Prejsť na navigáciu

Štúdium bez praxe či práca bez vzdelania?


...na danú pracovnú pozíciu prijmeme absolventa vysokej školy,
s minimálne 10-ročnou praxou v danom odbore...

Áno, vtip. Podobnosť s realitou čisto náhodná... Alebo ani nie? 10 rokov to síce nie je, no pravda je taká, že množstvo absolventov stredných aj vysokých škôl má veľký problém nájsť si prvú prácu. A to nielen v odbore, ktorý vyštudovali. Preto sa často vzdajú ideálov a príjmu prácu, ktorá ich nenapĺňa, a v ktorej nemajú možnosť kariérne rásť. 

Absolventi stredných škôl musia urobiť neľahké rozhodnutie. Vybrať si ďalšie vzdelávanie, alebo začať naberať pracovné skúsenosti v práci. Samozrejme, záleží od daného smeru a charakteru vysnívaného povolania, ale ideálnym riešením je štúdium popri práci. Výhra na oboch stranách – vzdelanie vyvážené praxou.

My v IT v kurze prinášame ojedinelý koncept štúdia a práce zároveň. Ako? Veľmi jednoducho – vzdelávanie IT v kurze ponúka študentom kvalitné vzdelanie pozostávajúce z 2,5 až 3 ročného štúdia, pričom je študent už po 5-mesiacoch pripravený na nástup na juniorskú pozíciu v danom odbore. V štúdiu pokračuje po nástupe na danú pozíciu a získava tak vzdelanie a prax zároveň. Absolvent tohto typu štúdia disponuje vedomosťami, ktoré sú na úrovni absolventa VŠ s podstatným rozdielom – absolvent disponuje reálnymi skúsenosťami z praxe. Štúdium pre neho nie je problémom ani po finančnej stránke, keďže už po prvých 5-mesiacoch štúdia pracuje na dobre platenej pozícii.
A ešte je tu jeden rozdiel – obsah nášho štúdia neustále vylepšujeme a inovujeme podľa požiadaviek trhu práce.

2,5 či 3 ročné štúdium? Aký je rozdiel?

2,5-ročné štúdium informačných technológií METIS Academy Software Engineer je správnou voľbou na získanie pokročilých teoretických znalostí a praktických zručností, pomocou ktorých je možné vykonávať pokročilé, komplexné a manažérske pozície v oblasti IT. Ideálny kandidát má veľmi dobré abstraktné, logické, algoritmické, analytické a syntetické myslenie, má manažérske predpoklady a ambície, je precízny a schopný pracovať v tíme, zamýšľa sa nad tým, ako veci zjednodušiť a zautomatizovať a je odhodlaný na sebe pracovať.

3-ročné štúdium nemeckého jazyka METIS Academy German Language je určené pre všetkých, ktorí sa chcú vo svojich vyjadreniach i písomnom prejave podobať kompetentnému rodenému používateľovi nemeckého jazyka na úrovni C1.2, pričom dosiahnutie takejto jazykovej úrovne má väzbu aj na uplatnenie na trhu práce, keďže disponovať touto úrovňou ovládania nemeckého jazyka je v inom ako nemecky hovoriacom prostredí zriedkavé. Absolventi tak získajú obrovskú konkurenčnú výhodu pre pôsobenie vo vyššom manažmente v nemecky hovoriacom prostredí, resp. v spoločnosti v SR, v ktorej sa v manažmente rozpráva aj po nemecky. Pre začiatok vzdelávania pritom nie je podstatné, či študenti nemajú žiadnu, resp. majú iba minimálnu znalosť nemeckého jazyka, majú nesprávne podané/pochopené základy nemeckého jazyka, prípadne sa opakovane alebo dlhšiu dobu snažia nemecký jazyk naučiť, zatiaľ však bez výrazného pokroku.

3-ročné štúdium METIS Academy Software Engineer + METIS Academy German Language predstavuje najvyššiu úroveň možného dosiahnutého vzdelania s IT v kurze. Je zárukou dobre plateného zamestnania, keďže ide o najžiadanejšiu kombináciu na trhu práce, a to nielen na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách.

Kompletnú ponuku nášho štúdia nájdeš v časti Štúdium.

Pre viac informácií nás kontaktuj telefonicky, emailom či správou ☎️📩 📧

Štúdium otvárame dvakrát ročne, a to vždy vo februári a v septembri. Konkrétne termíny začiatku sú uvedené pri každom programe. Za včasné prihlásenie v rámci zľavového countdownu Ti vieme poskytnúť zľavu až do výšky 10% z celkovej ceny kurzovného.

Nový semester začína 2.9.

Viac informácií

Ako sa prihlásiť?

Viac informácií

Prihlás sa dnes a získaj zľavu

Viac informácií

"Počítač, Google a veľa, veľa kávy."

Viac informácií

Ako uhradiť kurzovné?

Viac informácií

"Tí, ktorí kontrolujú kód, kontrolujú svet!"

Viac informácií

"Netreba čakať a odkladať štúdium."

Viac informácií

Kurzoviny

Viac informácií

"Najviac oceňujem prístup lektorov."

Viac informácií

"Prešiel som procesom zmeny."

Viac informácií

"IT bude stále v kurze."

Viac informácií

Ochutnávka nášho štúdia

Viac informácií

"Choď za svojim snom."

Viac informácií

Otázky a odpovede

Viac informácií

"Moje očakávania sa splnili."

Viac informácií

"Podstatný je záujem."

Viac informácií

Kontaktujte nás

Viac informácií

"V IT v kurze vedia, čo robia!"

Viac informácií

Prihlás sa do 30.6. a získaj zľavu 4%

Viac informácií

Preplatenie kurzovného pre UoZ

Viac informácií
x

ODCHÁDZAŠ?

Prihlás sa na odoberanie newslettra. Raz do mesiaca získaš informáciu o pripravovaných aktivitách a zároveň sa naučíš niečo nové nielen z oblasti IT.