Prejsť na navigáciu

Bratislava a Košice
ako vzdelávame

16 týždňov

nástupný plat
  1 100-1 400 €
Minimálne požiadavky:
 • Si schopná/ý riešiť problémy
 • Máš analytické myslenie
 • Si samostatná/ý a schopná/ý pracovať v tíme
 • Láka ťa programovanie, aj keď máš minimálne skúsenosti
 • Zaujíma ťa ako veci principiálne fungujú
 • Máš chuť učiť sa nové veci
Termín začiatku kurzu:
4.9.2017

Kto je Java Developer Junior?

Java Developer Junior je človek, ktorý dokáže nemalou mierou prispieť k tvorbe produktu, ktorým je softvérový systém alebo zjednodušene aplikácia. Java Developer Junior dôverne pozná syntax jazyka Java a vie sa v projekte orientovať, za čo tiež vďačí získaným zručnostiam v profesionálnych nástrojoch určených na vývoj komplexných informačných systémov. Okrem programovania v jazyku Java ovláda aj prácu s databázovým systémom, a teda manipuláciu s dátami v jazyku Java ako aj v deklaratívnom jazyku SQL.

Spôsoby financovania a cena kurzu

1 490€ – spôsob ako ich zaplatíš

 • môžeš to zaplatiť na splátky
 • preplatí ti to úrad práce
 • alebo si splátky odložíš a štúdium splatíš, až keď sa zamestnáš
 • ak ti to nerobí problém, môžeš to uhradiť jednorázovo

Viac info nájdeš v časti Podporíme ťa

Java Developer Junior:

 • má základný prehľad o vývoji aplikácií, dokáže rozpoznať kostru systému a jeho základné fungovanie. Je schopný komunikovať o  požiadavkách na realizovanie softvérového systému so zadávateľmi a má predstavu o objeme vývojárskych prác potrebných k tomu, aby boli tieto požiadavky splnené
 • je možné mu zveriť dielčie programátorské úlohy v projekte menšieho rozsahu
 • má veľmi dobrý základ z deklaratívneho programovania, algoritmizácie a tiež zručnosti v profesionálnych developerských nástrojoch, vďaka čomu sa stáva ideálnym kandidátom pre nadväzujúci kurz ‘Java Developer’, kde si prehĺbi znalosti z jazyka Java ako aj zručnosti v programovaní
 • je tiež ten, kto zdrojový kód (ním vytvorený) dokáže spravovať v neskorších fázach projektu, čiže rozširuje, modifikuje či odstraňuje chyby identifikované testermi

Čo sa počas kurzu naučíš?

Ako budúci Java Developer Junior získaš znalosti a zručnosti v rôznych oblastiach.

Vývoj softvéru

Ako absolvent kurzu Java Developer Junior budeš vedieť rozbiť problém na menšie podproblémy (dekomponovať problém) a algoritmizovať úlohy väčšieho rozsahu.

Ďalej sa naučíš používať konštrukcie jazyka Java:

 • budeš vedieť pracovať s textom na veľmi dobrej úrovni
 • budeš vedieť implementovať vizuálne pútavú aplikáciu komunikujúcu s databázou. Tu sa naučíš pracovať s databázovým systémom (príkazy SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, ALTER, DROP a iné) plus s rozhraním pre prístup k databáze v Jave: JDBC. Okrem získania zručností v nástroji pgAdmin budeš vedieť pracovať s databázovým systémom PostGreSQL, ktorý je voľne dostupný a môžeš ho preto využiť vo vlastných projektoch

Taktiež budeš vedieť používať množstvo profesionálnych nástrojov uľahčujúcich vývoj softvéru, odstraňovanie chýb v ňom, prípadne jeho údržbu:

 • budeš ovládať nástroj IDE Eclipse na veľmi dobrej úrovni - IDE Eclipse je profesionálny nástroj na vývoj softvéru podľa štandardov
 • budeš ovládať niektoré rozšírenia nástroja IDE Eclipse a množstvo klávesových skratiek, ktoré zvýšia produktivitu programátora
 • budeš ovládať TotalCMD - užitočný nástroj nenahraditeľný pre prácu so súbormi a vyhľadávanie v obsahu, v archívoch a podobne
 • PgAdmin, PostGreSQL a iné

Na tomto kurze si rozhodne zlepšíš svoje algoritmické zručonosti, čo ti určite pomôže v nadväzujúcom kurze ako aj v tvojej budúcej kariére.

Mäkké zručnosti a školenia v oblasti HR

Pomôžeme ti stanoviť si priority a riadiť čas pomocou osvedčených metód, naučíš sa správne a efektívne komunikovať, vylepšíš si prezentačné zručnosti. Dozvieš sa, čo tvorí základ úspešného tímu, ako komunikovať v tíme a akú rolu zohrávaš TY.

Dozvieš sa, ako si napísať životopis, ktorý si určite zamestnávateľ prečíta. Pomôžeme ti vytvoriť životopis, ktorý bude mať nezabudnuteľný a jedinečný formát, vyzdvihne tvoj talent, zručnosti a jedinečnosť. Tak, aby práve teba pozvali na pracovný pohovor.

Príprava na pracovný pohovor je kľúčová a veľakrát zabezpečuje 80% úspechu na pracovnom pohovore. Zistíš, ako predať svoje silné stránky a pracovné úspechy, aké sú najčastejšie otázky na pohovore, ako na ne odpovedať a čomu sa na pohovore určite treba vyvarovať.

Užívateľské PC zručnosti

Absolvuješ aj sériu školení z oblasti MS Office. Ukážeme si, ako pracovať s veľkými dokumentami v MS Word, naučíš sa pokročilé nástroje a techniky v MS Excel, ako organizovať svoju prácu a prácu v kolektíve s MS Outlook, Skype for Business a OneDrive a ako tvoriť a upravovať prezentácie v MS Powerpoint.

Potrebuješ poradiť s výberom správneho kurzu?

Vyskúšaj náš nástroj na pomoc pri výbere kurzu vhodného práve pre teba.

Kompas