Nájdi si prácu v IT
Accenture

Prejsť na navigáciu

Ženy v (IT) kurze


Celé Slovensko
ako vzdelávame

12 až 17 týždňov

Stáž a perspektíva práce
v Accenture

Momentálne aktualizujeme ponuku našich vzdelávacích programov.O všetkom Ťa budeme informovať už čoskoro. V prípade záujmu o bližšie informácie týkajúce sa nových programov a kurzov vyplň nezáväzné prihlásenie alebo sa sa prihlás na odoberanie newslettera. V prípade otázok nás kontaktuj na info@itvkurze.sk 

 V spolupráci so spoločnosťou Accenture sme pripravili pokračovanie vzdelávacieho programu, ktorý je určený len pre ženy. Naším cieľom je zvýšiť počet žien v IT, a preto je tento náš vzdelávací program vhodný aj pre záujemkyne, ktoré v IT oblasti nemajú žiadne alebo majú minimálne skúsenosti.

Počas niekoľkých týždňov ich pripravíme na pracovné pozície v informačných technológiách a po úspešnom absolvovaní programu sa všetky úspešné absolventky zúčastnia pracovnej stáže v spoločnosti Accenture a v prípade, ak sa zamestnajú, bude im preplatené školné v plnej výške.

V prípade, ak sa niektoré absolventky v spoločnosti Accenture nezamestnajú, pripravíme ich na pracovný pohovor do iných spoločností.

Pre koho je vzdelávací program určený?

Program je určený pre všetky ženy, ktoré:

 • študujú a popri štúdiu majú chuť aj pracovať;
 • pracujú a chcú zmeniť  svoje aktuálne pracovné zameranie;
 • absolvovali štúdium na vysokej alebo strednej škole, nevedia sa na trhu práce uplatniť a chcú začať svoju kariéru v IT.

Program nie je limitovaný vekom ani skúsenosťami.

Prihlásenie do vzdelávacieho programu:

Po vyplnení nezáväzného prihlásenia ťa budeme kontaktovať a poskytneme ti bližšie informácie. Po zodpovedaní všetkých otázok ti pošleme záväznú prihlášku do vzdelávacieho programu a od septembra začínaš študovať. Spolu s prihláškou je potrebné poslať aj tvoj aktuálny životopis. Na všetkom sa dohodneme.

Ako prebieha štúdium? 

Štúdium prebieha online, študuješ z domu. Vzdelávací program realizujeme formou webinárov, s lektorom o preberanej látke diskutuješ a máš priestor na akékoľvek ďalšie otázky. Okrem webinárov plníš aj zadania a pracuješ na projektoch. Počas štúdia sa prezenčne zúčastníš aj na niekoľkých praktických workshopoch.

Ponúkame ti na výber niekoľko špecializácií. Špecializovať sa môžeš na testovanie softvéru, vývoj aplikácií v jazyku Java alebo v jazyku C#. S výberom špecializácie ti samozrejme pomôžeme

 

Nevieš si vybrať špecializáciu?

S výberom špecializácie ti pomôžeme. Či už sa rozhoduješ medzi testingom a programovacími jazykmi, alebo nevieš, ktorý z programovacích jazykov si vybrať, napíš nám na info@itvkurze.sk.

Testerka softvérových aplikácií

Ako budúca Softvérová testerka získaš znalosti z rôznych oblastí.

 • naučíš sa písať a vykonávať testovacie scenáre,
 • naučíš sa čítať kód,
 • vyskúšaš si prácu s databázami,
 • budeš sa hrať s profesionálnymi nástrojmi na testovanie ako:
  • používanie pracovného editora Sublime Text,
  • databázy budeš ovládať pomocou MySQL Workbenchu,
  • získaš znalosti aj o SQL Developerovi, HeidiSQL a Toade,
 • z testerských nástrojov sa stretneš:
  • so Seleniom, Sahi, SoapUI a LoadUI,
  • s užitočnými pomôckami ako Postman,
  • vyskúšaš si meranie sieťovej záťaže v nástroji jMeter,
  • s nástroom pre testovanie mobilných zariadení Keynote,
  • s najrozšírenejšmí nástrojom pre manažovanie testovanie - JIRA a jeho slovenského konkurenta Scrumdesk,
 • dozvieš sa aj, čo je to agilná metóda vývoja softvéru,
 • dozvieš sa, aké vlastnosti a schopnosti si musí kvalitný IT tester osvojiť, ak chceš byť úspešná,
 • naučíš sa stanoviť priority a riadiť čas pomocou osvedčených metód, ako efektívne a správne komunikovať, vylepšíš si prezentačné zručnosti,
 • vylepšíš svoj životopis a pripravíš sa na zvládnutie pracovného pohovoru
 • absolvuješ aj sériu školení z oblasti MS Office.

Java Developerka

Ako budúca Java Junior Developerka získaš znalosti a zručnosti v rôznych oblastiach.

