Prejsť na navigáciu

Bratislava a Košice
ako vzdelávame

12 týždňov

nástupný plat
1 000-1 400 €
Minimálne požiadavky:
 • Máš zmysel pre dizajn a estetiku
 • Máš cit pre vizuálne detaily
 • Máš aspoň minimálne skúsenosti s grafickými programami, napríklad Photoshop
 • Rada/rád pracuješ na rozmanitých projektoch
 • Výhodou sú aspoň minimálne skúsenosť s IT


Termín začiatku kurzu:
11.09.2017

Kto je Front-End Developer?

Front-End Developer je človek, ktorý nemalou mierou prispieva k tvorbe produktu, ktorým je softvérová aplikácia. V dnešnej dobe musia tieto aplikácie spĺňať hlavne požiadavky na používateľské rozhranie a pohodlnú interakciu používateľa s ním. Vizuálna stránka webových aplikácií sa stáva v mnohých prípadoch kľúčovou a kľúčovými sa stávajú aj ľudia, ktorí vytvárajú vizuál stránok.

Spôsoby financovania a cena kurzu

1 190€ – spôsob ako ich zaplatíš

 • môžeš to zaplatiť na splátky
 • preplatí ti to úrad práce
 • alebo si splátky odložíš a štúdium splatíš, až keď sa zamestnáš
 • ak ti to nerobí problém, môžeš to uhradiť jednorázovo

Viac info nájdeš v časti Podporíme ťa

Front-End Developer:

 • programuje navrhnutý vizuál webových stránok či portálov. Používa pritom rôzne moderné knižnice, ktoré značne uľahčujú prácu a s ich pomocou vznikne naozaj moderný a pútavý vizuál webovej aplikácie
 • spolupracuje so zadávateľmi - tí, ktorí definujú požiadavky na spôsob komunikácie používateľa s aplikáciou a na celkovú funkcionalitu aplikácie. Tento spôsob komunikácie ďalej navrhuje a programuje (implementuje)
 • implementuje požiadavky používateľa na aplikáciu a zároveň robí základné testy
 • je tiež ten, kto zdrojový kód (ním vytvorený) spravuje v neskorších fázach projektu, to jest rozširuje, modifikuje či odstraňuje chyby identifikované testermi

Od Front-End Developera závisí vizuálna stránka aplikácie, interakcia aplikácie s koncovým používateľom, a teda aj celkový záujem klientov o kúpu takejto aplikácie.

Čo sa počas kurzu naučíš?

Ako budúci Front-End Developer získaš znalosti a zručnosti v rôznych oblastiach.

Vývoj softvéru

Naučíš sa vytvárať pútavý a moderný design webových stránok a budeš poznať nové trendy v oblasti vývoja webu. Samozrejme sa oboznámiš s modernými technológiami, knižnicami a prístupmi v tejto oblasti. Čo je však najdôležitejšie, budeš schopný vytvoriť interaktívnu, modernú a hlavne pútavú webovú stránku, ktorá spĺňa súčasné štandardy. Budeš ovládať:

 • HTML 5 ako najnovšiu verziu jazyka HTML umožňujúceho definovať rozmiestnenie (layout) grafických (obrázky, plátno a podobne) a multimediálnych (audio, video) prvkov stránky
 • CSS3 - ako najnovšiu verziu jazyka CSS umožňujúceho definovať štýl (vzhľad) ľubovoľného prvku webovej stránky
 • LESS - ktorý rozširuje CCS jazyk, robí ho viac jednoduchším a robí ho viac všestranným. Pridáva do CSS premenné, operátory, funkcie a umožňuje vnáranie pravidiel
 • BOOTSTRAP - ktorý umožňuje vytvárať responzívne stránky, a teda multiplatformové. Za svoju popularitu vďačí najmä novej vetve vo vývoji: vývoj mobilných aplikácií.
 • ZÁKLADY JAZYKA JAVASCRIPT, ktorý prináša do statických stránok dynamickosť, asynchrónnosť a množstvo iných funkcií
 • ZÁKLADY JAVASCRIPT-KNIŽNICE JQUERY, ktorá podstatne zjednodušuje (a tiež sprehľadňuje) zdrojový kód napísaný v Javascript-e

Taktiež budeš vedieť používať viacero dizajnérskych nástrojov uľahčujúcich štýlovanie a layout-ovanie stránok:

 • nástroj Brackets a jeho rozšírenia:
 • W3CValidation
 • LESS AutoCompile
 • Bootstrap Skeleton
 • a iné

Každý kvalitný softvérový systém podlieha poriadnemu testovaniu a každý vývojár musí vedieť vytvoriť aspoň základné testy pre dielo, ktoré vytvoril. Po tomto kurze budeš vedieť otestovať svoje aplikácie použitím nástrojov:

 • Firefox
 • Chrome
 • Internet Explorer
 • Edge a jeho vstavané emulátory

Naviac sa oboznámiš so štruktúrou webového obsahu, statického aj dynamického a budeš vedieť tento obsah vytvárať. V neposlednom rade si osvojíš deklaratívne programovanie, čo je aktuálny trend nielen pri vývoji vizuálnej stránky webových aplikácií.

Mäkké zručnosti a školenia v oblasti HR

 • Pomôžeme ti stanoviť priority a riadiť čas pomocou osvedčených metód, naučíš sa správne a efektívne komunikovať, vylepšíš si prezentačné zručnosti. Dozvieš sa, čo tvorí základ úspešného tímu, ako komunikovať v tíme a akú rolu zohrávaš TY.
 • Získaš tipy, ako si napísať životopis, ktorým zaujmeš zamestnávateľa. Pomôžeme ti vytvoriť životopis, ktorý bude mať nezabudnuteľný a jedinečný formát, vyzdvihne tvoj talent, zručnosti a jedinečnosť. Takýto životopis sa stane tvojou pozvánkou na pracovný pohovor.
 • Kľúčové miesto v kurze má aj príprava na pracovný pohovor, ktorá veľakrát zabezpečuje 80% úspechu na samotnom pracovnom pohovore. Zistíš, ako predať svoje silné stránky a pracovné úspechy, aké sú najčastejšie otázky na pohovore, ako na ne odpovedať a čomu sa na pohovore určite treba vyvarovať.

Užívateľské PC zručnosti

Absolvuješ aj sériu školení z oblasti MS Office. Ukážeme si, ako:

 • pracovať s veľkými dokumentami v MS Word
 • naučíš sa pokročilé nástroje a techniky v MS Excel
 • ako organizovať svoju prácu a prácu v kolektíve s MS Outlook, Skype for Business a OneDrive
 • ako tvoriť a upravovať prezentácie v MS Powerpoint.

Pracovné pozície, o ktoré sa môžeš uchádzať

Front-End Developer, Web Developer

Potrebuješ poradiť s výberom správneho kurzu?

Vyskúšaj náš nástroj na pomoc pri výbere kurzu vhodného práve pre teba.

Kompas