Prejsť na navigáciu

Úvod do IT

 celé Slovensko
ako vzdelávame
3 týždne
 cena štúdia
300 EUR

Momentálne nie je možné sa prihlásiť, kurz je súčasťou všetkých vzdelávacích programov

Pre koho je štúdium určené?

Kurz Úvod do IT je pre teba ideálnym prvým krokom, ak sa chceš zorientovať v IT a pokračovať ďalej v štúdiu.

Forma štúdia

Štúdium, zamerané na konkrétnu pracovnú pozíciu v IT, realizujeme prostredníctvom vzdelávacieho portálu prezenčnou (dennou) formou, pri ktorej dochádza k priamej komunikácií a interakcii študenta s lektorom a s ostatnými študentami vo virtuálnej učebni bez ohľadu na to, či je študent fyzicky prítomný v učebni, alebo sa nachádza na inom mieste a je pripojený online.

Vstupný profil:

Záujemca o štúdium nemusí mať žiadne predchádzajúce skúsenosti s IT.

Obsah štúdia:

Úvod do IT

Výstupný profil absolventa:

Absolvovaním kurzu získaš znalosti z úvodu do IT a môžeš pokračovať v ďalšom štúdiu.

Uplatnenie na trhu práce:

Absolvovaním kurzu získaš prehľad v oblasti informačných technológií a môžeš pokračovať v ďalšom štúdiu IT.