IT v kurze>Ponuka vzdelávania>Tester softvérových aplikácií- rekvalifikácia
Prejsť na navigáciu

Tester softvérových aplikácií- rekvalifikácia

celé Slovensko
ako vzdelávame
5 mesiacov
Intenzita: 5 hodín denne
cena štúdia
3 330 EUR

Vzdelávací program sa skladá z kurzov:

* stáž nie je súčasť vzdelávacieho programu, predstavuje benefit pre najšikovnejších študentov

Pre koho je štúdium určené?

Štúdium je určené pre všetkých, ktorí majú dostatok času a môžu sa venovať intenzívnemu štúdiu. Rekvalifikačné vzdelávacie programy sú určené pre všetkých, ktorí sa chcú po skončení štúdia zamestnať.

Testovanie aplikácií je pre teba vhodnou vstupnou bránou do sveta IT, ak nemáš žiadne, alebo iba minimálne skúsenosti s IT a chceš si nájsť prácu ako Tester softvérových aplikácií. Vzdelávacie profesijne orientované programy sa špecializujú práve na odborné znalosti v IT. Štúdium je určené pre:

  • Nezamestnaných: Štúdium je intenzívne, pripraví ťa komplexne na nástup na pracovný trh.
  • Pracujúcich: pre pracujúcich v inej oblasti ako IT znamená absolvovanie štúdia možnosť prechodu do rastúceho a perspektívneho odvetia s výrazne lepším ohodnotením ako v iných odvetiach. Napriek náročnosti takéhoto štúdia popri zamestnaní sme vytvorili vhodné podmienky pre jeho zvládnutie
  • Absolventov SŠ/ VŠ: Štúdium je vhodné aj pre uchádzačov, ktorí skončili strednú alebo vysokú školu a chcú získať praktické a teoretické IT znalosti. Naši študenti majú už počas štúdia priestor na prácu v IT oblasti, ktorú študujú a získaním pracovnej praxe majú lepšie uplatnenie na trhu práce.

Vzdelávacie programy otvárame dvakrát ročne:

  • február 2019
  • september 2019

Forma štúdia

Štúdium, zamerané na konkrétnu pracovnú pozíciu v IT, realizujeme prostredníctvom vzdelávacieho portálu prezenčnou (dennou) formou, pri ktorej dochádza k priamej komunikácií a interakcii študenta s lektorom a s ostatnými študentami vo virtuálnej učebni bez ohľadu na to, či je študent fyzicky prítomný v učebni, alebo sa nachádza na inom mieste a je pripojený online.

Priebeh štúdia

Štúdium je intenzívne, absolvuješ 4-5 webinárov/ týždenne.

Vstupný profil:

Záujemca o štúdium nemusí mať žiadne predchádzajúce skúsenosti s IT.

Obsah štúdia:

Úvod do IT

Testovanie aplikácií

MS Office

Soft Skills

Príprava na certifikačnú skúšku

Výstupný profil absolventa:

Absolvovaním vzdelávacieho programu získaš znalosti z rôznych oblastí a môžeš hneď nastúpiť na konkrétnu pracovnú pozíciu v IT. Naučíš sa:

  • základy testovania, prácu s databázami.
  • pracovať s profesionálnymi nástrojmi na testovania, písať testovacie scenáre, testovať webové a desktopové aplikácie a používať širokú paletu testovacích nástrojov.

Hravo odprezentuješ vlastné nápady, vďaka SoftSkills školeniam si zlepšíš svoje komunikačné a prezentačné zručnosti, nebudeš mať problém uplatniť sa na trhu práce vďaka upravenému životopisu a príprave na pracovný pohovor.

Uplatnenie na trhu práce:

Po absolvovaní vzdelávacieho programu sa môžeš uchádzať o IT pozície a uplatniť sa na trhu práce ako Tester softvérových aplikácií. Priemerný hrubý mesačný plat na danej pozícií je 1 455€ a vychádza z prieskumu zo stránky www.platy.sk. (Výška platu sa výrazne odlišuje od regiónu a od konkrétneho zamestnávateľa a má informatívny charakter).

Nezáväzné prihlásenie

Máš záujem o nové kurzy a programy? Vyplň tento formulár a my ťa budeme kontaktovať.