IT v kurze>Ponuka vzdelávania>Procesný špecialista s nemeckým jazykom
Prejsť na navigáciu

Procesný špecialista s nemeckým jazykom

celé Slovensko
ako vzdelávame
5 mesiacov
nástupný plat na danej pozícií
1 000-1 399 €
cena štúdia
4 050 EUR
uvádzacia cena
1 950 EUR
možnosti financovania

Vzdelávací program sa skladá z kurzov:

Pre koho je štúdium určené?

Základný vzdelávacím programom je Procesný špecialista, ktorý zahŕňa všeobecné zručnosti potrebné pre výkon ľubovoľného povolania v oblasti IT. Na výkon konkrétnej pracovnej pozície je však nutné mať aj odborné znalosti (napr. ekonómia, účtovníctvo, matematika, fyzika, programovanie…) ideálne v kombinácií so znalosťou cudzieho jazyka, v tomto prípade je to nemecký jazyk. 

Vzdelávacie programy otvárame dvakrát ročne:

  • 1. október 2018
  • február 2019

Po úspešnom absolvovaní programu sa všetci úspešní absolventi zúčastnia pracovnej stáže v spoločnosti T-Systems a v prípade, ak sa zamestnajú, bude im preplatené školné vo výške 1000€ . V prípade, ak sa niektorí z absolventov v spoločnosti T-Systems nezamestná, pripravíme ich na pracovný pohovor do iných spoločností.

Forma štúdia

Štúdium, zamerané na konkrétnu pracovnú pozíciu v IT, realizujeme prostredníctvom vzdelávacieho portálu prezenčnou (dennou) formou, pri ktorej dochádza k priamej komunikácií a interakcii študenta s lektorom a s ostatnými študentami vo virtuálnej učebni bez ohľadu na to, či je študent fyzicky prítomný v učebni, alebo sa nachádza na inom mieste a je pripojený online.

Vstupný profil:

Záujemca o štúdium nemusí mať žiadne predchádzajúce skúsenosti s IT. Postačujúca je základná, i minimálna znalosť nemeckého jazyka

Obsah štúdia:

Úvod do IT

Základy nemeckého jazyka

MS Office

Soft Skills

Výstupný profil absolventa:

Absolvovaním vzdelávacieho programu získaš znalosti z oblasti IT, vďaka SoftSkills školeniam si zlepšíš svoje komunikačné a prezentačné zručnosti. Nebudeš mať problém uplatniť sa na trhu práce vďaka upravenému životopisu a príprave na pracovný pohovor. Po absolvovaní vzdelávacieho programu budeš mať k dispozícii všetky zručnosti, aby si sa mohol považovať za spoľahlivého používateľa nemeckého jazyka v IT.

Absolvovaním vzdelávacieho programu budeš mať k dispozícii všetky zručnosti, aby si sa mohla/ mohol  považovať za spoľahlivého používateľa základov nemeckého jazyka. Budeš rozumieť jednotlivým vetám a často používaným výrazom, ktoré majú pre teba bezprostredný význam (napr. informácie o osobe, nakupovaní, práci, bližšom okolí a pod.).

Dokážeš sa dorozumieť v situáciách, v ktorých ide o nekomplikovanú a priamu výmenu informácií a o známe témy a činnosti.

Základy nemeckého jazyka, ktoré sú súčasťou vzdelávacieho programu Procesný špecialista s nemeckým jazykom, je potrebné vnímať ako nevyhnutný a zároveň veľmi žiaduci úvod do omnoho obsiahlejšieho záberu v rámci  3-ročného štúdia, po ktorom budú účastníci popri ich odbornej kompetencii disponovať aj kvalitnou jazykovou kompetenciou v nemeckom jazyku, ktoré aktuálne pripravujeme.


Nezáväzné prihlásenie

Máš záujem o nové kurzy a programy? Vyplň tento formulár a my ťa budeme kontaktovať.