Prejsť na navigáciu

IT-čkárom za 5 mesiacov? S IT v kurze áno!

Nesľubujeme zázraky na počkanie a práve to je dôvodom, prečo štúdium s IT v kurze trvá až 5 mesiacov. To je doba, za ktorú dokážeme študenta pripraviť na nástup na juniorskú pozíciu v odbore, ktorý si vybral. To je doba, do ktorej sme dokázali vtesnať množstvo odborných aj praktických vedomostí, ktoré sú potrebné na vykonávanie danej pozície. Ako je to možné?

1. Študentov pripravujeme na základe potrieb zamestnávateľov
Každý jeden z našich vzdelávacích programov je priebežne upravovaný a prispôsobovaný aktuálnym potrebám zamestnávateľov. Dokážeme to na základe partnerstiev s IT firmami, do ktorých po absolvovaní štúdia naši študenti putujú. Teoretická aj praktická časť štúdia teda neobsahuje zastaralé postupy a absolvent dokáže všetko učivo reálne uplatniť v praxi, už ako junior v danej oblasti.


2. Postupnosť a nadväznosť jednotlivých častí vzdelávacieho programu
Každý z 5-mesačných vzdelávacích programov (ktoré tvoria jeden semester aj pri dlhodobých vzdelávacích programoch) je zložený zo 4-častí, ktoré na seba nadväzujú, no zároveň sa v určitých častiach prelínajú.

Každý z programov začína Introduction To IT, kde je študent nezávisle od predošlých skúseností oboznámený so všetkými pojmami a ich významom a funkciami, ktoré bude v ďalších fázach potrebovať. Mnohokrát túto časť ocenia aj študenti, ktorí sa s danými pojmami stretávali, no ich význam si vykladali nesprávne, čo bránilo chápaniu súvislostí.

Po absolvovaní prvej časti vzdelávacieho programu lektori študentov učia premýšľať ako IT-čkári (Programming Fundamentals). Čo to znamená? Ide o pochopenie logiky a princípov algoritmov a zaužívaných postupov. Študent sa tiež naučí, ako si daný problém najskôr „rozmeniť na drobné“, aby úlohu vyriešil do úspešného konca. Je to kľúčová časť a bez nej by študenti v budúcnosti nedokázali napredovať.

Nasleduje odborná časť, podľa výberu študenta a jeho smerovania. Lektormi sú ľudia s dlhoročnou praxou v danom odbore a zároveň s dlhoročnou praxou z hľadiska výučby. Je treba spomenúť aj ich neoblomnú trpezlivosť .

Poslednú, no rovnako podstatnú časť, tvoria tzv. Soft Skills, teda mäkké zručnosti. Tie pripravia študenta na všetky úskalia spojené s hľadaním práce a na jej efektívne vykonávanie. Vďaka nim budú mať absolventi v rukách veľmi dôležitý tromf  – schopnosť predať sa. Môžeme byť tí najlepší v tom, čo robíme, no kým to nevieme správne odprezentovať a zaujať, nemáme na trhu práce veľkú šancu na úspech.


3. Prax študentov
Štúdium s IT v kurze nie je len o online webinároch a pasívnom prijímaní vedomostí. Študent získa predovšetkým množstvo praktických skúseností plnením rôznych úloh. Tie dostáva po každom webinári na základe preberanej témy. Rozdeľujú sa na úlohy pre jednotlivca, prácu v tíme a samostatné projekty. Tým sa simuluje pracovný proces a takouto pripravenosťou študent získava ďalšie plusové body pri hľadaní zamestnania. Jedinečnou príležitosťou je následne stáž u našich zmluvných partnerov. Okrem možnosti zbierania nových skúseností je aj priestorom, kde môže študent svojho budúceho potenciálneho zamestnávateľa zaujať. Po zvládnutí vzdelávacieho programu IT v kurze nie si iba absolventom. Stávaš sa IT-čkárom pripraveným na juniorskú pozíciu v odbore, ktorý si si vybral.

Nie je to jednoduché, no úsilie, ktoré investuješ do vzdelania s IT v kurze sa Ti niekoľkonásobne vráti.

Ponuku našich vzdelávacích programov nájdeš v časti Štúdium.

Pre viac informácií nás kontaktuj telefonicky, emailom či správou ☎️📩 📧

Štúdium otvárame dvakrát ročne, a to vždy vo februári a v septembri. Konkrétne termíny začiatku sú uvedené pri každom programe. Za včasné prihlásenie v rámci zľavového countdownu Ti vieme poskytnúť zľavu až do výšky 10% z celkovej ceny kurzovného.

Kontaktujte nás

Viac informácií

Ako sa prihlásiť?

Viac informácií

Prihlás sa dnes a získaj zľavu

Viac informácií

"Počítač, Google a veľa, veľa kávy."

Viac informácií

Ako uhradiť kurzovné?

Viac informácií

"Tí, ktorí kontrolujú kód, kontrolujú svet!"

Viac informácií

"Netreba čakať a odkladať štúdium."

Viac informácií

Kurzoviny

Viac informácií

"Najviac oceňujem prístup lektorov."

Viac informácií

"Prešiel som procesom zmeny."

Viac informácií

"IT bude stále v kurze."

Viac informácií

Ochutnávka nášho štúdia

Viac informácií

"Choď za svojim snom."

Viac informácií

Tvoja decembrová zľava - 2%

Viac informácií

Otázky a odpovede

Viac informácií

Vianočný kvíz

Viac informácií

"Moje očakávania sa splnili."

Viac informácií
x

ODCHÁDZAŠ?

Prihlás sa na odoberanie newslettra. Raz do mesiaca získaš informáciu o pripravovaných aktivitách a zároveň sa naučíš niečo nové nielen z oblasti IT.