Prejsť na navigáciu

Vieš o lepšej investícii, než je vzdelanie?

Vzdelanie, vďaka ktorému máš možnosť zmeniť svoju budúcnosť niečo stojí. Je to o veľkom sebazaprení, množstve úsilia a času. Nesmieme zabúdať ani na to, že kvalitné štúdium nie je lacná záležitosť. Snažíme sa, aby naše vzdelávanie bolo dostupné naozaj každému, kto má chuť a dostatok odhodlania naštartovať svoju kariéru. Ak je prekážkou financovanie, máme pre Teba hneď niekoľko riešení.

Preplatenie kurzovného úradom práce cez KOMPAS+
Naše 5-mesačné INTENZÍVNE vzdelávacie programy spĺňajú požiadavky úradov práce na ich preplatenie nezamestnaným uchádzačom o zamestnanie cez KOMPAS+. Tieto 5-mesačné INTENZÍVNE vzdelávacie programy sú kombináciou dvoch 5-mesačných vzdelávacích programov, ktoré prebiehajú súčasne. Forma vzdelávania a spôsob plnenia zadaných úloh sa približuje reálnemu pracovnému prostrediu s cieľom nadobudnutia pracovných návykov. Obsah a rozsah vzdelávania sú upravené podľa aktuálnych požiadaviek zamestnávateľov, vzdelávacie programy sú kombinované podľa ich potrieb a sú koncipované tak, aby sa ich absolventi určite zamestnali, napr. u našich zmluvných partnerov z celého Slovenska (viac ako 90 % našich absolventov si našlo zamestnanie na dobre platených pozíciách v IT).

O preplatenie kurzovného môže študent požiadať príslušný úrad práce pokiaľ je evidovaný na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie. Kompletne vyplnenú žiadosť o preplatenie kurzovného je potrebné predložiť úradu práce v dostatočnom časovom predstihu (minimálne 14 dní pred začiatkom výučby) s ohľadom na predpokladaný začiatok vzdelávacieho programu tak, aby mal úrad práce dostatočný časový priestor na jej administratívne spracovanie a posúdenie pred začiatkom výučby. S vyplnením žiadosti Ti radi pomôžeme.

Young Talent Support podporuje mladé talenty
Ak Ti Tvoja finančná situácia neumožňuje uhradiť kurzovné pred začiatkom výučby, pomôžeme Ti naštartovať kariéru v IT a nájsť zamestnanie vďaka finančnej výpomoci od neinvestičného fondu Young Talent Support. Celá finančná výpomoc je určená priamo na úhradu kurzovného a je potrebné, aby bola vrátená v dohodnutom čase, keďže sa opakovane použije na podporu ďalších mladých talentov. Neinvestičný fond Young Talent Support poskytne študentovi finančnú výpomoc tak, že na seba pred začiatkom vzdelávania preberie záväzok uhradiť kurzovné za študenta. Celková suma kurzovného za vzdelávanie je vždy rovnaká bez ohľadu na zvolený spôsob jeho úhrady.

Študent finančnú výpomoc vráti v súlade s dohodou jedným z dvoch možných spôsobov:

 • YTS – mesačné splátky
  Splátku vo výške zápisného pred začiatkom vzdelávania a školné formou pravidelných mesačných splátok vo výške minimálne 35 % z každej svojej čistej mesačnej mzdy (minimálne však 200 – 290 € mesačne, v závislosti od konkrétneho vzdelávania), ktoré sú splatné k 10. kalendárnemu dňu v mesiaci počnúc mesiacom, v ktorom začalo vzdelávanie, najneskôr však v súlade so splátkovým kalendárom uvedeným v dohode.
 • YTS – odložené mesačné splátky
  Keďže sme presvedčení, že po úspešnom absolvovaní nášho vzdelávania sa každý študent bez problémov zamestná, splátku vo výške zápisného uhradí pred začiatkom vzdelávania a školné podľa svojich finančných možností, resp. ihneď po zamestnaní sa, a to formou pravidelných mesačných splátok vo výške minimálne 35 % z každej svojej čistej mesačnej mzdy (minimálne však 200 – 290 € mesačne, v závislosti od konkrétneho vzdelávania), ktoré sú splatné k 10. kalendárnemu dňu v mesiaci počnúc mesiacom, v ktorom začal študent poberať mesačnú mzdu, resp. počnúc neskorším mesiacom uvedeným v splátkovom kalendári v dohode, najneskôr však v súlade so splátkovým kalendárom uvedeným v dohode, pričom aj posledná splátka musí byť uhradená najneskôr do 18 mesiacov od začiatku vzdelávania.

