Prejsť na navigáciu

Lepšia budúcnosť začína investíciou

Kde bolo tam bolo, dostával kopáč za svoju prácu 3 groše. Vyžiť z tých troch grošov by bolo ľahké, ale on jeden groš vracal, druhý požičiaval a z tretieho žil on sám...Túto rozprávku O troch grošoch každý z nás ako dieťa počul, či čítal. Ak by sme ju pretvorili do dnešnej doby, jeden z grošov by určite tvoril investíciu. Tak ako kedysi, jeden groš putoval synovi ako investícia do budúcna, aby sa o kopáča mal kto starať, aj dnes musíme investovať do hodnôt, ktoré nám zabezpečia slušnú budúcnosť.

Reality, drahé kovy alebo cenné papiere? Omyl. Jediná investícia, ktorú Vám nikto nedokáže vziať, sú vedomosti. V dnešnej dobre rýchleho pokroku je neoddeliteľnou súčasťou života človeka, ktorý chce niečo dosiahnuť a mať sa lepšie.  

Ako deti sme často počúvali vetu „Uč sa, aby si sa mal lepšie!“. Prečo však vzdelanie zabezpečuje lepšiu budúcnosť? Vyššie vzdelanie a vzdelanie v žiadanom odbore prináša viac možností na trhu práce a stabilné zamestnanie. Ruka v ruke so stabilitou prináša vzdelanie lepšie finančné ohodnotenie. Dnešná doba spôsobuje to, že mnohí z nás sú pomyselne závislí na umelo vytvorenom systéme, ktorý ovládajú peniaze. Nedostatočné vzdelanie spôsobuje zlé finančné ohodnotenie a závislosť na pomoci zvonka, ktorou strácame nezávislosť. Začarovaný kruh.

Ako sa však z neho vymaniť? Vzdelanie, ktoré prináša možnosť zmeniť budúcnosť niečo stojí. Je to o veľkom sebazaprení, množstve úsilia, času a žiaľ, aj o peniazoch. Kvalitné štúdium nie je lacná záležitosť. Rovnako ako obsah a koncept vzdelávania IT v kurze, sme aj možnosti financovania rokmi prispôsobovali a vylepšovali tak, aby sme dokázali ponúknuť riešenie pre každého.

Na to, aby sme sa opäť uistili, že si každý nájde alternatívu, ktorá mu bude vyhovovať najviac, sme sa pýtali tých najpovolanejších. Našich absolventov.

Jednorazová platba

Táto možnosť hradenia kurzovného prináša niekoľko výhod. Lucka to spätne vidí takto:

„Daný výber financovania som si zvolila z dôvodu, že zaplatím hneď a mám „pokoj“.  Bolo to pre mňa rýchlejšie a jednoduchšie. Viac som na to nemusela myslieť. Pokiaľ má človek dostatočné financie, je to najjednoduchšia možnosť." Lucka Koňárová, absolventka Java Developer Junior |2020

Jednorazová platba je tá najlepšia možnosť, najmä ak si pevne rozhodnutý pre dlhodobé štúdium a vopred si sa na to dokázal pripraviť.

Možnosť splátok a tzv. odložených splátok

Pre študentov, ktorých aktuálna finančná situácia neumožňuje uhradiť kurzovné jednorazovou platbou, máme pripravené dve alternatívy. Vďaka finančnej výpomoci od neinvestičného fondu Young Talent Support majú možnosť požiadať o úhradu na splátky alebo takzvané odložené splátky. Celá finančná výpomoc je určená priamo na úhradu kurzovného a je potrebné, aby bola vrátená v dohodnutom čase, keďže sa opakovane použije na podporu ďalších mladých talentov. Neinvestičný fond Young Talent Support poskytne študentovi finančnú výpomoc tak, že na seba pred začiatkom vzdelávania preberie záväzok uhradiť kurzovné za študenta. Celková suma kurzovného za vzdelávanie je vždy rovnaká bez ohľadu na zvolený spôsob jeho úhrady.

