potrebuje rásť a napredovať. Práve pre tých, ktorí túžia po kariérnom raste či úplnej zmene, je tu IT v kurze.

IT je oblasť, ktorá dnes presahuje do všetkých odvetví naprieč celým trhom práce. Preto nie je nikdy neskoro na nový začiatok. Je to jeden z mála sektorov, kde dokážeš zúročiť a skĺbiť svoje doterajšie pracovné skúsenosti s tým, čo sa ešte len naučíš. Skvelé je aj to, že v porovnaní s minulosťou, dnes potrebuje IT-čkára každá väčšia firma a prácu si teda nájdeš takmer v každom väčšom meste.

Situácia tak praje odborníkom so skúsenosťami, ale aj horlivým začiatočníkom, ktorí majú široké možnosti uplatniť sa.

Ako začať?

Nenosíme ružové okuliare. Vieme, že sa mnoho ľudí nevie vymaniť zo začarovaného kruhu. Pracovné povinnosti neumožňujú klasické vzdelávanie, a preto je náročné nájsť spôsob na rozširovanie vedomostí. Ak sa aj človek odhodlá, rýchlo stratí motiváciu a chuť.

Tieto a ďalšie dôvody nás v minulosti viedli k vytvoreniu konceptu vzdelávania, ktoré je vhodné aj pre zamestnaných ľudí, ktorí prichádzajú z odlišných oborov, často s minimálnymi či žiadnymi znalosťami z IT.

V priebehu rokov sme ich neustále prispôsobovali potrebám trhu i samotných študentov. Veľmi dobre vieme, že nikto nedokáže ponúknuť jeden produkt, ktorý by vyhovoval každému. Práve preto máme k dispozícii ponuku IT školení, balíkov školení a vzdelávacích programov. Tie majú rôzne zameranie, stupeň náročnosti a dĺžku.

Školenia a balíky školení:
Niekto preferuje ucelený a dlhodobý vzdelávací program a po jeho absolvovaní dokáže naštartovať kariéru v novom odvetví, no niekomu na rozbeh postačuje v danej etape jeho kariérneho života aj kratšie školenie, ktoré ho posunie síce iba o krôčik, no tým správnym smerom. Práve pre túto skupinu záujemcov máme k dispozícii kratšie školenia a balíky školení, ktoré sú kombináciou kratších vzdelávacích celkov rôzneho zamerania. Chceš sa naučiť správne a s istotou používať PC a zorientovať sa v tejto oblasti, alebo si vybrúsiť mäkké zručnosti a lepšie sa predať na pohovore? Začni krátkymi školeniami či balíkmi školení, pri ktorých si môžeš vybrať z 10, 20 a 30-lekciových školení.

5-mesačné vzdelávacie programy:
Cieľom týchto vzdelávacích programov je reálne pripraviť absolventa na nástup na juniorskú pozíciu, po odbornej aj praktickej stránke. Tím našich skúsených lektorov pripravuje študentov podľa konceptu, vďaka ktorému nie sú potrebné žiadne predošlé skúsenosti. Študenti sa na výkon pozície pripravujú úlohami, ktoré simulujú pracovný proces, prácu v tíme a pracovné roly. Absolvent je vďaka časti venovanej mäkkým zručnostiam pripravený nielen na samotný online pohovor, ale naučí sa aj správne sa odprezentovať, komunikovať, či priorizovať úlohy a prostredníctvom osvedčených techník správne využívať čas.
Po úspešnom absolvovaní ktoréhokoľvek zo vzdelávacích programov je možné pokračovať v rozsiahlejšom vzdelávaní za zvýhodnených podmienok. Ak si už napríklad absolvoval niektorý vzdelávací program a ten je aktuálne súčasťou niektorého rozsiahlejšieho vzdelávania, od plnej sumy kurzovného Ti bude odpočítaná časť, ktorú si už v minulosti uhradil.

2, 5  a 3-ročné štúdium:
Ak si presvedčený o tom, že IT je miesto, kde dokážeš „urobiť dieru do sveta“, vrhni sa na 2,5-ročné alebo 3-ročné kombinované štúdium, ktoré Ti zabezpečí plnohodnotné vzdelanie a skvelý job v IT, pričom už po absolvovaní prvého semestra takéhoto štúdia môžeš pracovať na juniorskej pozícií v IT a ďalej popri tom študovať pre dosiahnutie vysnívanej kariéry. Táto forma štúdia je alternatívou k vysokoškolskému vzdelaniu. Rozdiel je len v tom, že pri našej forme vzdelávania je štúdium “šité na mieru” - podľa požiadaviek trhu. Na 2,5 a 3-ročné štúdium je možné prihlásiť sa aj po jednotlivých semestroch alebo ročníkoch.

