Prejsť na navigáciu

Otestuj sa z nemeckého jazyka

Angličtinu už mnohí zamestnávatelia považujú za štandard, bez ktorého sa jednoducho nepohneš a ktorý nikoho neohúri. Najmä v korporáciách je často vnímaná ako bežný komunikačný jazyk. Posledné obdobie evidujeme obrovský záujem o nemecky hovoriach IT-čkárov. Ak ovládaš nemecký jazyk a ešte k tomu vieš aj programovať, zamestnávatelia sa o teba pobijú.

Preto sme pre Teba pripravili niekoľko úrovní testov z nemeckého jazyka. Neváhaj zistiť, ako na tom si.


Test pre úroveň A1

Rozumieš jednoduchým výrazom a jednoduchým vetám? Vieš predstaviť seba a iných, vieš klásť jednoduché otázky (napr. opýtať sa na meno, bydlisko, priateľov, veci a pod. resp. odpovedať na ne)?

Otestuj sa z úrovne A1


Test pre úroveň A2

Rozumieš jednoduchým vetám a často používaným výrazom (napr. o osobe, práci, bližšom okolí a pod.)? Vieš sa dorozumieť v situáciách s jednoduchou a priamou výmenou informácii? Vieš jednoducho opísať osoby, veci, miesta, vzdelanie a okolie?

Otestuj sa z úrovne A2


Test pre úroveň B1

Rozumieš prejavu, ak sa používa spisovný jazyk? Vieš zvládnuť väčšinu situácií, s ktorými sa možno stretnúť v nemecky hovoriacich krajinách? Vieš sa vyjadriť k známym témam, opísať skúsenosti a udalosti, popísať sny, nádeje a ciele a zdôvodniť alebo objasniť svoje plány a názory?

Otestuj sa z úrovne B1