Prejsť na navigáciu

Vyber si z našej ponuky vzdelávania


Všetko Programy Rekvalifikácia

Dvojročné štúdium je profesijne orientované štúdium, ktorého cieľom je pripraviť ťa na výkon viacerých pracovných IT pozícií.

V našej ponuke nájdeš 5-mesačné vzdelávacie programy, ktorým je potrebné sa venovať 3 hodiny denne, a teda ich štúdium stíhaš aj popri zamestnaní. Vzdelávacie programy zamerané na IT, ktoré ťa pripravia na výkon konkrétnej pracovnej pozície v IT, sme rozšírili podľa požiadaviek IT spoločností a doplnili o prípravu na priemyselné certifikáty. Ich súčasťou sú vždy aj mäkké zručnosti. Office špecialista zahŕňa všeobecné zručnosti potrebné pre výkon ľubovoľného povolania v oblasti IT a Základy nemeckého jazyka sú zamerané výhradne na výučbu jazyka. Vzdelávacie programy Ženy v (IT) kurze sú totožné s 5-mesačnými vzdelávacími programami, jeho najlepšie absolventky však v prípade absolvovania stáže, získania pracovnej ponuky a jej akceptácie budú mať od svojho nového zamestnávateľa preplatené školné.

Momentálne nie je možné prihlásiť sa do kurzov, sú súčasťou vzdelávacích programov.

V našej ponuke nájdeš 5-mesačné rekvalifikačné programy, ktorým je potrebné sa venovať 5 hodín denne (sú kombináciou dvoch 5-mesačných vzdelávacích programov, pričom jedným z nich je vždy Office špecialista) a sú určené najmä pre tých, ktorí sa chcú po skončení štúdia zamestnať v IT.

Trojročné intenzívne štúdium, s cieľom pripraviť študentov, uchádzačov o zamestnanie, resp. zamestnancov na úroveň B1/B2.

V našej ponuke nájdeš 5-mesačné vzdelávacie programy, ktorým je potrebné sa venovať 3 hodiny denne, a 5-mesačné rekvalifikačné programy, ktorým je potrebné sa venovať 5 hodín denne (sú kombináciou dvoch 5-mesačných vzdelávacích programov). Najlepší absolventi sa môžu zúčastniť pracovnej stáže u našich firemných partnerov, prípadne od nich získať pracovnú ponuku. Absolvovaním ľubovoľného vzdelávacieho programu zameraného na IT získaš znalosti a zručnosti z rôznych oblastí, zvýšiš si kvalifikáciu a môžeš nastúpiť na konkrétnu pracovnú pozíciu v IT, Office špecialista zahŕňa všeobecné zručnosti potrebné pre výkon ľubovoľného povolania v oblasti IT a Základy nemeckého jazyka sú zamerané výhradne na výučbu jazyka.