2,5-ročné štúdium informačných technológií METIS Academy Software Engineer je správnou voľbou na získanie pokročilých teoretických znalostí a praktických zručností, pomocou ktorých je možné vykonávať pokročilé, komplexné a manažérske pozície v oblasti IT. Ideálny kandidát  má veľmi dobré abstraktné, logické, algoritmické, analytické a syntetické myslenie, má manažérske predpoklady a ambície, je precízny a schopný pracovať v tíme, zamýšľa sa nad tým, ako veci zjednodušiť a zautomatizovať a je odhodlaný na sebe pracovať.

Študentka Katka hodnotí štúdium nasledovne:

"Vzhľadom na to, ako sa vyvíja pracovný trh, a keďže najväčší dopyt pracovných miest je v oblasti IT, rozhodla som sa aj ja stať súčasťou IT. Výber vhodného programu pre mňa nebol zložitý, pretože som vedela, že chcem kvalitnú a komplexnú prípravu. Práve preto som si vybrala 2,5-ročné štúdium METIS Academy Software Engineer. Po roku môžem povedať, že v rámci štúdia som si prešla rôznymi IT oblasťami, ktoré som si osvojila a mám tak lepší náhľad."
Katarína Žoltáková, študentka METIS Academy Software Engineer

3-ročné štúdium nemeckého jazyka METIS Academy German Language je určené pre všetkých, ktorí sa chcú vo svojich vyjadreniach i písomnom prejave podobať kompetentnému rodenému používateľovi nemeckého jazyka na úrovni C1.2, pričom dosiahnutie tejto jazykovej úrovne má väzbu aj na uplatnenie na trhu práce, keďže disponovať touto úrovňou ovládania nemeckého jazyka je v inom ako nemecky hovoriacom prostredí zriedkavé. Absolventi tak získajú obrovskú konkurenčnú výhodu pre pôsobenie vo vyššom manažmente v nemecky hovoriacom prostredí, resp. v spoločnosti v SR, v ktorej sa v manažmente rozpráva aj po nemecky. Pre začiatok vzdelávania pritom nie je podstatné, či študenti nemajú žiadnu, resp. majú iba minimálnu znalosť nemeckého jazyka, prípadne majú nesprávne podané/pochopené základy nemeckého jazyka alebo sa opakovane alebo dlhšiu dobu snažia nemecký jazyk naučiť, zatiaľ však bez výrazného pokroku.

3-ročné štúdium METIS Academy Software Engineer + METIS Academy German Language predstavuje najvyššiu úroveň možného dosiahnutého vzdelania s IT v kurze. Je zárukou dobre plateného zamestnania, keďže ide o najžiadanejšiu kombináciu na trhu práce, a to nie len na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách.

Oblasti zdokonaľovania sa a štúdia s IT v kurze:


Ostáva už len vybrať si. Možností a kombinácií je naozaj dosť pre každého. Takže je len na Tebe a na Tvojej chuti, čo uprednostníš . Krok alebo krôčik, hlavné je ísť vpred. IT v kurze Ti ukáže, ako a ktorým smerom. O tom, že štúdium s IT v kurze je tá najlepšia cesta do sveta IT, sa presvedčili už mnohí naši absolventi. Prečítaj si ich príbehy a recenzie.

Štúdium otvárame dvakrát ročne, a to vždy vo februári a v septembri. Konkrétne termíny začiatku sú uvedené pri každom programe. Za včasné prihlásenie v rámci zľavového countdownu Ti vieme poskytnúť zľavu až do výšky 10% z celkovej ceny kurzovného.

Nový semester začína 2.9.

Viac informácií

Ako sa prihlásiť?

Viac informácií

Prihlás sa dnes a získaj zľavu

Viac informácií

"Počítač, Google a veľa, veľa kávy."

Viac informácií

Ako uhradiť kurzovné?

Viac informácií

"Tí, ktorí kontrolujú kód, kontrolujú svet!"

Viac informácií

"Netreba čakať a odkladať štúdium."

Viac informácií

Kurzoviny

Viac informácií

"Najviac oceňujem prístup lektorov."

Viac informácií

"Prešiel som procesom zmeny."

Viac informácií

"IT bude stále v kurze."

Viac informácií

Ochutnávka nášho štúdia

Viac informácií

"Choď za svojim snom."

Viac informácií

Otázky a odpovede

Viac informácií

"Moje očakávania sa splnili."

Viac informácií

"Podstatný je záujem."

Viac informácií

Kontaktujte nás

Viac informácií

"V IT v kurze vedia, čo robia!"

Viac informácií

Prihlás sa do 31.7. a získaj zľavu 2%

Viac informácií

Preplatenie kurzovného cez ÚP

Viac informácií
x

ODCHÁDZAŠ?

Prihlás sa na odoberanie newslettra. Raz do mesiaca získaš informáciu o pripravovaných aktivitách a zároveň sa naučíš niečo nové nielen z oblasti IT.