Mesačné splátky

Ide o najviac preferovaný spôsob financovania štúdia. Budúci študent si vopred zvolí výšku mesačnej splátky, ktorá mu najviac vyhovuje a ktorá nezaťaží je rozpočet viac, ako si môže aktuálne dovoliť. Pri danej alternatíve študent neprechádza schvaľovacím procesom a nie je potrebné žiadne dokazovanie príjmu.

Možnosť úhrady kurzovného si vybral Alexander:

„Moje rozhodnutie ovplyvnil vtedajší príjem a ušetrené financie, ktoré som v danej situácii mal. Výhodou bolo rozdeliť si platbu na x ďalších mesiacov/platieb bez navýšenia celkovej sumy kurzovného. Dnes by som sa určite rozhodol rovnako. Pokiaľ nemáte peniaze na rozdávanie, za mňa je to jasná voľba!“ Alexander Kocian, absolvent Java Developer Junior | 2020


Ani absolventka Anička by sa dnes nerozhodla inak:

„Po preštudovaní ponúkaných alternatív som si vybrala možnosť splácať kurz mesačnými splátkami s ohľadom na náš rodinný rozpočet a z dôvodu, že som nechcela použiť našu finančnú rezervu. Vyšlo mi, že splácať kurz mesačne je citlivejšie riešenie pre naše rodinné financie. Tiež veľmi zavážilo aj to, že možnosť splácať mesačnými splátkami nebola zaťažená úrokmi.  Možnosť rozdeliť si platbu na cca 7 mesiacov je ohľaduplná ponuka. Výhodou bolo rozdelenie platieb na dlhšie obdobie, bezúročná pôžička bez poplatkov a samozrejme motivácia pokračovať v štúdiu.“  Anka Tumová, absolventka Software Tester / 2020

Jednorazová platba a mesačné splátky sú najčastejšie využívané formy úhrady za štúdium pre ich jednoduchosť.

Odložené mesačné splátky

Po dlhoročných skúsenostiach sme sa vybraným uchádzačom rozhodli ponúknuť aj možnosť splátok, ktoré si odložia na neskôr. Nejde síce o možnosť jednoduchú a dostupnú pre každého, ale nie nerealizovateľnú. Ak splní budúci študent konkrétne podmienky a jeho žiadosť bude schválená, uhradí len nultú splátku vo výške zápisného pred začiatkom vzdelávania. Zvyšnú sumu kurzovného bude splácať po absolvovaní štúdia podľa svojich finančných možností formou pravidelných mesačných splátok vo výške minimálne 35 % z každej svojej čistej mesačnej mzdy (minimálne však 200 – 290 € mesačne, v závislosti od konkrétneho vzdelávania).

Možnosť odložených splátok si vybrala Zuzka:

„Viedla ma k tomu moja vtedajšia finančná situácia. Najväčšou výhodou bolo asi to, že som komunikovala s ľuďmi, s ktorými sa dalo aj dodatočne dohodnúť. Určite by som sa dnes rozhodla rovnako.“  Zuzka Bajáková, absolventka Java Developer Junior | 2019

V tomto prípade uchádzač o finančnú výpomoc musí spĺňať nasledujúce predpoklady:

  • vek do 30 rokov,
  • nezamestnaný/á,
  • ukončené stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie.

Na to, aby sme ho zaradili do výberového procesu je potrebné zaslať na adresu info@itvkurze.sk:

  • životopis v slovenskom alebo v anglickom jazyku,
  • motivačný list, v ktorom uchádzač o štúdium a finančnú výpomoc zdôvodní, prečo chce študovať a prečo mu jeho finančná situácia nedovoľuje zaplatiť školné.

Každá žiadosť o finančnú výpomoc s odloženými mesačnými splátkami je posudzovaná individuálne a prechádza schvaľovacím procesom.


