Prejsť na navigáciu

Prečo sa učiť cudzie jazyky? A prečo práve nemčinu?

Znalosť ktoréhokoľvek zo svetovo používaných jazykov zvyšuje Tvoju hodnotu. Prečo? Dôvodov je neúrekom. 


Budovanie sebadôvery a výkonnosti mozgu

Často sa stáva, že nás od výučby cudzieho jazyka odrádza predstava, že sa budeme cítiť trápne, keďže nebudeme rozprávať plynule a bez chýb. Ak sa toho obávaš aj Ty, skús si predstaviť situáciu, že stretneš na ulici cudzinca, ktorý sa snaží lámanou slovenčinou zistiť, ako sa dostane k najbližšej kultúrnej pamiatke či do lekárne. Vysmeješ ho? Nie, oceníš jeho snahu a ochotu. Uvedom si, koľko sebavedomia získaš práve tým, že prekonáš vlastné limity.

Výskumy dokonca potvrdili, že výučba cudzieho jazyka je vynikajúcim spôsobom, ako trénovať mozgové závity, keďže u jedincov zaznamenali väčšiu hustotu sivej mozgovej hmoty. Podľa iného výskumu bolo dokázané, že študenti, ktorí sa učili cudzí jazyk, majú rýchlejšie reakcie, skôr vypracovávajú zadania a majú lepšie výsledky. Vo všeobecnosti možno povedať, že ľudia, ktorí sa venujú cudzím jazykom, dosahujú lepšie výsledky aj v iných oblastiach. A vďaka tomu, že sa pri štúdiu jazykov stretávajú s neznámymi kultúrami a situáciami, sú následne omnoho tolerantnejší a lepšie pripravení na adaptáciu v rýchlo sa meniacom svete.

Keď sa učíš cudzí jazyk, rozvíjaš teda zároveň svoju pamäť, kreativitu, schopnosť riešiť problémy, či správne argumentovať. 


Práca

Ťažko dnes nájdeme oblasť, kde by sme si našli dobre platenú prácu bez znalosti aspoň jedného cudzieho jazyka. Spoločnosti z rôznych odvetví rozširujú pole svojej pôsobnosti na nové a nové trhy. To je dôvod, prečo potrebujú jazykovo zdatných ľudí, ktorí by zabezpečovali komunikáciu a prezentáciu nových produktov či služieb.  Znalosť iného jazyka zároveň naznačuje schopnosť osvojovať si nové zručnosti, čo je dnes mimoriadne dôležitým aspektom pri výbere zamestnanca. Ovládanie aspoň jedného cudzieho jazyka už dnes zamestnávatelia a ich personalisti automaticky očakávajú a každý ďalší jazyk je veľkou konkurenčnou výhodou.


Cestovanie

Spoznávanie sveta je dnes síce obmedzené, no skôr či neskôr bude opäť veľkým lákadlom. Ako však najlepšie spoznáš krajinu, ktorú navštíviš? Ako máš možnosť zažiť spontánne dobrodružstvá? Áno, aj tu je veľkým plusom znalosť cudzej reči. Obyvatelia väčšiny krajín sú voči cudzincom priateľskejší a otvorenejší, ak sa s nimi dokážu dorozumieť. Výrazne to zvyšuje Tvoje šance navštíviť a spoznať miesta, ktoré by inak pred Tebou ostali skryté. A čo si budeme hovoriť, objednať jedlo v miestnej reštaurácii, alebo rezervovať izbu v hoteli, je so znalosťou cudzieho jazyka oveľa jednoduchšie.. 


Informácie a zábava

Dnes má rýchly prístup k aktuálnym a kvalitným informáciám nesmiernu hodnotu. Ak neovládaš iný ako rodný jazyk, Tvoj prístup k nim je značne obmedzený. Študijné materiály, výskumy, poznatky o nových technológiách – o to všetko prichádzaš. Často sa stáva, že kým sa tieto materiály dostanú na slovenský trh v preloženej podobe, sú už neaktuálne. 

A čo zábava? Čo dobré filmy či seriály? Nech sú preklady a titulky či dabing akokoľvek dobré (čo tiež trvá nejakú dobu), nikdy si nevychutnáš kvalitu originálu. Nie všetko sa z pôvodnej reči dá úplne preložiť. Slovné hračky, metafory, skryté narážky, kultúrny podtext, reálie a špecifické formulácie sa často pri preklade strácajú a umelecký zážitok čitateľa alebo diváka je o to chudobnejší.


Vytváranie priateľstiev

Je to zároveň jeden zo spôsobov, ako sa naučiť hovoriť cudzím jazykom, alebo sa v ňom zdokonaliť. Takéto medzinárodné priateľstvá sú pre nás obohatením. 

Ak príde na návštevu váš príbuzný zo zahraničia, kolega z inej krajiny, alebo spoznáš niekoho v zahraničí, môžeš sa s ním porozprávať a vytvoriť si tak vzťah k nemu, jeho rodine a krajine, ktorú reprezentuje. Je to skvelý spôsob, ako získať nových priateľov, príbehy, zážitky. Tiež získaš nový pohľad na svet či vlastnú krajinu z inej perspektívy.


Podobnosť čisto náhodná?

Ako sme už povedali, angličtina je dnes viac-menej samozrejmosťou. Geografická poloha Slovenska nás však stavia do pozície obchodného partnera najmä pre nemecky hovoriace krajiny. Prečo sa teda nemčiny tak veľmi obávame a máme predsudky, že sa ťažko učí? Nemecký a slovenský jazyk pritom majú veľmi mnoho spoločných pojmov. 