 • budeš vedieť rozbiť problém na menšie podproblémy (dekomponovať problém) a algoritmizovať úlohy väčšieho rozsahu,
 • budeš vedieť pracovať s textom na veľmi dobrej úrovni,
 • implementovať vizuálne pútavú aplikáciu komunikujúcu s databázou. Vývoj takejto komplexnej aplikácie zahŕňa:
 • inštaláciu a administráciu SQL servera (MySQL, PostgreSQL, ...)
 • prácu s JDBC driverom, pomocou ktorého sa dokážeme pripojiť k databázovému serveru
 • osvojenie základných príkazov CREATE, SELECT, INSERT, UPDATE, CREATE, ALTER, DROP a iné,
 • návrh a implementáciu grafického používateľského rozhrania vo Swingu,
 • implementáciu zadania na zaklade funkčnej špecifikácie
 • tvorbu JUnit testov na potvrdenie správnosti implementácie voči špecifikácií.
 • naučíš sa používať množstvo profesionálnych nástrojov uľahčujúcich vývoj softvéru, odstraňovanie chýb v ňom, prípadne jeho údržbu. Naučíš sa ovládať:
 • nástroj IDE Eclipse na veľmi dobrej úrovni - IDE Eclipse je profesionálny nástroj na vývoj softvéru podľa štandardov,
 • niektoré rozšírenia nástroja IDE Eclipse a množstvo klávesových skratiek, ktoré zvýšia produktivitu programátora,
 • TotalCMD - užitočný nástroj nenahraditeľný pre prácu so súbormi a vyhľadávanie v obsahu, v archívoch a podobne
 • PgAdmin, PostgreSQL a iné.
 • naučíš sa chápať a vytvárať pokročilé regulárne výrazy, pomocou ktorých dokážeš častokrát neriešiteľný problém vyriešiť v reálnom čase
 • osvojíš si základné návrhové vzory, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou každého jedného programátora:
  • creational - Singleton, Builder, Prototype, Factory, Abstract Factory,
  • structural - Adapter, Bridge, Composite, Decorator, Facade, Flyweight, Proxy,
  • behavioral - Chain of Responsibility, Command, Interpreter, Iterator, Mediator, Memento, Observer, State, Strategy, Template Method, Visitor.
 • získať základy jazyka UML,
 • vytvoríš si vlastnú Twitter aplikáciu a pomocou Twitter API budeš s aplikáciou komunikovať,
 • počas kurzu budeš riešiť stovky menších problémov/zadaní, pri ktorých sa zlepšíš v analytickom a logickom myslení, naučíš sa na problém pozerať nielen z pohľadu developera, testera, ale aj samotného klienta, t.j. človeka/systému, ktorý bude používať tvoj kód,
 • naučíš sa písať tzv. "clean code", t.j. kód správne naformátovaný, štruktúrovaný, samopopisujúci, prehľadný, bezpečný, rozšíriteľný a pod.
 • dozvieš sa, aké vlastnosti a schopnosti si musí kvalitný Java Developer osvojiť, ak chce byť úspešný,
 • naučíš sa stanoviť priority a riadiť čas pomocou osvedčených metód, ako efektívne a správne komunikovať, vylepšíš si prezentačné zručnosti,
 • vylepšíš svoj životopis a pripravíš sa na zvládnutie pracovného pohovoru,
 • absolvuješ aj sériu školení z oblasti MS Office.


C# Developerka

Ako budúca C# Developerka získaš znalosti a zručnosti v rôznych oblastiach.

 • získaš teoretické a praktické základy programovania v jazyku C# a prostredí .NET,
 • budeš vedieť sama napísať program v C# podľa najlepších praktík v odbore,
 • naučíš sa ovládať prostredie Visual Studio – moderný vývojársky nástroj s neuveriteľnými možnosťami,
 • pochopíš ako vyriešiť rôzne úlohy v C# pomocou objektovo orientovaného programovania,
 • naučíš sa pracovať s reťazcami, dátumom a časom,
 • vyriešiš veľké množstvo praktických príkladov v jazyku C# a tým získaš istotu v tvojich zručnostiach,
 • naučíš sa kde nájsť informácie, ktoré pri programovaní potrebuješ a ako ich použiť,
 • získaš znalosti ako program odladiť a nájsť príčinu chýb,
 • dozvieš sa, aké vlastnosti a schopnosti si musí kvalitný C# Developer osvojiť, ak chce byť úspešná,
 • naučíš sa stanoviť priority a riadiť čas pomocou osvedčených metód, ako efektívne a správne komunikovať, vylepšíš si prezentačné zručnosti,
 • naučíš sa stanoviť priority a riadiť čas pomocou osvedčených metód, ako efektívne a správne komunikovať, vylepšíš si prezentačné zručnosti,
 • vylepšíš svoj životopis a pripravíš sa na zvládnutie pracovného pohovoru,
 • absolvuješ aj školenie MS Excel pre pokročilých.

Pracovné pozície, o ktoré sa môžeš uchádzať

 • IT Tester
 • SW Tester
 • Junior Java Developer
 • Junior C# Developer