Aké rady majú pre budúcich študentov naši absolventi?

1. Správne si vybrať

Naším cieľom je, aby si každý študent vybral program a smer, v ktorom sa nájde. S výberom vhodného programu Ti radi pomôžeme.

„Odporučila by som, aby človek úprimne ohodnotil svoje schopnosti a podľa toho si vybral vhodný program."  Zuzka Bajáková, absolventka Java Developer Junior | 2019

„Dôležité je vybrať si oblasť, ktorá vás najviac zaujíma a využiť kurz naplno. Vzdelávací program vám dá kopec praktických znalostí od lektorov, ktorí konkrétnymi pozíciami prešli, naučia vás triky, ktoré určite v budúcnosti využijete, získate znalosti z konkrétneho odvetvia a pripravia vás na pracovný pohovor. Ukážu vám ako vyniknúť medzi ostatnými uchádzačmi a keďže je v IT odbore nedostatok ľudí, po absolvovaní vzdelávacieho programu si určite prácu nájdete, či už ako tester alebo programátor. Firmy sú ochotné vás ďalej vzdelávať a podporovať vo vašej IT ceste. Ja osobne som bol prijatý na každú pozíciu, o ktorú som sa uchádzal a to dokonca bez predchádzajúcich skúseností s programovaním."  Alexander Kocian, absolvent Java Developer Junior | 2020


2. Nepodliehať panike a usilovne pracovať

Tím IT v kurze počas trvania vzdelávacieho programu zabezpečuje nielen technickú a odbornú časť, ale aj to, aby študenti nestrácali chuť a motiváciu.

„Byť pozitívny, počas kurzu si "neprehriať mozog" t.j. dopriať si čas na oddych či relax, teda nemyslieť vkuse na štúdium a úlohy. Hoci je kurz dosť náročný, dá sa zvládnuť. „ Anka Tumová, absolventka Software Tester| 2020

„Určite je dôležité si štúdium dobre zvážiť a mať vzťah k IT, ideálne ovládať už nejaké základy. Štúdiu sa treba poctivo venovať, vtedy z neho dokážete vyťažiť maximum.“  Lucka Koňárová, absolventka Java Developer Junior |2020


Ak by Ti nevyhovovala ani jedna z možností, neváhaj nás kontaktovať na info@itvkurze.sk a spolu určite nájdeme vhodné riešenie, ktoré bude vyhovovať práve Tebe.

Štúdium otvárame dvakrát ročne, a to vždy vo februári a v septembri. Konkrétne termíny začiatku sú uvedené pri každom programe. Za včasné prihlásenie v rámci zľavového countdownu Ti vieme poskytnúť zľavu až do výšky 10% z celkovej ceny kurzovného.

Kontaktujte nás

Viac informácií

Ako sa prihlásiť?

Viac informácií

Prihlás sa dnes a získaj zľavu

Viac informácií

"Počítač, Google a veľa, veľa kávy."

Viac informácií

Ako uhradiť kurzovné?

Viac informácií

"Tí, ktorí kontrolujú kód, kontrolujú svet!"

Viac informácií

"Netreba čakať a odkladať štúdium."

Viac informácií

Kurzoviny

Viac informácií

"Najviac oceňujem prístup lektorov."

Viac informácií

"Prešiel som procesom zmeny."

Viac informácií

"IT bude stále v kurze."

Viac informácií

Ochutnávka nášho štúdia

Viac informácií

"Choď za svojim snom."

Viac informácií

Tvoja decembrová zľava - 2%

Viac informácií

Otázky a odpovede

Viac informácií

Vianočný kvíz

Viac informácií

"Moje očakávania sa splnili."

Viac informácií
x

ODCHÁDZAŠ?

Prihlás sa na odoberanie newslettra. Raz do mesiaca získaš informáciu o pripravovaných aktivitách a zároveň sa naučíš niečo nové nielen z oblasti IT.