IT v kurze>Ponuka vzdelávania>Tvorba webových stránok
Prejsť na navigáciu

Tvorba webových stránok

 celé Slovensko
ako vzdelávame
18 týždňov
 cena štúdia
1 700 EUR

Momentálne nie je možné sa prihlásiť, kurz je súčasťou vzdelávacieho programu Front-End Developer

Pre koho je štúdium určené?

Vzdelávací kurz Tvorba webových stránok je vhodný pre kreatívnejších ľudí, ktorých baví pretaviť grafický návrh do funkčnej webovej stránky.

Forma štúdia

Štúdium, zamerané na konkrétnu pracovnú pozíciu v IT, realizujeme prostredníctvom vzdelávacieho portálu prezenčnou (dennou) formou, pri ktorej dochádza k priamej komunikácií a interakcii študenta s lektorom a s ostatnými študentami vo virtuálnej učebni bez ohľadu na to, či je študent fyzicky prítomný v učebni, alebo sa nachádza na inom mieste a je pripojený online.

Vstupný profil:

Záujemca o štúdium nemusí mať žiadne predchádzajúce skúsenosti s IT. Vítané sú aspoň minimálne skúsenosti s grafickými programami, napríklad Photoshop a cit pre vizuálne detaily.

Obsah štúdia:

Tvorba webových stránok

Výstupný profil absolventa:

Absolvovaním kurzu Tvorba webových stránok sa naučíš:

  • vytvárať pútavý a moderný design webových stránok
  • spoznávať nové trendy v oblasti vývoja webu, oboznámi sa s modernými technológiami, knižnicami, prístupmi v tejto oblasti.
  • vytvoriť interaktívnu, modernú a hlavne pútavú webovú stránku, ktorá spĺňa súčasné štandardy.
  • pracovať s dizajnérskymi nástrojmi, otestovať svoje aplikácie
  • oboznámiť so štruktúrou webového obsahu, statického aj dynamického a bude vedieť tento obsah vytvárať, osvojí deklaratívne programovanie, čo je aktuálny trend nielen pri vývoji vizuálnej stránky webových aplikácií

Absolvovaním kurzu získaš znalosti z danej oblasti. Po skončení kurzu môžeš absolvovať ďalšie školenia, ktoré ťa profesijne pripravia na danú pracovnú pozíciu v oblasti informačných technológií.