Prejsť na navigáciu

Stáž. Jednou nohou v IT.

Ako všetci vieme, doba je zlá. Mnohé spoločnosti, ktoré pôsobili na trhu dlhé roky, sú nútené znižovať počty zamestnancov, škrtať rozpočty, iné zanikajú úplne. IT je však veľkou výnimkou. Hoci sa to nedá tvrdiť všeobecne, je to jedno z mála odvetví, kde zamestnanci nepociťujú negatívne dopady pandémie. Keďže prechod do online prostredia zvyšuje dopyt po IT službách, mnohé firmy dokonca naberajú nových zamestnancov.

Sme veľmi radi, že aj našim absolventom sa podarilo využiť príležitosť a momentálne sú stážistami u našich zmluvných partnerov. Pre lepšiu predstavu budúcich študentov sme vyspovedali niektorých z nich.


Matúš Margitai
Absolvent programu Java Developer Junior 2020

Matúš študoval na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej K. Adlera v Bratislave so zameraním na počítačové systémy. Po ukončení strednej školy sa zamestnal v obchode so športovým tovarom na pozícii asistent predaja. Na tomto mieste pracoval aj pred nástupom na štúdium, už na pozícii vedúci zmeny. Matúš na sebe počas štúdia 5-mesačného vzdelávacieho programu Java Developer Junior tvrdo pracoval a zlepšoval sa po všetkých stránkach: „Pre zvýšenie šance na úspech vo výberovom konaní na stáž som absolvoval konverzácie v angličtine, keďže je to hlavný dorozumievací jazyk vo firme. Pred pohovorom som si zopakoval preberanú látku z kurzu a vypracoval najčastejšie otázky na pohovoroch na pozíciu Java Junior Developer.“

Matúš vďaka svojej usilovnosti získal možnosť zúčastniť sa stáže a popisuje ju nasledovne:
“V dnešných korona časoch prebieha stáž formou online videohovorov. Každý stážista má prideleného svojho “buddyho“ – skúseného programátora, ktorý ho sprevádza celou stážou. Taktiež máme prístup ku vzdelávacím projektom, kde analyzujeme kód programu a pracujeme na jednoduchých zadaniach.“

Stáž je obrovská šanca pre každého, kto má záujem nájsť dobre platené zamestnanie. Dnes už vo veľkej miere rozhoduje to, ako sa uchádzačovi podarí „predať sa“. Je to tým, že personalistov a budúcich zamestnávateľov nezaujíma len odborná stránka, ale i to, aká je šanca, že daný uchádzač zapadne medzi zvyšok tímu. Zároveň je to príležitosť získať praktické skúsenosti na reálnych projektoch:
„Je to jedinečná príležitosť zužitkovať nadobudnuté vedomosti a získať cenné skúsenosti v oblasti IT.“


Lucia Jánošová
Absolventka programu Software Tester 2020

Lucka po skončení štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave, odbor Obchodné podnikanie, začala podnikať. Začínať s podnikaním v mladom veku nie je vôbec jednoduché, jej sa však podarilo dosiahnuť všetko, čo chcela. Ako konateľka riadila celú maloobchodnú spoločnosť. Komunikácia s dodávateľmi, odberateľmi, uzatváranie zmlúv, otváranie nových pobočiek bolo jej každodennou rutinou. Pred nástupom na materskú dovolenku sa rozhodla firmu prenechať rodičom, aby nemusela už rozbehnutú spoločnosť zrušiť a prepustiť zamestnancov. Materské povinnosti sa s funkciou konateľa nedali skĺbiť. Po materskej dovolenke sa rozhodla, že spoločnosť, ktorú rodičom prenechala, opustí definitívne. Rodičom sa práca páči, obohacuje ich. Firma je dobre rozbehnutá, Lucka pre ňu urobila maximum a práca v nej jej už nemala čo dať. Hľadala novú životnú výzvu:
„Som toho názoru, že človek sa má učiť celý život a že naše vzdelávanie nekončí ukončením štúdia. Preto som sa rozhodla pre oblasť IT. Ak chceš byť v IT dobrý, musíš sa vzdelávať, každý deň sa učiť nové veci, získavať nové zručnosti. Možností je množstvo. Zároveň si myslím, že IT je budúcnosť. Niektoré pracovné pozície časom zmiznú a ľudí nahradia naprogramované roboty. Avšak tieto roboty bude treba navrhnúť, naprogramovať, otestovať a podobne.“

