IT v kurze>Ponuka vzdelávania>Office špecialista s nemeckým jazykom- rekvalifikácia
Prejsť na navigáciu

Office špecialista s nemeckým jazykom-rekvalifikácia

celé Slovensko
ako vzdelávame
5 mesiacov
Intenzita: 5 hodín denne
cena štúdia
3 330 EUR

Vzdelávací program sa skladá z kurzov:

* stáž nie je súčasť vzdelávacieho programu, predstavuje benefit pre najšikovnejších študentov.

Pre koho je štúdium určené?

Základný vzdelávacím programom je Office špecialista, ktorý zahŕňa všeobecné zručnosti potrebné pre výkon ľubovoľného povolania v oblasti IT. Na výkon konkrétnej pracovnej pozície je však nutné mať aj odborné znalosti (napr. ekonómia, účtovníctvo, matematika, fyzika, programovanie…) ideálne v kombinácií so znalosťou cudzieho jazyka, v tomto prípade je to nemecký jazyk. 

Štúdium je určené pre všetkých, ktorí majú dostatok času a môžu sa venovať intenzívnemu štúdiu. Rekvalifikačné vzdelávacie programy sú určené pre všetkých, ktorí sa chcú po skončení štúdia zamestnať.

Štúdium je určené pre:

  • Nezamestnaných: Štúdium je intenzívne, pripraví ťa komplexne na nástup na pracovný trh.
  • Pracujúcich: pre pracujúcich v inej oblasti ako IT znamená absolvovanie štúdia možnosť prechodu do rastúceho a perspektívneho odvetia s výrazne lepším ohodnotením ako v iných odvetiach. Napriek náročnosti takéhoto štúdia popri zamestnaní sme vytvorili vhodné podmienky pre jeho zvládnutie
  • Absolventov SŠ/ VŠ: Štúdium je vhodné aj pre uchádzačov, ktorí skončili strednú alebo vysokú školu a chcú získať praktické a teoretické IT znalosti. Naši študenti majú už počas štúdia priestor na prácu v IT oblasti, ktorú študujú a získaním pracovnej praxe majú lepšie uplatnenie na trhu práce.

Vzdelávacie programy otvárame dvakrát ročne:

  • február 2019
  • september 2019

Po úspešnom absolvovaní programu sa všetci úspešní absolventi zúčastnia pracovnej stáže v spoločnosti T-Systems a v prípade, ak sa zamestnajú, bude im preplatené školné vo výške 1000€ . V prípade, ak sa niektorí z absolventov v spoločnosti T-Systems nezamestná, pripravíme ich na pracovný pohovor do iných spoločností.

Forma štúdia

Štúdium, zamerané na konkrétnu pracovnú pozíciu v IT, realizujeme prostredníctvom vzdelávacieho portálu prezenčnou (dennou) formou, pri ktorej dochádza k priamej komunikácií a interakcii študenta s lektorom a s ostatnými študentami vo virtuálnej učebni bez ohľadu na to, či je študent fyzicky prítomný v učebni, alebo sa nachádza na inom mieste a je pripojený online.

Priebeh štúdia

Štúdium je intenzívne, absolvuješ 4-5 webinárov/ týždenne.

Vstupný profil:

Záujemca o štúdium nemusí mať žiadne predchádzajúce skúsenosti s IT. Postačujúca je základná, i minimálna znalosť nemeckého jazyka

Obsah štúdia:

Úvod do IT

Základy nemeckého jazyka

MS Office

Soft Skills

Výstupný profil absolventa:

Absolvovaním vzdelávacieho programu získaš znalosti z oblasti IT, vďaka SoftSkills školeniam si zlepšíš svoje komunikačné a prezentačné zručnosti. Nebudeš mať problém uplatniť sa na trhu práce vďaka upravenému životopisu a príprave na pracovný pohovor. Po absolvovaní vzdelávacieho programu budeš mať k dispozícii všetky zručnosti, aby si sa mohol považovať za spoľahlivého používateľa nemeckého jazyka v IT.

Absolvovaním vzdelávacieho programu budeš mať k dispozícii všetky zručnosti, aby si sa mohla/ mohol  považovať za spoľahlivého používateľa základov nemeckého jazyka. Budeš rozumieť jednotlivým vetám a často používaným výrazom, ktoré majú pre teba bezprostredný význam (napr. informácie o osobe, nakupovaní, práci, bližšom okolí a pod.).

Dokážeš sa dorozumieť v situáciách, v ktorých ide o nekomplikovanú a priamu výmenu informácií a o známe témy a činnosti.

Základy nemeckého jazyka, ktoré sú súčasťou vzdelávacieho programu Office špecialista s nemeckým jazykom, je potrebné vnímať ako nevyhnutný a zároveň veľmi žiaduci úvod do omnoho obsiahlejšieho záberu v rámci  3-ročného štúdia, po ktorom budú účastníci popri ich odbornej kompetencii disponovať aj kvalitnou jazykovou kompetenciou v nemeckom jazyku, ktoré aktuálne pripravujeme.


Nezáväzné prihlásenie

Máš záujem o nové kurzy a programy? Vyplň tento formulár a my ťa budeme kontaktovať.