Slovenská akadémia vied vydala dokument s názvom „Staršia slovenská lexika v medzijazykových vzťahoch“, kde okrem iného zverejnila viac ako 3660 germanizmov. Germanizmus je jazykový prvok prevzatý z nemčiny alebo vytvorený pod vplyvom nemčiny. Anglický aj nemecký jazyk zaraďujeme do skupiny jazykov, ktorú nazývame germánske. Ich základ teda tvoria zvukovo i slovotvorne podobné pojmy. 

Ako príklad môžeme spomenúť pomenovania rodinných príslušníkov: 

  • mother – Mutter – mater, 
  • son – Sohn – syn, 
  • brother – Bruder – brat. 

Veľmi podobné sú aj pomenovania potravín: 

  • salt – Salz – soľ, 
  • milk – Milch – mlieko.

Spoločné korene sa skrývajú aj v privlastňovacích zámenách my – mein – môj, v niektorých číslovkách three – drei – tri,  ako aj v slove new – neu – nový. 

Ak od nemeckých slovies odčleníme koncovku, ostaneme rovnako milo prekvapení. Z beginnen je zrazu begin, trinken sa zmení na drink, schwimmen je swim a waschen je wash.

Nájdeme aj veľa prídavných mien, ktoré sú veľmi podobné alebo totožné: blind, elegant, emotional, ideal, international, legal, maximal, minimal, national, optimal... Rovnako je to aj s podstatnými menami: der Alarm – alarm, das Aquarium – aquarium, der Arm – Arm... 


Prečo si teda vybrať práve nemecký jazyk?

V nie tak dávnej minulosti bolo pre remeselníka, obchodníka či financ-majstra ovládanie nemčiny samozrejmosťou. Dôvody sú jasné. Teritoriálna blízkosť nemecky hovoriacich krajín a možností, ktoré ponúkali (okrem iného aj štúdium či výučba remesla), bola dostatočným dôvodom na to, aby sa v lepších rodinách nemčina učila už popri materinskej reči. 

Nemecko je dnes v poradí štvrtou najväčšou ekonomikou sveta, v rámci Európskej únie je na prvej priečke. Viac než 100 miliónov rodených nemecky hovoriacich ľudí v Európe tvorí trh, ktorý nemôžeme prehliadať. Ak sa rozhodneš pracovať kdekoľvek, znalosť nemčiny bude vždy predstavovať veľkú výhodu.

Slovenská a nemecká ekonomika sú zrastené aj pre bezprostrednú blízkosť Rakúska. Veľké množstvo slovenských firiem a advokátskych kancelárii sú pobočkami nemeckých centrál. Schopnosť dohovoriť sa s klientom priamo v jeho materinskom jazyku je dôležitá, pretože mnohí z nich preferujú svoj vlastný jazyk - nemčinu pred všadeprítomnou angličtinou.

Po nemeckom jazyku je v súčasnosti čoraz väčší dopyt v takmer každom odvetví na Slovensku.


Chceš sa nemčinu naučiť raz a navždy?

Často u uchádzačov cítiť obavy vyplývajúce z negatívnych skúseností a množstva pokusov naučiť sa nemecký jazyk. 

V IT v kurze vzdelávame prostredníctvom vzdelávacieho portálu METIS Academy prezenčnou (dennou) formou, pri ktorej dochádza k priamej komunikácii a interakcii študenta s lektorom a s ostatnými študentmi vo virtuálnej učebni, pričom študent sa môže nachádzať na ľubovoľnom mieste a je pripojený online. Štúdium je konceptom prispôsobené pracujúcim ľudom a prebieha v čase, ktorý si študenti vyberú (najčastejšie v podvečerných hodinách). O výhodách štúdia si môžeš prečítať aj v jednom z našich blogov.

Lektorom je skúsený pedagóg, ktorý má za sebou roky praxe a medzinárodné pôsobenie v oblasti tlmočníctva na najvyššej úrovni. 

Veľmi dobre vieme, že nikto nedokáže ponúknuť jeden produkt, ktorý by vyhovoval každému. Práve preto máme k dispozícii ponuku vzdelávania, v ktorej nájdeš vzdelávacie programy s rôznou dĺžkou štúdia a stupňom náročnosti.

Vybrať si môžeš:

Ak potrebuješ poradiť, radi Ti poskytneme všetky potrebné informácie. Kontaktuj nás telefonicky, emailom či správou a pomôžeme Ti s výberom vhodného typu štúdia.

Štúdium otvárame dvakrát ročne, a to vždy vo februári a v septembri. Konkrétne termíny začiatku sú uvedené pri každom programe. Za včasné prihlásenie v rámci zľavového countdownu Ti vieme poskytnúť zľavu až do výšky 10% z celkovej ceny kurzovného.

Chcem vedieť viac

Kontaktujte nás

Viac informácií

Ochutnávka nášho štúdia

Viac informácií

Ako sa prihlásiť?

Viac informácií

Prihlás sa dnes a získaj zľavu

Viac informácií

"Počítač, Google a veľa, veľa kávy."

Viac informácií

Ako uhradiť kurzovné?

Viac informácií

"Tí, ktorí kontrolujú kód, kontrolujú svet!"

"Netreba čakať a odkladať štúdium."

Viac informácií

Kurzoviny

Viac informácií

"Najviac oceňujem prístup lektorov."

Viac informácií

"Prešiel som procesom zmeny."

Viac informácií

"IT bude stále v kurze."

x

ODCHÁDZAŠ?

Prihlás sa na odoberanie newslettra. Raz do mesiaca získaš informáciu o pripravovaných aktivitách a zároveň sa naučíš niečo nové nielen z oblasti IT.