IT v kurze ponúka šancu pre každého, kto má chuť na sebe pracovať. Štúdium nie je limitované vekom, ani predchádzajúcimi skúsenosťami. Koncept a následnosť jednotlivých častí vzdelávacích programov zaistia to, že aj úplný začiatočník štúdium zvládne a má veľkú šancu na úspech:
„Keďže som nikdy v IT nepôsobila, rozhodla som sa absolvovať kurz, ktorý by ma naučil všetko, čo budem na štart v novej oblasti potrebovať. Vybrala som si IT v kurze, pretože ponúkali vzdelávanie pre úplných začiatočníkov. Zaujalo ma aj to, že v prípade, ak budem šikovná a s čo najlepšími výsledkami úspešne zvládnem celý kurz, budem sa môcť po absolvovaní pohovoru zúčastniť stáže v IT spoločnosti. Neváhala som a celý kurz som sa naozaj snažila, pracovala som na zadaniach, študovala teóriu. Celé vzdelávanie som absolvovala vo svojom voľnom čase, čiže som musela niektoré veci posunúť na druhú koľaj, ale oplatilo sa.“

Účasť na stáži je veľkým predpokladom toho, že sa študentovi podarí získať pracovnú ponuku:
„Pozvali ma na pohovor do Accenture, ktorý som úspešne absolvovala. Študovala som odbor Software Tester, avšak spoločnosť mi ponúkla inú pozíciu. Nezľakla som sa, pretože som vedela, že ak ma oslovili, tak sú si istí, že zvládnem aj niečo iné. Venujem sa vývoju power apps. Je to tvorivá práca spojená s testingom, jednoduchým programovaním, ba dokonca aj s estetickým cítením. Mám svojho „buddyho“, ktorý sa mi venuje a v prípade otázok mi vždy pomôže, poradí a usmerní. Táto práca ma baví, páči sa mi byť súčasťou IT sveta. Atmosféra je uvoľnená, necítim žiadne napätia medzi stážistami a ich nadriadenými, ani žiadny nekomfort, čo sa o svete podnikania určite povedať nedá.“

Absolvovanie vzdelávacích programov s IT v kurze je viac ako štúdium a pre každú prekážku sa dá nájsť riešenie: „Záujemcom by som odkázala - neváhajte a choďte do toho! Nemáte čo stratiť. Nové kontakty, nové príležitosti, nová brána do kariérneho života, nové poznania... Peniaze tiež nie sú problém, pretože štúdium je možné uhrádzať aj splátkami a v niektorých prípadoch dokonca aj po ukončení štúdia.“


Peter Indrišek
Absolvent programu Java Developer Junior & Office Specialist/Manager 2020

IT je odvetvie, ktoré ponúka príležitosti pre každého so zápalom a chuťou napredovať, no uchádzač o prácu by mal disponovať vhodnými osobnostnými predpokladmi:
„Vo všeobecnosti na prácu (nielen stáž) v IT spoločnostiach musí uchádzač spĺňať určité predpoklady. Prvým z nich je osobnostný profil a to predovšetkým logické a analytické myslenie. Dôležitými sú aj trpezlivosť, dôslednosť, vytrvalosť  a ochota sa stále vzdelávať a zdokonaľovať. V osobnostných predpokladoch som si veril. Horšie to bolo s tými ďalšími - moje skúsenosti v IT boli veľmi malé a o programovaní ani nehovorím. Našťastie som sa dozvedel o IT v kurze  a prihlásil som sa na päťmesačný kurz Java Developer Junior & Office Specialist/Manager.“

Každý zo vzdelávacích programov obsahuje niekoľko častí, od Úvodu do IT, odbornú časť až po prípravu v oblasti mäkkých zručností, čo zabezpečí, že sa absolvent dokáže uplatniť na danej pozícii bezprostredne po ukončení štúdia:
„Počas tohto  kurzu som získal nielen základný prehľad o IT, naučil sa programovať v Java, ale navyše som sa zdokonalil v soft skills a absolvoval test osobnosti, ktorý potvrdil vhodnosť môjho osobnostného profilu pre prácu programátora. V rámci štúdia som musel vypracovať množstvo zadaní, ktoré vychádzali z praxe  a simulovali pracovný proces. Po úspešnom ukončení štúdia som dostal od  IT v kurze ponuku absolvovať prax v medzinárodnej IT spoločnosti Accenture. Túto možnosť som s radosťou využil  a následne som hravou formou pomocou špeciálnej aplikácie absolvoval test osobnostných rysov a analytických schopností. Na základe úspešného zvládnutia tohto testu  mi bola schválená stáž spoločnosťou Accenture.“

