Prejsť na navigáciu

MS Office

 celé Slovensko
ako vzdelávame
13 týždňov
 cena štúdia
900 EUR

Momentálne nie je možné sa prihlásiť, kurz je súčasťou všetkých vzdelávacích programov

Pre koho je štúdium určené?

Kurz je vhodný pre každého, kto sa chce nie len naučiť pracovať so základnými programami MS Office, ale si ich aj prakticky precvičiť. Budeš pracovať na desiatkach praktických zadaní v programoch MS Word, MS Excel, MS PowerPoint a MS Outlook a naučíš sa, ako ich vzájomne obsahom prepájať tak, aby výsledok bol čo najprehľadnejší a najefektívnejší pre rôzne formy prezentovania. Na pokročilej úrovni si rozšíriš základy práce s programami MS Office a prakticky si ich budeš vedieť precvičiť. Budeš pracovať na desiatkach praktických zadaní v programoch MS Word, MS Excel, MS PowerPoint a MS Outlook a naučíš sa, ako ich vzájomne obsahom prepájať tak, aby výsledok bol čo najprehľadnejší a najefektívnejší pre rôzne formy prezentovania.

Forma štúdia

Štúdium, zamerané na konkrétnu pracovnú pozíciu v IT, realizujeme prostredníctvom vzdelávacieho portálu prezenčnou (dennou) formou, pri ktorej dochádza k priamej komunikácií a interakcii študenta s lektorom a s ostatnými študentami vo virtuálnej učebni bez ohľadu na to, či je študent fyzicky prítomný v učebni, alebo sa nachádza na inom mieste a je pripojený online.

Vstupný profil:

Záujemca o štúdium nemusí mať žiadne skúsenosti s IT.

Obsah štúdia:

MS Office I.

MS Office II.

Výstupný profil absolventa:

Po absolvovaní kurzu MS Office dokážeš zvládnuť obsluhu počítača na úrovní bežného používateľa, komplexne využiť Windows a základné kancelárske aplikácie balíka Microsoft Office na pokročilej úrovni.

Uplatnenie na trhu práce:

Absolvovaním kurzu získaš znalosti z danej oblasti. Po skončení kurzu môžeš absolvovať ďalšie školenia, ktoré ťa profesijne pripravia na danú pracovnú pozíciu v oblasti informačných technológií.