Prejsť na navigáciu

Soft Skills

 celé Slovensko
ako vzdelávame
19 týždňov
 cena štúdia
500 EUR

Momentálne nie je možné sa prihlásiť, kurz je súčasťou všetkých vzdelávacích programov

Pre koho je štúdium určené?

Prvým krokom k úspechu je získanie pracovného miesta zodpovedajúceho znalostiam, zručnostiam a ambíciám absolventa. Cieľom kurzu je získať vedomosti a zručnosti, ktoré ti pomôžu prekonať najčastejšie prekážky pri vhodnom uplatnení sa, nadobudnúť prehľad o komunikačných štýloch, naučiť sa rozpoznávať a používať účinné verbálne a neverbálne prvky komunikácie, vyvarovať sa najčastejším chybám pri prezentácii, prostredníctvom zážitkových metód vyskúšať si pracovať v tíme, efektívne riadiť svoj čas v práci aj v súkromí, zvládať stresové situácie, vytvoriť si životopis, ktorý neskončí v koši a pripraviť sa na pracovný pohovor.

Forma štúdia

Štúdium, zamerané na konkrétnu pracovnú pozíciu v IT, realizujeme prostredníctvom vzdelávacieho portálu prezenčnou (dennou) formou, pri ktorej dochádza k priamej komunikácií a interakcii študenta s lektorom a s ostatnými študentami vo virtuálnej učebni bez ohľadu na to, či je študent fyzicky prítomný v učebni, alebo sa nachádza na inom mieste a je pripojený online.

Vstupný profil:

Záujemca bez žiadnych, resp. minimálnych pracovných skúseností, ktorý začína svoju kariéru v akejkoľvek, nielen v IT oblasti. Záujemca o štúdium nemusí mať žiadne skúsenosti s IT.

Obsah štúdia:

Soft Skills

Výstupný profil absolventa:

Po absolvovaní kurzu nebudeš mať problém uplatniť sa na trhu práce vďaka upravenému životopisu a príprave na pracovný pohovor. Budeš si vedieť správne naplánovať svoj čas a priority. Naučíš sa pracovať v time a úspešne sa pripravíš na pracovný pohovor. Naučíš sa založiť vlastný projekt, definovať nové úlohy a používať nové používateľské rozhranie. Hravo zvládneš techniky plánovania zdrojov a osvojíš si prostredie Project.

    Uplatnenie na trhu práce:

    Absolvovaním kurzu získaš znalosti z danej oblasti soft skills. Po skončení kurzu môžeš absolvovať ďalšie školenia, ktoré ťa profesijne pripravia na danú pracovnú pozíciu v oblasti informačných technológií.