Prejsť na navigáciu

Vyber si z našej ponuky vzdelávania


Všetko Odborné štúdium Cudzí jazyk Programy Rekvalifikácia Kurzy

Dvojročné štúdium je profesijne orientované štúdium, ktorého cieľom je pripraviť ťa na výkon viacerých pracovných IT pozícií.

Vzdelávacie profesijne orientované 5-mesačné programy ťa pripravia na pracovné pozície v IT.

Momentálne nie je možné prihlásiť sa do kurzov, sú súčasťou vzdelávacích programov.

Vzdelávacie profesijne orientované 5-mesačné programy určené pre všetkých, ktorí majú dostatok času a môžu sa venovať intenzívnemu štúdiu a po jeho skončení sa zamestnať.

Trojročné intenzívne štúdium, s cieľom pripraviť študentov, uchádzačov o zamestnanie, resp. zamestnancov na úroveň B1/B2.

Vyber si z našej ponuky vzdelávania, vďaka ktorej prehĺbiš svoje zručnosti nielen v IT a získaš zamestnanie.