IT v kurze>Ponuka vzdelávania>Základy programovania v jazyku Java
Prejsť na navigáciu

Základy programovania v jazyku Java

 celé Slovensko
ako vzdelávame
20 týždňov
 cena štúdia
2 500 EUR

Momentálne nie je možné sa prihlásiť, kurz je súčasťou vzdelávacieho programu Java Developer Junior

Pre koho je štúdium určené?

Základy programovania v jazyku Java sú vhodné pre každého, kto sa už vo svete IT pohybuje ako doma a má za sebou aj nejaké skúsenosti s programovaním. Tieto skúsenosti nemusia byť konkrétne s programovacím jazykom Java, môže to byť kľudne python, javascript, php, c alebo iný programovací jazyk.

Forma štúdia

Štúdium, zamerané na konkrétnu pracovnú pozíciu v IT, realizujeme prostredníctvom vzdelávacieho portálu prezenčnou (dennou) formou, pri ktorej dochádza k priamej komunikácií a interakcii študenta s lektorom a s ostatnými študentami vo virtuálnej učebni bez ohľadu na to, či je študent fyzicky prítomný v učebni, alebo sa nachádza na inom mieste a je pripojený online.

Vstupný profil:

Záujemca o štúdium má aspoň minimálne skúsenosti s IT, vie ako vyzerá zdrojový kód, skúšal si už niečo naprogramovať. Ideálny kandidát má základné analytické a logické myslenie, baví ho pozerať sa na problémy z algoritmického hľadiska a snaží sa na sebe pracovať.

Obsah štúdia:

Základy programovania v jazyku Java

Absolvovaním kurzu získaš znalosti a zručnosti v rôznych oblastiach. Budeš vedieť:

  • implementovať vizuálne pútavú aplikáciu komunikujúcu s databázou. Vývoj takejto komplexnej aplikácie zahŕňa: inštaláciu a administráciu SQL servera (MySQL, PostgreSQL, ...), osvojenie základných príkazov CREATE, SELECT, INSERT, UPDATE, CREATE, ALTER, DROP a iné, návrh a implementáciu grafického používateľského rozhrania vo Swingu
  • vytvoriť JUnit testy na potvrdenie správnosti implementácie voči špecifikácií
  • naučíš sa používať množstvo profesionálnych nástrojov uľahčujúcich vývoj softvéru: IDE Eclipse na veľmi dobrej úrovni - IDE Eclipse je profesionálny nástroj na vývoj softvéru podľa štandardov, niektoré rozšírenia nástroja IDE Eclipse a množstvo klávesových skratiek, ktoré zvýšia produktivitu programátora, PgAdmin, PostgreSQL a iné
  • Vytvorí si vlastnú Twitter aplikáciu a pomocou Twitter API bude s aplikáciou komunikovať

Po absolvovaní kurzu získaš znalosti z danej oblasti programovania. Po skončení kurzu môžeš absolvovať ďalšie školenia, ktoré ťa profesijne pripravia na pracovnú pozíciu v oblasti informačných technológií.