IT v kurze>Ponuka vzdelávania>Základy programovania v jazyku C#
Prejsť na navigáciu

Základy programovania v jazyku C#

 celé Slovensko
ako vzdelávame
20 týždňov
 cena štúdia
2 500 EUR

Momentálne nie je možné sa prihlásiť, kurz je súčasťou vzdelávacieho programu C# Developer Junior

Pre koho je štúdium určené?

C# je elegantný a zároveň efektívny jazyk, ktorý má uplatnenie nielen v biznis aplikáciách, ale aj v iných oblastiach, ako je napríklad vývoj hier. Je hlavným jazykom na vytváranie aplikácií v prostredí .NET, ktoré bežia na Windows, Linux, macOS ,ale aj v cloude. C# môžeš použiť na programovanie mobilných aplikácií (iOS a Android), hier, webových aplikácií, desktopových aplikácií, ale aj rôznych cloudových služieb. .NET aplikácie sú veľmi rozšírené v biznis prostredí, predovšetkým ako front-end aplikácie (desktop alebo web).

Forma štúdia

Štúdium, zamerané na konkrétnu pracovnú pozíciu v IT, realizujeme prostredníctvom vzdelávacieho portálu prezenčnou (dennou) formou, pri ktorej dochádza k priamej komunikácií a interakcii študenta s lektorom a s ostatnými študentami vo virtuálnej učebni bez ohľadu na to, či je študent fyzicky prítomný v učebni, alebo sa nachádza na inom mieste a je pripojený online.

Vstupný profil:

Záujemca o štúdium má aspoň minimálne skúsenosti s IT, vie ako vyzerá zdrojový kód, skúšal si už niečo naprogramovať. Ideálny kandidát si ak máš základné analytické a logické myslenie, baví ťa pozerať sa na problémy z algoritmického hľadiska a snažíš sa na sebe pracovať.

Obsah štúdia:

Základy programovania v jazyku C#

Výstupný profil absolventa:

Po absolvovaní kurzu získaš znalosti z rôznych oblastí a môžeš hneď nastúpiť na konkrétnu pracovnú pozíciu v IT. Naučíš sa a budeš vedieť:

  • teoretické a praktické základy programovania v jazyku C# a prostredí .NET
  • napísať program v C# podľa najlepších praktík v odbore
  • ovládať prostredie Visual Studio – moderný vývojársky nástroj s neuveriteľnými možnosťami
  • ako vyriešiť rôzne úlohy v C# pomocou objektovo orientovaného programovania
  • pracovať s reťazcami, dátumom a časom
  • vyriešiť veľké množstvo praktických príkladov v jazyku C# a tým získaš istotu v tvojich zručnostiach
  • nájsť informácie, ktoré pri programovaní potrebuješ a ako ich použiť, odladiť a nájsť príčinu chýb

Uplatnenie na trhu práce:

Absolvovaním kurzu získaš znalosti z danej oblasti programovania. Po skončení kurzu môže absolvovať ďalšie školenia, ktoré ťa profesijne pripravia na danú pracovnú pozíciu v oblasti informačných technológií.