Stáž u zmluvných partnerov prebieha pod vedením skúsených kolegov, ktorí sú stážistom nápomocní:
“Každý stážista má prideleného svojho buddyho, ktorý ho sprevádza celou stážou. Prostredníctvom reálneho projektu ho oboznamuje s konkrétnou prácou na projekte a spolu riešia alebo konzultujú úlohy, ktoré stážista priebežne dostáva od buddyho. Na stáži sa mi páči  predovšetkým možnosť získania odborných skúseností vďaka práci na skutočnom projekte a uvedomovanie si širších súvislostí pri návrhu určitej aplikácie. Každý deň sa naučím niečo nové. Vzhľadom na súčasné protipandemické opatrenia celá stáž prebieha dištančne, čo nám, žiaľ, neumožňuje zažiť tú správnu tvorivú pracovnú atmosféru.“

Štúdium s IT v kurze je tou najlepšou voľbou pre zabezpečenie perspektívnej budúcnosti. Pre nás sú študenti viac ako len čísla v databáze. Častokrát sme svedkami toho, že naši študenti úplne zmenia svoje pracovné zameranie, alebo sa v neľahkej situácii naštartujú a ich život sa zmení k lepšiemu. Prípadne začnú pracovať  v oblasti, ktorá ich lákala a dáva im väčší zmysel. A práve tento obrat k lepšiemu je to, čo nás ženie vpred a uisťuje, že naša práca má veľký zmysel:
„Všetkým záujemcom, ktorí sa chcú stať súčasťou IT komunity a nemajú zatiaľ dostatočné skúsenosti v danej oblasti, rozhodne odporúčam absolvovať IT v kurze. Ak vás baví programovanie, máte logické myslenie a radi riešite hlavolamy, neváhajte a prihláste sa. Stretnete sa so skvelými lektormi, budete zasvätení do problematiky IT a okrem toho, že sa naučíte programovať v jednom z najrozšírenejších objektovo orientovaných programov Java, získate aj informáciu o tom, či máte na prácu v IT sektore osobnostné predpoklady. Je len na vás, či nakoniec aj získate možnosť zúčastniť sa na stáži, resp., následne dostanete aj ponuku zamestnania v IT.  Never give up!“

Skúsenosti ďalších absolventov nájdeš v časti Referencie.

Štúdium otvárame dvakrát ročne, a to vždy vo februári a v septembri. Konkrétne termíny začiatku sú uvedené pri každom programe. Za včasné prihlásenie v rámci zľavového countdownu Ti vieme poskytnúť zľavu až do výšky 10% z celkovej ceny kurzovného.

Nový semester začína 2.9.

Viac informácií

Ako sa prihlásiť?

Viac informácií

Prihlás sa dnes a získaj zľavu

Viac informácií

"Počítač, Google a veľa, veľa kávy."

Viac informácií

Ako uhradiť kurzovné?

Viac informácií

"Tí, ktorí kontrolujú kód, kontrolujú svet!"

Viac informácií

"Netreba čakať a odkladať štúdium."

Viac informácií

Kurzoviny

Viac informácií

"Najviac oceňujem prístup lektorov."

Viac informácií

"Prešiel som procesom zmeny."

Viac informácií

"IT bude stále v kurze."

Viac informácií

Ochutnávka nášho štúdia

Viac informácií

"Choď za svojim snom."

Viac informácií

Otázky a odpovede

Viac informácií

"Moje očakávania sa splnili."

Viac informácií

"Podstatný je záujem."

Viac informácií

Kontaktujte nás

Viac informácií

"V IT v kurze vedia, čo robia!"

Viac informácií

Prihlás sa do 31.5. a získaj zľavu 6%

Viac informácií

Preplatenie kurzovného pre UoZ

Viac informácií
x

ODCHÁDZAŠ?

Prihlás sa na odoberanie newslettra. Raz do mesiaca získaš informáciu o pripravovaných aktivitách a zároveň sa naučíš niečo nové nielen z oblasti IT.