IT v kurze>Ponuka vzdelávania>Testovanie aplikácií
Prejsť na navigáciu

Testovanie aplikácií

 celé Slovensko
ako vzdelávame
14 týždňov
 cena štúdia
1 700 EUR

Momentálne nie je možné sa prihlásiť, kurz je súčasťou vzdelávacieho programu Tester softvérových aplikácií

Pre koho je štúdium určené?

Testovanie aplikácií je pre teba vhodnou vstupnou bránou do sveta IT, ak nemáš žiadne, alebo iba minimálne skúsenosti s IT.

Forma štúdia

Štúdium, zamerané na konkrétnu pracovnú pozíciu v IT, realizujeme prostredníctvom vzdelávacieho portálu prezenčnou (dennou) formou, pri ktorej dochádza k priamej komunikácií a interakcii študenta s lektorom a s ostatnými študentami vo virtuálnej učebni bez ohľadu na to, či je študent fyzicky prítomný v učebni, alebo sa nachádza na inom mieste a je pripojený online.

Vstupný profil:

Záujemca o štúdium nemusí mať žiadne predchádzajúce skúsenosti s IT.

Obsah štúdia:

Testovanie aplikácií

Výstupný profil absolventa:

Absolvovaním vzdelávacieho kurzu získaš znalosti z oblasti testovania softvéru.Naučíš sa:

  • základy testovania
  • pracovať s najpoužívanejšími databázovými systémami – MySQL a PostgreSQL, vyhľadávať dáta v enterprise databázach a manipulovať s dátami či upravovať štruktúry databázy),
  • pracovať s profesionálnymi nástrojmi na testovania,
  • písať testovacie scenáre, testovať webové a desktopové aplikácie,
  • používať širokú paletu testovacích nástrojov.

Uplatnenie na trhu práce:

Absolvovaním kurzu získaš znalosti z oblasti testovania softvéru. Po skončení kurzu môžeš absolvovať ďalšie školenia, ktoré ťa profesijne pripravia na danú pracovnú pozíciu v oblasti informačných technológií.