Prejsť na navigáciu

Stáž- bližšie informácie

V prípade, že súčasťou vzdelávacieho programu, resp. jeho konkrétneho termínu realizácie, je možnosť absolvovať pracovnú stáž, je táto informácia uvedená pri danom vzdelávacom programe, resp. pri jeho konkrétnom termíne realizácie

Po úspešnom ukončení vzdelávania môžeš absolvovať pracovnú stáž u zmluvného partnera konkrétneho vzdelávacieho programu, prípadne od neho získať pracovnú ponuku. Ak je to s daným zmluvným partnerom dohodnuté, môže ti byť školné preplatené. Informáciu nájdeš pri konkrétnom termíne vzdelávacieho programu. 

Procesný špecialista s nemeckým jazykom- informácia o stáži a preplatení školného:

Po úspešnom absolvovaní programu sa všetci úspešní absolventi po otestovaní, ktoré bude prebiehať po skončení programu, zúčastnia pracovnej stáže v spoločnosti T-Systems a v prípade, ak sa zamestnajú, bude im preplatené školné vo výške 1000€ . V prípade, ak sa niektorí z absolventov v spoločnosti T-Systems nezamestná, pripravíme ich na pracovný pohovor do iných spoločností.

Ženy v (IT) kurze- informácia o stáži a preplatení školného:

Po úspešnom absolvovaní vzdelávacieho programu Ženy v (IT) kurze - špecializácia testing, Java alebo C#, sa všetky úspešné absolventky po otestovaní, ktoré bude prebiehať po skončení programu, zúčastnia pracovnej stáže v spoločnosti Accenture a v prípade, ak sa zamestnajú, bude im preplatené školné  v plnej výške (1700€) . V prípade, ak sa niektorá z absolventiek v spoločnosti Accenture nezamestná, pripravíme ich na pracovný pohovor do iných spoločností.

Všeobecné informácie o stáži: 

  • Pracovná stáž prebieha priamo v IT spoločnosti.
  • Trvá 1 mesiac. Dátum stáže je fixný, nedá sa prispôsobiť študentom.
  • Môže byť neplatená alebo s minimálnou odmenou na základe uzatvorenia Dohody o vykonaní práce.
  • Predstavuje benefit s vysokou pridanou hodnotou.
  • Nie je povinná a na základe študijných výsledkov a celkového prístupu si vyhradzujeme právo rozhodnúť, kto stáž bude absolvovať.
  • Je odmenou pre proaktívnych študentov.

Študent môže stáž absolvovať aj v inej spoločnosti ako u našich partnerov. Podmienky stáže si však študent dohaduje individuálne, po vzájomnej dohode so spoločnosťou, v ktorej by mal záujem stáž absolvovať. 

V prípade otázok nás neváhaj kontaktovať na info@itvkurze.sk