Pre získanie finančnej výpomoci “YTS – odložené mesačné splátky” však musí budúci študent spĺňať všetky nasledujúce predpoklady:

 • vek do 30 rokov,
 • nezamestnaný/á,
 • ukončené stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie.

Ak chceš byť zaradený/á do výberového procesu, pošli nám na info@itvkurze.sk:

 • životopis v slovenskom alebo v anglickom jazyku,
 • motivačný list, v ktorom zdôvodníš, prečo chceš študovať a prečo Ti Tvoja finančná situácia nedovoľuje zaplatiť školné.

Každá žiadosť o finančnú výpomoc s odloženými mesačnými splátkami je posudzovaná individuálne a prejde schvaľovacím procesom.

Mnohí naši absolventi využili podporu Young Talent Support a kurzovné uhradili v splátkach a formou odložených splátok. Viac sa dozvieš v blogu Lepšia budúcnosť začína investíciou.

Preplatenie treťou stranou – zamestnávateľom
Uhradiť kurzovné za Teba môže aj existujúci alebo budúci zamestnávateľ. Ak v Tebe zamestnávateľ vidí veľký potenciál,  si pre neho skvelou investíciou.


Ak by Ti nevyhovovala ani jedna z možností, neváhaj nás kontaktovať a spolu určite nájdeme vhodné riešenie. Nebude to jednoduché, no úsilie, ktoré investuješ do svojej budúcnosti sa Ti niekoľkonásobne vráti.

Štúdium otvárame dvakrát ročne, a to vždy vo februári a v septembri. Konkrétne termíny začiatku sú uvedené pri každom programe. Za včasné prihlásenie v rámci zľavového countdownu Ti vieme poskytnúť zľavu až do výšky 10% z celkovej ceny kurzovného.

Chcem vedieť viac

Nový semester začína 2.9.

Viac informácií

Ako sa prihlásiť?

Viac informácií

Prihlás sa dnes a získaj zľavu

Viac informácií

"Počítač, Google a veľa, veľa kávy."

Viac informácií

Ako uhradiť kurzovné?

Viac informácií

"Tí, ktorí kontrolujú kód, kontrolujú svet!"

Viac informácií

"Netreba čakať a odkladať štúdium."

Viac informácií

Kurzoviny

Viac informácií

"Najviac oceňujem prístup lektorov."

Viac informácií

"Prešiel som procesom zmeny."

Viac informácií

"IT bude stále v kurze."

Viac informácií

Ochutnávka nášho štúdia

Viac informácií

"Choď za svojim snom."

Viac informácií

Otázky a odpovede

Viac informácií

"Moje očakávania sa splnili."

Viac informácií

"Podstatný je záujem."

Viac informácií

Kontaktujte nás

Viac informácií

"V IT v kurze vedia, čo robia!"

Viac informácií

Prihlás sa do 31.7. a získaj zľavu 2%

Viac informácií

Preplatenie kurzovného cez ÚP

Viac informácií
x

ODCHÁDZAŠ?

Prihlás sa na odoberanie newslettra. Raz do mesiaca získaš informáciu o pripravovaných aktivitách a zároveň sa naučíš niečo nové nielen z oblasti IT.